facebook

Научен комитет в НБУ

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ и преподавател в НБУ

 

Членове:

проф. д-р Васил Гарнизов

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ и преподавател в НБУ

 

проф. д-р Христо Тодоров

член на Настоятелството на НБУ и преподавател в НБУ

 

проф. Момчил Методиев, д.н.

ръководител на департамент „История“ и преподавател в НБУ

 

Технически секретар:

Милена Франова