facebook

Нов български университет

nbu-main_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Великото народно събрание. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период в четири поредни акредитации – през 2001, 2006, 2012 и 2019 г. През 2004 г. НБУ е акредитиран от най-големия университет за дистанционно обучение в Европа The Open University.

  

Нов български университет е първото висше училище в България, в което се въвеждат кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.  Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън, Герард Хофстеде, арх. Даниел Либескинд, маестро Енио Мориконе и др.

 

 

МИСИЯ

 

Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

  • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;
  • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти;
  • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ

 

Образователната философия на Нов български университет е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

 

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ  

 

Нов български университет определя своя академичен профил в областта на:

  • науките за човека и обществото;
  • природните науки и новите технологии;
  • изкуствата.

 

 

 

    

 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

 

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостовери, че системата за управление на Нов български университет е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу.

 

Сертификацията обхваща:

 

1. Обучение в редовна, дистанционна и електронна форма по програми за:

-    образователните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и minor програми – втора специалност;

-    научната и образователна степен „доктор“;

-    професионална квалификация, продължаващо обучение и следдипломна специализация.

2. Научноизследователска, творческа и приложна дейност.

 

 

Първоначалната дата на сертификация е 08 март 2019 г.