facebook

Аудитории

 

Аудитория „ДОЦ. КРИСТИАН ТАКОВ“ 207, корпус 1, етаж 2

 
Аудиторията носи името на българския юрист и интелектуалец Кристиан Таков, чиито архивни материали са дарени на НБУ. Разполага с 52 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, електрически екран, бяла дъска. Модерното обзавеждане прави аудиторията подходящо място за провеждане на семинари, конкурси и официални срещи.

Аудитория „Проф. Константин Кацаров“  210, корпус 1, етаж 2

 

 
Аудиторията носи името на големия български юрист проф. Константин Кацаров, чийто архив се съхранява в НБУ. Разполага с 89 места и е оборудвана като учебна съдебна зала: с място за съдебните заседатели, съдийски състав, прокурори и подсъдими. За учебните съдебни процеси, които се провеждат в залата, са изработени специални съдийски тоги. Подобно на реалните съдебни зали в централната й част е разположен гербът на Р България. Залата е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран, озвучителна система, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.

 

Аудитория „Проф. Цеко Торбов“  212, корпус 1, етаж 2

 
Аудиторията носи името на проф. Цеко Торбов, чиито архивни материали, включително и пълните преводи на Кант на български език, са дарени на НБУ. Разполага с 48 места и е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. Модерно обзаведената аудитория е подходяща за провеждане на външни събития.

 

Аудитория „Проф. Иван Саръилиев“  213, корпус 1, етаж 2

 
Аудиторията носи името на българския философ и интелектуалец проф. Иван Саръилиев, чийто архив е дарен на НБУ. Разполага с 48 места и е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. Модерното обзавеждане прави аудиторията подходящо място за провеждане на семинари, конкурси и официални срещи.

 

Аудитория „Проф. Пламен С. Цветков“ 214, корпус 1, етаж 2

 
Аудиторията носи името на големия български историк проф. Пламен С. Цветков, чиито научни интереси са насочени към политическата и дипломатическата история на България, Балканите, Европа и света през 20 век, както и към ранната история на българите и по-точно към проблема за тяхното потекло. Аудиторията е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.

 

Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“  310, корпус 1, етаж 3

 
Аудиторията носи името на големия български историк проф. Петър Мутафчиев, чиито архиви са дарени на НБУ. Разполага със 74 места и изложбена площ, на която са показани част от значимите изследвания на проф. Мутафчиев, включително автентичен ръкопис на „История на българския народ“. Аудиторията е оборудвана с интерактивна дъска, мултимедиен проектор, PC конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.

 

Аудитория „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ 405, корпус 1, етаж 4

 

 
Аудиторията носи името на големия български историк и филолог. Той е един от най-добрите траколози в България. Носител е на орден „13 века България“, Кавалер е на френския Орден за изкуства и науки, на орден „Стара планина“. През 2003 г. е удостоен със званието почетен професор на НБУ. Залата разполага с 48 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, озвучителна система, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.

 

Аудитория „Доц. Бойчо Кокинов“ 407, корпус 1, етаж 4

 
Аудиторията носи името на Бойчо Кокинов: създател и пръв председател на Българското дружество по когнитивна наука. Разполага с 40 места и е оборудвана с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. В залата има обособен кът и пана, предоставящи информация за постиженията в областта на когнитивната наука и в частност за идеите, проектите и последователите на доц. Б. Кокинов.

 

Аудитория „Проф. Васил Стоилов“  409, корпус 1, етаж 4

 
Аудиторията носи името на големия български художник проф. Васил Стоилов, чиито рисунки и архивни материали се съхраняват в НБУ. Разполага със 70 места. В аудиторията са изложени рисунки на художника, негови лични вещи – част от творческия му живот, ръкописи и писма, както и автопортрет.
Залата е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, озвучителна система, електрически екран, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития, конференции и семинари.

 

Аудитория „Проф. Георги Михаилов“  413, корпус 1, етаж 4

 
Аудиторията носи името на проф. Георги Михаилов – учен с личен принос за развитието на езикознанието, епиграфиката и ономастиката. Архивите му са дарени на НБУ през 1999 г. от съпругата му г-жа Слава Михаилова.
Аудиторията разполага с 60 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация, електрически екран, озвучителна система, бяла дъска. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.

 

Аудитория „Уилям Гладстон“  110, корпус 2, етаж 1

Аудиторията носи името на видния британски политически и държавен деец Уилям Гладстон –един от създателите и идеолозите на Либералната партия. Във връзка с неговата 200-годишнина департамент „История” съвместно с департамент „Изящни изкуства“ реализира проект, съгласно който аудиторията да носи името на Уилям Гладстон. Постоянно действащата експозиция е траен културен знак за почитта към този голям приятел и поддръжник на българите.Аудиторията разполага с 80 места и е оборудвана с мултимедиен проектор, РС конфигурация, озвучителна система, бяла дъска. Подходяща е за организиране на официални събития.
 
 
 
 

 

 

Аудитория  411, корпус 1, етаж 4

Аудиторията разполага с 56 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, електрически екран, бяла дъска.

 

 

 

 

Аудитория  111, корпус 2, етаж 1

Аудиторията разполага с 58 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, озвучителна система, бяла дъска. Аудиторията е подходяща за организиране на официални събития.

 

Аудитория  301, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 46 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

 
 
 

 

Аудитория 303,  корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 30 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

Аудитория 304, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 66 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

Аудитория 305, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

 
 
 

 

Аудитория 308, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 44 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, шрайбпроектор, бяла дъска, екран.

 

Аудитория 310, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 16 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, шрайбпроектор, касетофон, бяла дъска, екран.

 

Аудитория 510, корпус 2, етаж 5

Аудиторията разполага с 16 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

Аудитория  607, корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 46 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.

 

Аудитория 703, корпус 2, етаж 7

Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.