facebook

Общоуниверситетски семинари

 

Одобрени от Научния комитет на НБУ общоуниверситетски семинари за академичната 2021 -2022 година:

 

 

  1.  „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“ – организиран от департаменти „Право“ , „История“, „Политически науки“. Ръководители на семинара проф. д-р Екатерина Михайлова и проф. д-р Райна Николова д.н.

 

 

2. „Права на човека“ организиран от департаменти „Право“, „Политически науки“, „Здравеопазване и социална работа“. Ръководители на семинара доц. д-р Катерина Йочева и гл.ас. д-р Деяна Марчева

 

  3. Читателски клуб – организиран от Център за книгата и департамент „Нова българистика“. Ръководители на семинара са проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Морис Фадел и доц. д-р Йордан Ефтимов

 4. Клуб по творческо писане – организиран от департамент „Нова българистика“. Ръководители на семинара са проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Емилия Дворянова и доц. д-р Йордан Ефтимов

 5. Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения - ръководители на семинара проф. Мони Алмалех, д.н. и гл.ас.д-р Владимир Димитров