facebook

Работодатели

rabotodateli1_1050x399_crop_478b24840a

 

ПАРТНЬОРСТВО

 

Ако желаете да установите партньорство с Център за кариерно развитие, е необходимо да попълните формуляр за регистрация. Формулярът се попълва при установяване на първоначален контакт с Център за кариерно развитие. По този начин Вие ще попаднете в базата от данни за работодатели и партньори при НБУ.

Формуляр за регистрация ТУК.

 

Успоредно с това трябва да подготвите и Вашата обява в pdf-формат в рамките на една стандартна страница А4.

Какво да съдържа обявата?

  • Кратко представяне на работодателската организация;
  • Позицията, за която ще се кандидатства;
  • Изисквания свързани с позицията;
  • E-mail за контакт;
  • Краен срок на валидност на обявата.

Публикуването на електронната страница на Нов български университет се осъществява до 48 часа и е напълно безплатно.

Студентите кандидатстват директно на посочените e-mail контакти в обявата.

Ако имате желание да предложите и осъществите събитие, което смятате, че ще представлява интерес за студентите на Нов български университет, е необходимо да попълните формуляр за участие в събитие.

Формуляр за участие в събитие ТУК.

 

АНКЕТА - РАБОТОДАТЕЛИ

 

Анкета, отразяваща удовлетвореността на работодателите от усвоените теоретически и практически знания и компетенции на студентите от Нов български университет по време на обучението им.

Целта на анкетата е да се подобри връзката между висшето образование и бизнеса.

 

Анкетна карта ТУК.

 

Отворени сме към широк спектър от предложения, които са обвързани с кариерното развитие на студентите от Нов български университет.

 


Контакти:
Нов български университет
ул. Монтевидео 21
Център за кариерно развитие
офис 101, корпус 1

тел: 02/8110 131,  8110 141

e-mail: career@nbu.bg 

e-mail: ipetrova@nbu.bg

e-mail: tmincheva@nbu.bg

Facebook: CareerDevelopmentCenterNBU

Instagram: Career Development Center NBU