facebook

Свободни работни позиции

 • PROJECT MANAGER – ОРГАНИЗАТОР НА АРТИСТИЧНИ И КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ И СЪБИТИЯ
 •  

  ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ, ако:

   

   

  • Притежавате опит на подобна позиция – 2+ години;
  • Умеете да установявате и да развивате взаимоотношения с партньори;
  • Проявявате самостоятелност, динамичност и висока лична мотивация, креативност и умения за разрешаване на възникнали проблеми;
  • Сте отговорни и организирани, със силно внимание към детайла - близките Ви определят като човек, на когото може да се разчита;
  • Притежавате отлични междуличностни и комуникативни умения;
  • Владеете английски език на работно ниво (кореспонденция);
  • Следите актуалните музикални и културни събития в страната;
  • Имате опит в работата с програми като Photoshop, CorelDRAW, както и с FB, Instagram, LinkedIn, Twitter и др., се счита за предимство.

   

   

  КОИ СМЕ НИЕ И КОИ СА НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:

  Нов български университет, учреден през 1991 г., е  единственото частно учебно заведение, което попада сред десетте висши училища с най-много студенти в България. Днес университетът предлага висококачествено образование в различни области, сред които и богато разнообразие от възможности за обучение в сферата на изкуствата, техниката, архитектурата и технологиите. „Да не се боим от разнообразието!“ е девизът, дълбоко заложен в образователната мисия и  политика, изследователската дейност и във всеки един детайл от академичния живот и работната атмосфера. Всяка година над 100 организации стават наши партньори в различни инициативи, като заедно с екипа ни се стремим да променяме заобикалящата среда, бидейки иновативни, различни, интересни, предприемачески, създаващи, виртуални, екологични.

   

  Нашите основни ценности на работното място са:

   

  • Подход, ориентиран към клиента (нашите студенти, колеги и партньори);
  • Открито, любезно и подкрепящо отношение, съпроводено с разбиране и съдействие;
  • Колегиални отношения, основани на честност, почтеност, уважение и сътрудничество;

   

   

  ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ОТГОВОРНОСТИ биха били:

   

  Организация и реализация на артистични и културни проекти и събития, вкл. прослушвания, майсторски класове, концерти, пресконференции и други:

   

  • управление на график на отделните проекти и събития, координация на постъпващи запитвания и осъществяване на срещи с изпълнители и партньори;
  • Осъществяване на контрол и синхронизация на всички етапи;
  • Бюджетиране, изготвяне и представяне на отчети за извършената работа, изразходваните средства и крайните резултати;
  • Координиране на дейности като: избор на подходящи локации, техническо оборудване, настаняване, кетъринг, транспорт, визуално оформление и дизайн, промоционални материали, покани, фото и видеозаснемане, специални програми за участниците и други;
  • Контакт с участници, договориране и организиране на подизпълнители (техническа поддръжка, охрана, контрол на достъп, транспорт, почистване и др.), свързани с осъществяването на проекти и събития;

   

   

  КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

   

  Като потенциален член на нашия екип, ще имате следните възможности и придобивки:

  • конкурентно стартово възнаграждение на трудов договор;
  • 25+ дни платен отпуск + допълнителни почивни дни за 8-ми декември, 1-ви ноември, Коледни и Новогодишни празници;
  • Модерна офис работна среда с безплатен служебен паркинг и открити и закрити места за отдих;
  • Входящо обучение и ментор при постъпване, периодични вътрешни и професионални обучения;
  • Подкрепа за професионална квалификация в областта на работа, вкл. с възможност за служебна такса за обучение след изпитателен срок и възможност за кариерно развитие;
  • Периодична атестация и месечни/еднократни бонуси;
  • Допълнително здравно осигуряване (със самоучастие);
  • Карти Multisport и Coolfit (със самоучастие), Спортна база на място и спортни курсове за служители;
  • Карта Знание+ (със самоучастие) и безплатен достъп до библиотека, културни мероприятия, вкл. концерти, конференции, семинари и др.;
  • Участие в различни проекти, игри, университетски инициативи и събития;
  • Морска почивна база.

   

   

  КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

   

  • Изпратете Ваша актуална професионална автобиография със снимка на имейл b.georgiev@nbu.bg;
  • На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
  • Възможно е провеждането на предварителен разговор по телефон/skype/zoom.

   

   

   

 • Специалист – административни дейности
 •  

  Нов български университет обявява конкурс за:

   

  СПЕЦИАЛИСТ – АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

   

  ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

  • Вие сте отговорни и организирани - близките Ви определят като човек, на който може да се разчита;
  • Обичате и умеете да общувате с различни хора и да създавате контакти;
  • Мотивирани сте да научавате нови неща и да оказвате съдействие и помощ;
  • Проявявате търпение и конфиденциалност;
  • Притежаватe аналитични и презентационни умения за представяне на синтезирана информация;
  • Умеете да работите както индивидуално, така и в екип;
  • Завършили сте или сте в процес на завършване на висшето си образование;
  • Работите с MS Office (Excel, Word);
  • Предимство е:
  • владеенето на английски език на работно ниво;
  • наличието на предишен административен/организационен опит;

   

   

  КОИ СМЕ НИЕ И КОИ СА НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:

   

  Нов български университет, учреден през 1991 г., е  единственото частно учебно заведение, което попада сред десетте висши училища с най-много студенти в България. Днес университетът предлага висококачествено образование в различни области, сред които и богато разнообразие от възможности за обучение в сферата на изкуствата, техниката, архитектурата и технологиите. „Да не се боим от разнообразието!“ е девизът, дълбоко заложен в образователната мисия и  политика, изследователската дейност и във всеки един детайл от академичния живот и работната атмосфера. Всяка година над 100 организации стават наши партньори в различни инициативи, като заедно с екипа ни се стремим да променяме заобикалящата среда, бидейки иновативни, различни, интересни, предприемачески, създаващи, виртуални, екологични.

                 Нашите основни ценности на работното място са:

  • Подход, ориентиран към клиента (нашите студенти, колеги и партньори);
  • Открито, любезно и подкрепящо отношение, съпроводено с разбиране и съдействие;
  • Колегиални отношения, основани на честност, почтеност, уважение и сътрудничество;

   

    

  ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ОТГОВОРНОСТИ:

  • Подпомагане ръководителя на звеното в административните дейности и документооборота;
  • Съдействие в планирането и организирането на събития, проекти и инициативи, вкл. приемане на заявки, изготвяне на договори, изпращане на покани и подготовка на графици;
  • Изготвяне на справки и обобщение на информация;
  • Работа с вътрешни информационни системи;
  • Поддържане и съхранение на архив;
  • Консултиране на студенти, преподаватели и служители по ресорни въпроси;
  • Осъществяване на контакти с институции и партньори, вкл. координация на дейности между отделни вътрешни звена и външни институции за подготовка и осъществяване на проекти;
  • Въвеждане на информация на електронната страница на звеното, вкл. в социалните мрежи.

   

   

  КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

   

  Като потенциален член на нашия екип, ще имате следните възможности и придобивки:

  • конкурентно стартово възнаграждение на трудов договор;
  • 25+ дни платен отпуск + допълнителни почивни дни за 8-ми декември, 1-ви ноември, Коледни и Новогодишни празници;
  • Модерна офис работна среда с безплатен служебен паркинг и открити и закрити места за отдих;
  • Входящо обучение и ментор при постъпване;
  • Продължаващи периодични вътрешни обучения;
  • Подкрепа за професионална квалификация в областта на работа, вкл. с възможност за служебна такса за обучение след изпитателен срок;
  • Периодична атестация и месечни/еднократни бонуси;
  • Допълнително здравно осигуряване (със самоучастие);
  • Карти Multisport и Coolfit (със самоучастие), Спортна база на място и спортни курсове за служители;
  • Карта Знание+ (със самоучастие) и безплатен достъп до библиотека, културни мероприятия, вкл. концерти, конференции, семинари и др.;
  • Участие в различни проекти, игри, университетски инициативи и събития;
  • Морска почивна база.

   

   

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Изпратете Ваша актуална автобиография със снимка на имейл b.georgiev@nbu.bg;
  • На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
  • Възможно е провеждането на предварителен разговор по телефон/skype/zoom.