facebook

Разширен ректорски съвет

suveti2_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Председател:

проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

Ректор на НБУ

Членове:

 

Членовете на Ректорския съвет:

 

гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Заместник-ректор по учебната дейност

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

и.д. Заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

Заместник-ректор по качеството и акредитацията

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Заместник-ректор по международната дейност

гл. ас. д-р Георги Гочев

и.д. Декан на Факултет за базово образование

доц. д-р Илия Кожухаров

Декан на Бакалавърски факултет

проф. д-р Борис Сергинов

Декан на Магистърски факултет

доц. д-р Венцислав Джамбазов

Декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и

Изпълнителен директор на НБУ

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

Член на Настоятелството и

Директор на Централна университетска администрация

Елеонора Александрова

Директор на Централна студентска администрация

Валентин Гьонов

Директор на кандидатстудентски и студентски информационен център

Хабилитираните преподаватели в НБУ - членове на Настоятелството:

 

проф. Антони Славински

Председател на Настоятелството на НБУ и

Почетен професор на НБУ

доц. д-р Васил Гарнизов

Член на Настоятелството и доцент в НБУ

проф. д-р Веселин Методиев

Член на Настоятелството, ръководител на департамент „История“, Почетен професор на НБУ

проф. д-р Екатерина Михайлова

Член на Настоятелството,  ръководител на департамент „Право“, Почетен професор на НБУ

проф. Ивайло Търнев, д.н.

Член на Настоятелството, професор в НБУ

 

проф. д-р Людмил Георгиев

Член на Настоятелството, Почетен професор на НБУ

проф. д-р Сергей Игнатов, д.н.

Член на Настоятелството, Директор на Български институт по египтология към НБУ

проф. д-р Христо Тодоров

Член на Настоятелството и професор в НБУ