facebook

Услуги

krasimir-stoichko-2_1050x399_crop_478b24840a
 • Медицински център
 • Медицински услуги:

  • Спешна медицинска помощ;
  • Измерване на артериално налягане;
  • Поставяне на инжекции;
  • Превръзки.

   
  Стоматологични услуги:

  • Профилактични прегледи и консултации,
  • Отстраняване на зъбна плака, камък, пигментации
  • Лечение на зъбен кариес и пулпит,
  • Механична и химична обработка при лечение на коренови канали,
  • Поставяне на упойки,
  • Пълнене на канали,
  • Обтурация,
  • Витална екстирпация,
  • Протезиране. 

  Повече информация – тук.

 • Спортен комплекс
 •  

  Игрище на открито за минифутбол с изградени спортни съоръжения за  волейбол, бадминтон и хандбал. Настилка от изкуствена трева Edel grass. Осветление.

  Фитнес на открито
   

  Съблекални и бани


  Ползване от външни потребители: платено почасово ползване в момента или с предварителна заявка.

   

  Работно време:
  понеделник – неделя от 08.00 до 22.00 ч.


  Цени за почасово ползване:
  Колективни спортове:

   

  Вид спорт  Цена
  Мини футбол  40 лв.
  Хандбал  20 лв.
  Волейбол  20 лв.
  Бадминтон 10 лв.


    
            

  Фитнес на открито: безвъзмездно ползване. При заявка за ползване на инструктор – 20 лв. на час.
  Студенти, преподаватели и служители на НБУ ползват съоръженията безвъзмездно.


  Заявяване на часове за ползване:
  Христо Христов, стая 126, корпус 1, тел. 02 8110 146 или
  охраната до игрището (охранителен пост №3, Служебен вход), тел. 02 8110 466.
  Ключове от игрището и съблекалните се получават от охранителен пост №3.


  Повече информация: тук

 • Библиотечни и информационни услуги
  • интернет достъп;
  • достъп до специализиран софтуер;
  • широкоформатен черно-бял и цветен печат;
  • разпечатване черно-бяло и цветно до формат А3;
  • копиране черно-бяло и цветно до формат А3;
  • разпечатване на триизмерни модели;
  • сканиране до формат А3;
  • ламиниране до формат А3;
  • подвързване;
  • дигитализация на материали и обработка на текст от книжен документ (услуга за преподаватели).

  За повече информация: тук

 • Ресторант и кафе-клубове
 • Университетски ресторант Artes
  Университетският ресторант Аrtes се намира в двора на НБУ. Ресторантът предлага приятна атмосфера и богато меню. Има градина и сцена.


  Био кафе
  Намира се до Университетския театър. Предлага богат асортимент от екологични и био храни, а през лятото и места на открито.


  Кафе-клубове
  Кафе-клубът в корпус 1 се намира на първия етаж до Аулата. Кафе-клубът в корпус 2 е разположен на първия етаж до главния вход. Кафе-клубовете предлагат богат асортимент, а през лятото и места на открито.

 • Книжарници на НБУ
 • Корпус 1 и корпус 2, етаж 1, фоайе

  В книжарниците може да намерите всички издания на НБУ, както и богато разнообразие от други академични и художествени издания. В книжарниците се продават канцеларски материали и консумативи, опаковъчна хартия и торбички за подаръци, компютърни аксесоари. Във фоайето на корпус 2 до книжарницата на красиви бели стелажи е разположена и голяма зона с книги за свободно ползване.

  Работно време на книжарницата в корпус 1:

  През семестрите и сесиите

   

  понеделник - петък: 10:00–18:30

  събота: 09:00–13:30

  неделя: почивен ден

   

  През ваканциите

   

  понеделник – петък: 09:00–17:30

   

  За повече информация: тел.: 02/8110681  Работно време на книжарницата в корпус 2:

  През семестрите и сесиите

   

  понеделник - петък: 08:00–18:30

  събота: почивен ден

  неделя: почивен ден

  тел.: 02/8110569

   

  През ваканциите

   

  понеделник – петък: 09:00–17:30

   

  За повече информация: моб. тел. 0885 506 369

 • Услуги на учебно-практическите изследователски звена
 • Лаборатория по фотография


  Услуги
  Лабораторията по фотография предлага широк диапазон от услуги, сред които са:

  • организиране на фотоизложби, представящи творби на студенти и преподаватели;
  • изработване на фотографии от студенти и преподаватели за продажба в НБУ галерия и в книжарницата на НБУ – постоянно по предварителен график;
  • провеждане на курс за кандидат-студенти през периода юни – юли;
  • организиране на уъркшопове и представяне на продуктите на различни фирми,  свързани с фотографските технологии (на бартерна основа)
  • реализиране на вътрешни поръчки (заснемане на събития, репродуциране на оригинали, рекламни материали и др.), заявени  от всички департаменти  и отдели на НБУ;
  • организиране на фотобанка от творби на студенти;
  • организиране на фотоклуб за всички желаещи студенти и преподаватели от НБУ;
  • организиране на фотофорум  за студенти и преподаватели от НБУ;
  • реализиране на външни за НБУ проекти: репортажи, рекламна фотография, постери, билбордове и др.

  Цените  се договарят в зависимост от количеството, качеството и спешността на конкретния проект съобразно пазарните цени в България.

  Лаборатория по природни бедствия и рискове


  Услуги
  Основните услуги, които предоставя Лабораторията по природни бедствия и рискове, са оценка на рисковете от различни видове природни бедствия, геоложки и хидрогеоложки проучвания, георадарни проучвания, мониторинг на електромагнитните замърсявания, замервания на радиоактивни замърсявания, изготвяне на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологични оценки (ЕО) и др.

  1. Оценка на рискове:

  • Оценка на риска от наводнения, включваща:
   - оценка на водосборната област;
   - оценка на режима на реките;
   - оценка на речните легла и проводимостта им;
   - оценка на хидротехническите съоръжения.

  2. Оценка на риска от проява на  склонови процеси: свлачища, срутища и калнокаменни потоци (сели).
  3. Оценка на риска от атмосферни явления и процеси: силни ветрове, навявания, заледявания, черен лед, намалена видимост, смог, градушки:

  • Оценка на риска от пожари;
  • Оценка на  риска от земетресения: райониране по интензитет, сеизмична устойчивост;
  • Оценка на уязвимостта на райони от засушаване;
  • Специфични оценки: геоаномалии, радиоактивен фон и др.

  Други услуги, които извършва лабораторията:

  • Инженерно-геоложки проучвания;
  • Хидрогеоложки проучвания (търсене и проучване на подземни води);
  • Георадарни проучвания;
  • Геодезични заснемания;
  • Измервания за радиоактивно замърсяване;
  • Измервания за електромагнитно замърсяване от GSM оператори и др. източници;
  • Измервания за геопатогенни зони;
  • ОВОС и ЕО;
  • Проектиране;
  • Посредничество.

  Сроковете и цените се определят в зависимост от конкретната поръчка: задача, обект, обхват и т.н., след което се изготвя оферта и се сключва договор.

  Лаборатория по гемология 


  Услуги
  1. Диагностика на минерали и скали:

  Лабораторията извършва диагностика на всички видове минерали и скали.

  2. Диагностика на скъпоценни камъни:
  Лабораторията извършва диагностика на скъпоценни камъни (вид на камъка).

  3. Сертифициране на скъпоценни камъни: Лабораторията издава сертификати за естественост на скъпоценните камъни (изследваният скъпоценен камък е естествен). В сертификата се вписват и следните характеристики на сертифицирания камък: 

  • вид на скъпоценния камък;
  • цвят;
  • прозрачност;
  • размери;
  • форма на фасетиране;
  • тегло (в карати);
  • относително тегло;
  • оптическа анизотропия;
  • показател на лъчепречупване;
  • двойно лъчепречупване;
  • оптически оси;
  • плеохроизъм.

  Цените на услугите се определят индивидуално в зависимост от поръчката.

  Експериментално художествено ателие по мода


  Услуги
  Експерименталното ателие по мода предлага следните услуги за външни и вътрешни потребители:

  • Проектиране и изработване на облекла и аксесоари: студентите конструират и изпълняват в материал проектирани от тях облекла и аксесоари в практическите курсове към бакалавърска програма „Мода“.
  • Изработване на театрални облекла за постановки на департамент „Музика“ и департамент „Театър“: създават се облекла за театрални и оперни постановки по заявка и проекти на други департаменти.
  • Проектиране и изработване на облекла за участие в изложби и  ревюта – проекти към Бакалавърски факултет.

   

  Университетски филмов център

  Услуги

  • Видеозаснемане на музикални клипове, документални , научнопопулярни и учебни филми с качество до DVCPRO HD;
  • видеомонтаж, изработване на надписи с 2D и 3D видеоефекти;
  • мастериране на DVD дискове с меню, допълнителни материали, обложки на принтъбъл DVD диск;
  • прехвърляне от и на VHS, DV/DVCAM, DVD;
  • техническо обезпечаване на събития с мултимедийна насоченост;  
  • консултантски услуги в областта на кино-, видео- и ТВ-производството;
  • отдаване на видео- и осветителна техника под наем за ползване от студенти и служители на НБУ, както и на външни клиенти.

  Компютърно музициране и компютърна звукообработка


  Услуги

  • Създаване на композиция за електронен музикален инструмент или електронен синтезатор, необходима за музикално оформление и саунд дизайн;
  • създаване на музика и саунд дизайн по заявка и проекти към Бакалавърския факултет;
  • създаване на музика за театрални постановки и продукции на департамент „Музика“, департамент „Театър“ и по проекти на други департаменти;
  • създаване на музика за самостоятелните спектакли на студентите от модул „Компютърно музициране и тонрежисура”;
  • създаване на музика и саунд дизайн за външни потребители.

   

  Лаборатория по анимационно кино


  Услуги 

  • Осигурява условия за изработване на авторски анимационни филми;
  • В самостоятелните работи и проектите към основните курсове студентите изработват детайлите на анимационния филм (кадри, сцени, епизоди);
  • Организира представяне на студентски филми на национални и международни фестивали;
  • Организира представяне на изработените през годината студентски анимационни филми на ежегодния филмов фестивал на НБУ;
  • Организира работни срещи (уъркшопи) за студентите от бакалавърска програма „Визуални изкуства“, модул „Анимационно кино“ и магистърска програма „Анимационна режисура“ на НБУ;
  • Организира видеоархив с творби на студенти от НБУ и чуждестранни автори.

   

  Ателие по керамика


  Услуги 

  • Освен  учебна дейност Лабораторията по керамика предлага услуги за външни и вътрешни потребители:
  • проектиране и изработване на керамични пластики и награди за студентски форуми и фестивали;
  • проектиране и изработване на керамични пластики за нуждите на останалите департаменти и офиси на НБУ;
  • участие със собствени пластики в създаването на екстериорния ареал на университета;
  • предоставяне на работно пространство за общообразователния курс по „Пърформанс"

   

  Apple лаборатория

   

  Услуги 

  • провеждането на практически стажове на студенти с интереси в сферата на информационните технологии, графичния дизайн и филмовия монтаж във водещи в дадените области компании;
  • сключване на договори за съвместно сътрудничество между НБУ и водещи компании за осигуряване на студентски стажове, обучение на преподаватели и т.н.;
  • провеждането на семинари и работни срещи, водени от известни имена и специалисти в областта на технологиите Apple.