facebook

АУЛА

aula_1050x399_crop_478b24840a

 

Аулата на НБУ разполага с 240 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, екран, компютърна станция, озвучителна система, безжични и статични микрофони и роял. Местата за публиката са подредени амфитеатрално в два сектора, в централната част на сцената са разположени знакът на Нов български университет и неговият девиз Ne varietatem timeamus. Аулата е място за провеждане на тържествени академични церемонии по случай откриването на академичната година, дипломиране на студентите, удостояване с почетни звания и т.н. Аулата притежава и всички възможности както за провеждане на учебни занятия, така и за организирането на големи външни събития: семинари, конференции, срещи.