facebook

Председател на Настоятелството

 

 

Почетен професор д-р Веселин МЕТОДИЕВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г. и Председател на Настоятелството от 07.06.2021 г.

 

Почетен професор д-р Веселин Методиев е народен представител в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

 

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.


Сред публикациите му е книгата „Министерският съвет в България. Началото 1879–1886“, и съавторските изследвания „120 години Министерски съвет в България“, „Българските конституции и конституционните проекти“, „Държавните институции в България 1879-1986”.

За контакти:
e-mail: vmetodiev@nbu.bg
Секретар на Настоятелството
Ваня Шикова
корпус 1, офис 223
тел. 02/8110 243, в. 12231
e-mail: vshikova@nbu.bg


Председател на Настоятелството от 21 май 2011 г. до 06 юни 2021 г.


Почетен професор Антони СЛАВИНСКИ е член на Настоятелството на НБУ от 14 март 1994 г., а от 21 май 2011 г. е Председател на Настоятелството. Преизбран е за Председател на Настоятелството с втори петгодишен мандат на 4 юни 2016 г. В периода 1999–2001 г. е Министър на транспорта и съобщенията. През 2001 г. е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и специални заслуги към департамент „Телекомуникации“.

Бил е над десет години председател на Асоциация „Телекомуникации“, а след това е член на Управителния съвет на асоциацията, най-голямата неправителствена организация в сектора.

Бил е председател, а след това член на Управителния съвет на Асоциация „UBIFRANCE-BULGARIE“.

Председател e на Европейския ИКТ съвет за структурните фондове по проект SFERA от 7-ма рамкова програма през периода 2008 - 2009 година.

Бил е координатор за Централна и Източна Европа на Center of Excellences за дистанционно обучение на ръководни кадри към Международния съюз за далекосъобщения през периода 2004 - 2007 година.

Участва в редица национални и международни проекти, сред които „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество.

Сред отличията му са Специалната награда на IDG „За особени заслуги към българските телекомуникации“, както и Наградата на IDG за принос за развитие на информационното общество. Специализирал е в Adam Smith Institute, Лондон, Великобритания, Joint Vienna Institute – Виена, Австрия и в ITU- Женева, Швейцария.
Има над 100 публикации в България и чужбина.

Председател на Настоятелството на Нов български университет от 14.03.1994 г. до 21.05.2011 г.

Проф. Богдан Богданов е Председател на Председателския съвет от 04 юни 2016 г.

Проф. Богдан Богданов поставя началото на идеята за Нов български университет като продължение на Дружество за нов български университет заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи.


Проф. Богдан Богданов, д. н. е класически филолог и университетски преподавател по старогръцка литература и култура.  Сред големите му проекти е председателството на Управителния съвет на фондация „Отворено общество“, по време на което работи за модернизирането на библиотеките, интегрирането на малцинствените групи в обществото, правата на човека, предоставянето на пълен достъп до интернет на академичните институти, отпускането на стипендии на български студенти, популяризирането на българската история, език и култура.


През периода 1991–1993 г. дейността му като посланик на Република България в Република Гърция съдейства за преодоляване на недоверието между България и Гърция, натрупано в периода на Студената война.


Сред публикациите му са преводите на „Характери“ на Теофраст, Платоновите „Диалози“, „Дафнис и Хлоя“ на Лонг, „Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, „Към себе си“ на Марк Аврелий, книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Старогръцката литература“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност“, издадената в Испания книга „Modelos de realidad” и издадената в Германия – „Reading and Its Functioning”, създаването на поредицата „Световно историческо наследство“ и много други. Носител е на наградите Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Grèce – за дейността му като посланик, „Христо Г. Данов” – за хуманитаристика, „Европа – предай нататък“ – за евроинтеграция. Дейността му в Настоятелството на НБУ е свързана с изпълнението на университетската мисия, с развитието на креативността и предприемаческия дух в НБУ.