facebook

Кандидатстудентски и студентски информационен център

Кандидатстудентски и студентски информационен център на Нов български университет развива дейности свързани с привличането на кандидат-студенти, създаването на партньорски мрежи с училища и професионални колежи, консултирането на студентите по въпроси, свързани с оптималните. възможностите на обучението във всички образователни степени, представянето на университета - организиране на дни на отворени врати, участия в кандидатстудентски борси и събития, подготвянето на рекламно-информационни материали за Нов български университет. Към Кандидатстудентски и студентски информационен център работят структурите - отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“, отдел „Консултиране на студенти“, отдел „Рекламно-информационни материали“.

 • Директор на Кандидатстудентски и студентски информационен център
 • Валентин Гьонов
  Валентин Гьонов

  Контакти:
  корпус 1, офис 126
  тел.: 02/ 8110 136, в. 11262
  e-mail: vgionov@nbu.bg

 • Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“
 •  

  Началник отдел:

  Христо Панчугов
  корпус 1, офис 126
  тел.: 02/ 8110 176, в. 11261
  e-mail: hpanchugov@nbu.bg

   

  Специалист общи консултации:

  Силвия Коцева
  корпус 1, Студентски център
  тел.: 02/ 8110 206, в. 11202
  e-mail: skoceva@nbu.bg


  Специалист общи консултации:
  Габриела Ерелийска
  корпус 1, Студентски център
  тел.: 02/ 8110 265, в. 11201
  e-mail:gereliyska@nbu.bg

 • Отдел „Консултиране на студенти“
 • И. д. директор специализирани консултации:

  д-р Албена Стамболова
  корпус 1, офис 120
  тел.: 02/8110 162, в. 11022
  e-mail: astambolova@nbu.bg

  Специалист индивидуални програми:

  Лилия Колова
  корпус 1, офис 102
  тел.: 02/8110 173, в. 11021
  e-mail: lkolova@nbu.bg 

 • Отдел „Рекламно-информационни материали“
 • Началник отдел:

  д-р Веселина Василева
  корпус 2, офис 119
  тел.: 02/8110 125, в. 21191
  e-mail: vvassileva@nbu.bg