facebook

Система за студентски труд и стаж в Нов български университет

stud-trud1_1050x399_crop_478b24840a

 

Системата за студентски труд и стаж се осъществява чрез полагане на труд от студенти в рамките на Университета. Студентският труд се възнаграждава чрез стипендии или почасово заплащане.

Подборът на кандидатите за полагане на студентски труд и стаж в рамките на университета се извършва с конкурс. Условията за участие в него са: редовна форма на обучение; завършена най-малко една учебна година; успех от последния семестър над много добър (4,50); записан нов семестър; студентът да не получава стипендия.

 

Повече информация – тук.