facebook

Центрове за продължаващо обучение

centrove-prod-obuchenie2_1050x399_crop_478b24840a

 

УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦППО)


Директор: гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 268, в. 22082
e-mail: cstoianova@nbu.bg

 

Административен мениджър: Ралица Митова
корпус 2, стая 208
Телефон: 02 8110 108, в. 22083
E-mail: rmitova@nbu.bg

 ЦЕНТЪР ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ (ЦЧЕМ)

 

 

Мениджър "Общуване на чужд език": Гергана Лалова
тел.: 02/8110 380, в. 21081
e-mail: glalova@nbu.bg

 

 

ИТ ТРЕНИНГ ЦЕНТЪР 

 

Административен мениджър: Йонка Ганчева
корпус 2, офис 102
тел.: 02/8110 137; 02/8110 595
e-mail: igancheva@nbu.bg
            cc@nbu.bg

 

ФРАНКОФОНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ (ФЦАП)

Директор: ас. д-р Радосвета Кръстанова
корпус 2, зала 302
e-mail: radosvetakk@gmail.com

 

Центърът функционира като пространство за продължаващо (само)обучeние.

Уебсайт на Центъра :
http://francophonie.nbu.bg/

Фейсбук страница на Центъра :
https://www.facebook.com/francophonieNBU/