facebook

Свободни работни позиции

 • СПЕЦИАЛИСТ - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 •   

  Нов български университет обявява конкурс за:

   

  СПЕЦИАЛИСТ - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

   

  ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

  • Владеете английски език на отлично работно ниво;
  • Притежавате опит в отстраняването на хардуерни проблеми, инсталирането на периферни устройства, настройването и отдалеченото инсталиране на различни софтуерни продукти;
  • Проявявате отговорно професионално отношение и конфиденциалност;

  ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ОТГОВОРНОСТИ:

  • Контрол върху работата на периферното и компютърно оборудване;
  • Наблюдение на системите за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране;
  • Разрешаване на възникнали проблеми при работа на софтуер и хардуер;
  • Инсталиране и извършване на ремонти по хардуер, софтуер и периферно оборудване;
  • Инсталиране на оборудване, кабели, работни системи и подходящ софтуер за работа на служители;.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

  • работа в непрекъснато развиваща се общност, възможност за развитие на личния и професионален потенциал и увеличение на заплащането;
  • отлични условия на труд и материална среда;
  • професионални обучения;
  • разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
  • допълнителни социални придобивки.

   

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  Актуална автобиография със снимка;

  E-mail за контакт: b.georgiev@nbu.bg

  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 • СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
 •  

  Нов български университет обявява конкурс за:

   

  СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

   

  ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

  • Притежавате познания по сървърни системи на Microsoft (Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016), инсталация, настройване, отстраняване на проблеми, backup and recovery и т.н.;
  • Админстриране на Microsoft AD;
  • Имате познания по виртуализация (Microsoft Hyper-V и Oracle Virtual Box);
  • Притежавате опит в отстраняването на хардуерни проблеми, настройването и отдалеченото инсталиране на различни софтуерни продукти (познания по Microsoft Deployment Toolkit, Windows Deployment Services Ghost се считат за предимство);
  • Имате познания относно видовете лицензиране на различни софтуерни продукти (FlexLM, LMTools, плаващи и статични политики на лицензиране на компании като Autodesk, Adobe, Corel и др.);
  • Притежавате опит с лицензионните политики на Microsoft (Volume Licensing, Retail, КMS activation и др.).

   

  ЗА ПРЕДИМСТВА СЕ СЧИТАТ:

  • опит с различни скриптови езици (в частност BATCH и PowerShell скрипт);
  • отлични умения по английски език.

   

  ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ОТГОВОРНОСТИ:

  • Внедряване и управление на съдържание в социалните мрежи на Нов български университет чрез създаване на иновативни рекламни стратегии;
  • Създаване и разпространение на информация за дейностите на Университета в различните канали на социалните мрежи (Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia);
  • Проучване на текущите онлайн тенденции с цел идентифициране на възможните теми и адаптирането им към ново съдържание в социалните мрежи на НБУ;
  • Измерване и отчитане на ефективността на отделните кампании и цялостното присъствие на НБУ в социалните мрежи;
  • Анализ на поведението на потребителите, на конкурентни инициативи и проекти;
  • Комуникационно обслужване на последователите на социалните канали на НБУ;
  • Планиране и разработване на кампании с различни комуникационни цели;

   

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

  • работа в непрекъснато развиваща се общност, възможност за развитие на личния и професионален потенциал и увеличение на заплащането;
  • отлични условия на труд и материална среда;
  • професионални обучения;
  • разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
  • допълнителни социални придобивки.

   

   

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  Актуална автобиография със снимка;

  E-mail за контакт: b.georgiev@nbu.bg

  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 • СПЕЦИАЛИСТ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ
 •  

  Нов български университет обявява конкурс за:

   

  СПЕЦИАЛИСТ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ

   

  ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

  • Висше образование;
  • Умения за създаване на интересно, креативно и ангажиращо текстово съдържание за социалните мрежи;
  • Опит в управлението на рекламни кампании във Facebook, Instagram, LinkedIn;
  • Отлична компютърна грамотност - MS EXCEL;
  • Добри организационни умения и умения за работа в екип;
  • Отлично владеене на английски език;
  • Отговорно професионално отношение и конфиденциалност;
  • Предимства: умения за работа със софтуер за обработка на визуално съдържание; работен опит в голяма организация.

  ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ОТГОВОРНОСТИ:

  • Участвате в организирането и провеждането на кариерни събития и обучения;
  • Участвате в провеждането и обработването на анкетни проучвания;
  • Публикувате работни позиции за студенти на сайта на Нов български университет;
  • Поддържате подменюто на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси на сайта на университета;
  • Поддържате страниците в социалните мрежи;
  • Поддържате база данни.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Работа в непрекъснато развиваща се общност, възможност за развитие на личния и професионален потенциал;
  • Отлични условия на труд и материална среда;
  • Професионални обучения.

   

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  Актуална автобиография със снимка;

  E-mail за контакт: b.georgiev@nbu.bg

  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.