facebook

Политика за равнопоставеност между половете

2500639_1050x399_crop_478b24840a

 

Запознайте се с Политиката на НБУ за равнопоставеност на половете и план за действие 2022-2024г. (съгласно изискването на програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г. към всички кандидатстващи с проекти по тази програма публични институции, изследователски институти и висши училища от страните-членки на ЕС и от асоциираните държави).

Прикачени файлове