facebook

Фонд „От алумните за студентите на НБУ”

Неизменна част от дългогодишната политика на НБУ е търсенето на адекватни решения за отделните групи студенти, които да позволят както на настоящите, така и на потенциалните студенти да проведат и завършат успешно обучението си. Тя не се ограничава само до осигуряването на подходяща база и условия, а е насочена и към разнообразни възможности за финансиране и подпомагане на студентите, особено такива в неравностойно положение. Предвид усложнената епидемична обстановка през 2020 г., създадохме изцяло нов Фонд, насочен към подпомагането на студенти, с цел преодоляване на последствията от пандемичната криза. Учредяването и дейността на фонда се явяват продължение на утвърдената политика на НБУ и са поредното доказателство, че в този университет не се боим от разнообразието!

Управляващият комитет на фонд „От алумните за студентите на НБУ ще се стреми все повече алумни, както и други желаещи да дарят, да се запознаят с инициативата и да имат желание да бъдат част от тази благотворителна кауза!

Повече информация - тук!