facebook

Академичен съвет

academichen-suvet-sait-nbu_1050x399_crop_478b24840a

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

Академичният съвет отговаря за провеждането на образователната и научната политика на НБУ в съответствие със стратегията за развитие на Университета, разработена от Настоятелството.

Академичният съвет се избира от Настоятелството за срок от 4 години. При необходимост Ректорът прави предложения пред Настоятелството за промени в състава в течение на този период.

Академичният съвет се състои от 25 до 50 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Университета, студенти, докторанти и представители на администрацията. Не по-малко от 70 на сто от членовете на Академичния съвет са хабилитирани лица.

Ректорът, Заместник-ректорите, Деканите на факултети, Изпълнителният директор и Директорите на Централната университетска администрация и на Централната студентска администрация са членове на Академичния съвет ex officio. По предложение на Ректора за членове на Академичния съвет се избират ръководители на департаменти, ръководители на изследователски центрове и директори на програмни съвети.
В състава на Академичния съвет влизат представители на Студентския съвет, студентите и докторантите. Те са 15 на сто от членовете на Академичния съвет. Представители не могат да бъдат студенти и докторанти, които се обучават успоредно и в друго висше училище.

 

Секретари

Бойка Атанасова
корпус 1, офис 227
тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
e-mail: batanasova@nbu.bg 

 

Мария Кънчева
корпус 1, офис 227
тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
e-mail:mkancheva@nbu.bg