facebook

Международни връзки

georgia-internationa-ljpg_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Нов български университет участва в международната академична мрежа чрез различни форми на мобилност на преподавателите и студентите, чрез двустранни сътрудничества, съвместно разработени проекти и членства в авторитетни световни образователни институции.

 

 

 

Членството на НБУ в редица авторитетни международни организации допринася за приравняването на обучението в университета към световните стандарти. Нов български университет е член на: Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS), Мрежата на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAсee), Асоциацията за изучаване на регионите (RSA), Европейския консорциум за политически изследвания, Неформалната европейска театрална среща (IETM), Европейската асоциация на студентите по театър (EAST), Европейската лига на институтите по изкуствата (ELIA) и др. Практика в НБУ са международните консултативни съвети, които рецензират учебните програми, създават възможности за осъществяване на различни образователни инициативи и осигуряват международен стаж на студентите.

 

 

 

Нов български университет е пълноправен член на Франкофонската университетска агенция (AUF) – световна организация с мрежа от множество образователни и културни институции в Европа, Африка, Канада и САЩ, изградена с цел подпомагане на развитието и обмена в различни области на образованието и културите на страните. Резултат от това членство е франкофонският филиал в НБУ с бакалавърска програма по политически науки. Членството в AUF предоставя възможност на студентите и преподавателите да повишават образованието си в многобройните академични институции, включени във франкофонската мрежа на агенцията.

 

 

Университетът работи и по програми на Европейския съюз: ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (Еразъм+), ТЕМПУС, ЕРАЗМУС-МУНДУС и др.

 

Нов български университет организира ежегодни летни международни школи по семиотика, когнитивна наука, масови комуникации, археология и театрално изкуство; майсторски класове по оперно пеене, пиано и арфа, джаз импровизации и поп и джаз пеене. НБУ  е инициатор на множество семинари и конференции, в които студентите се срещат със значими представители на науката и изкуството от други държави.

 

 

Стратегията за набиране на чуждестранни студенти е част от процеса на интернационализация в университетите. Стратегията на НБУ за привличане на чуждестранни студенти ежегодно се актуализира и допълва с нови предложения и възможности. Все повече програми привличат от чужбина студенти, които се обучават на български, английски, френски или руски език. Най-активно търсене има от страна на кандидати от Нигерия, Пакистан, Сирия, Алжир, Кипър, Гърция, Турция, Македония и др.