facebook

Университетски кампус

 Нов български университет се намира на ул. „Монтевидео“ 21 в квартал „Овча купел“.

 

Кампусът на Нов български университет се състои от три корпуса – корпус 1, корпус 2 и корпус 3 - Радио-телевизионен център, Аула, Библиотека, Университетски театър, Музей на НБУ, Галерия УниАрт, Медицински център със стоматологичен кабинет, Спортна база, кафе-клубове и ресторант. Градините на Университета са своеобразна „лаборатория на открито“.

 КОРПУС 1

 

 Основната задача пред развитието на материалната среда в НБУ е да осигури модерни условия за обучение на студентите, предоставяйки необходимото за целта оборудване.

 

 

В НБУ има повече от 100 аудитории и специализирани зали: езикови, компютърни, по рисуване, музика, театър, танци, архитектура, мода, анимация и др. Местата в тях са над 2500. Техническите възможности на залите позволяват да се използват мултимедийни приложения и интерактивни технологии. Някои от аудиториите носят имената на видни учени и творци, чиито архиви са дарени на НБУ: проф. Иван Саръилиев, проф. Петър Мутафчиев, проф. Васил Стоилов, проф. Константин Кацаров, проф. Цеко Торбов, проф. Георги Михайлов, проф. Райна Михайлова, Уилям Гладстон, доц. Бойчо Кокинов.

 

  

В Аулата се провеждат тържествени церемонии, академични лекции, международни конференции, кинофестивали, концерти и майсторски класове. Оборудвана е със съвременна аудиовизуална техника, преводачески кабини и роял.

 

За студентите от програма „Право“ е изградена Учебна съдебна и заседателна зала, за студентите от програмите по изкуствата е създаден Център по изкуства, а студентите от програма „Театър“ разполагат с Учебен театър. Оборудвани са и професионални ателиета по моден дизайн, анимационно кино, рисуване и керамика, видеомонтаж, както и музикални, театрални и танцови зали. На разположение на студентите са също зали за чуждоезиково обучение, за синхронен и консекутивен превод.

 

НБУ предоставя над 350 компютъра за учебни цели и самостоятелна работа на студентите. Студентските компютърни центрове предлагат свободен достъп до интернет и осигуряват постоянна връзка с библиотеки и ресурси онлайн. Във всички сгради на университетския кампус е осигурен свободен безжичен достъп до интернет.

За нуждите на изследователската и експерименталната дейност са оборудвани лаборатории по информационни технологии, информатика, телекомуникации, невронауки, гемология, анимационно кино, както и лаборатория за изследване на ползваемостта на продукти и услуги, лaборатория по експериментална психология, лаборатория за социологически и социалноaнтропологически изследвания, фотолаборатория, мултимедийна езикова лаборатория, лаборатория по графичен дизайн и анимация, лаборатория по биология, лаборатория по химия и университетски филмов център.

 

 

В общите пространства на НБУ студентите и преподавателите представят изложби със свои авторски произведения.

 

Гладкото протичане на комуникационните процеси в модерната академична и административна университетска среда се улеснява от интегрираната информационна система, позволяваща непрекъснат достъп до необходимите данни.

 

В корпус 2 на НБУ работи медицински център с лекарски и стоматологичен кабинет. Университетът разполага с копирен център: технологичен център; с книжарница, кафе-клубове, биокафе и ресторант.

 

Библиотеката е разположена на три нива и представлява цялостен културно-информационен център. Тя разполага с оборудвано специализирано читателско място за хора с увредено зрение.
Университетската среда е съобразена с изискванията за предоставяне на достъп на хора с физически увреждания до всички ресурси на НБУ.

 

В неучебни периоди има възможност университетското пространство да се предоставя под наем на външни потребители за провеждането на събития. Материалната база и техническото оборудване са подходящи за провеждането на конференции, семинари, презентации, бизнес срещи и др. Като допълнителни услуги Университетът предлага киносалон, копирен център, интернет връзка, техническо оборудване, охраняем паркинг, спортна база. Оферти се изготвят за всеки конкретен случай.

  

В корпус 1 са разположени голяма част от учебните зали и лаборатории, в които се провежда обучението на студентите. В него се намират офисите на Почетния председател (Президент), Председателя на Настоятелството, Изпълнителния директор, Ректора, зам.–ректорите, както и офисите на факултетите: Факултета за базово образование, Бакалавърския факултет и Магистърския факултет. В този корпус са разположени също Студентският център и Издателският център, книжарница, както и част от офисите на департаментите – изследователските общности на НБУ. Аулата е пространство, предназначено за тържествени церемонии и академични дейности. На разположение на студентите, преподавателите, гостите и администрацията е просторен кафе-клуб. Непосредствено до корпус 1 се намират спортната база и Библиотеката.

 

КОРПУС 2

 


Корпус 2 разполага с учебни зали и лаборатории, офиси на департаменти и програми, административни офиси. В аудиториите, оборудвани със съвременна техника и предлагащи чудесни условия за обучение, често се провеждат значими събития. Тук се намира и Медицинският център, в който има стоматологичен и лекарски кабинет. В корпус 2 са разположени Зала за преподаватели, Центърът за качество и оценяване, както и офисът, обслужващ студентската и преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“. През 2006 година интериорът на корпус 2 значително се обновява. През 2013 г. след разширяване и преустройство фоайето се превръща в социално пространство от нов тип: в него се обособяват книжарница със свободен достъп, биокафе, пекарна и зона за отдих и общуване.

  

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР

 


През февруари 2010 г. официално бе открита Университетската театрална база, която приюти странстващата практика на Театър на голия охлюв и е най-новият театър на София. Залата е полифункционална, с възможности за представяне на театрални спектакли, кинопрожекции, концерти, лекции, дебати и т.н. Капацитетът й е 120 разположени амфитеатрално места. Осветителната, аудио- и мултимедийната система могат да се преконфигурират в зависимост от разположението на публиката и игралното пространство. Аудиосистемата Dolby surround позволява прожектирането на филми с качествен звук. Залата е с интернет и с високотехнологична климатична инсталация.

 

Университетският театър разширява мащабите на „правене на театър“, както и театралните публики: за младите, за иновативните, за всички, които харесват и правят добър театър.

 

ГАЛЕРИЯ УНИАРТ

 


Галерия УниАрт на Нов български университет е открита през 2012 г., в Деня на музеите и галериите 19 май. По-голямата част от изложените експонати са дарение от семейството на Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара и член на Настоятелството на НБУ.

 

Постоянната експозиция се състои от колекциите „Европейска живопис“, „Съвременна българска скулптура“ и картини на Иван Кирков (1932 – 2010). Уникална по рода си, колекцията „Европейска живопис“ включва произведения от холандски и фламандски художници от периода 17–19 в. и представя жанровия спектър на изкуството по това време.

 

Организираните временни изложби дават възможност на публиката да се запознае с иновативни тенденции в съвременното визуално изкуство.

 

В България няма практика висшите училища да разполагат със собствена колекция и галерия и от тази гледна точка УниАрт е единствено по рода си университетско изложбено пространство. В Галерията студентите на НБУ могат да се докоснат до образци на класиката и старите майстори, да разработват свои проекти, да посещават семинари, да провеждат стажове и практики. Тук се провеждат разнообразни събития с академичен и културен характер: лекции, дипломни защити, литературни четения, представяния на книги, майсторски класове и камерни концерти, специални образователни програми. Всяка събота се провежда Детски университет за деца от различни възрасти.

 

ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Радио-телевизионният център (РТЦ) е към Бакалавърски факултет на НБУ и е активно функциониращо учебно и творческо пространство, в което се провеждат аудиторни, тренингови и практически учебни занятия, създава се аудио-визуална продукция от студенти и преподаватели с или без външни партньори, както и продукция, представяща събития от академичния живот в НБУ. Звеното работи активно и по външни проекти.

 


РТЦ НА НБУ РАЗВИВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

  • Учебно-практическа дейност на студентите от програмите по кино и телевизия, анимационно кино, журналистика, тонрежисура, телекомуникации, реклама, музика, театър и др.
  • Творчески проекти на студенти и преподаватели от НБУ, както и съвместно с други висши училища и институции.
  • Подготовка за участие на студенти във фестивали, форуми и конкурси.
  • Подпомагане и осигуряване на база и техника за реализация на дипломни проекти.
  • Създаване и развитие на университетска телевизия (НБУТВ) и университетско радио.
  • Запис, обработка и монтаж на аудиовизуална, анимационна и музикална продукция.
  • Представяне на целогодишна кинопрограма.
  • Извършване на услуги и консултантска дейност за вътрешни и външни потребители.
  • Инициативи за увеличаване на привлекателността на НБУ и неговите програми, чрез създаване на аудио-визуално съдържание.
  • Реализиране на външни проекти и поръчки за аудио-визуални продукти.

 

МУЗЕЙ НА НБУ

 

 

Учебният музей на Нов български университет бе открит на 23.04.2010 г. с изложбата „Богатства от музейната мрежа“. Пространството за представяне на колекции и сбирки е създадено по проект „Учебен музей на Нов български университет“ с ръководител доц. д-р Татяна Шалганова. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания при МОН, Програма за културното наследство. 

Учебният музей е нова форма на музейна дейност, обвързваща го по-тясно с образованието. Пред него стои задачата да осигури практическото обучение на студенти от различни хуманитарни и социални програми в НБУ. Всеки семестър в залата се открива нова временна изложба, подбрана и осъществена от самите студенти. По този начин те придобиват знания и умения за своята бъдеща професия. Целта е да се активизира и оптимизира процесът на обучение, да се съчетае преподаването в лекционната зала с практическата работа в музейното пространство. Приобщаването на младите хора към дейността на музея възпитава отношение и съпричастност към културно-историческото наследство на България.

 

Именно в музея студентите могат да се запознаят отблизо с технологията, иконографията и стила на паметниците на древната култура и на произведенията на съвременното изкуство. Тук те придобиват знания и умения в областта на музейното дело, организирането и подреждането на изложби, както и на тяхното огласяване в медиите. В Музея на НБУ студентите се докосват до хилядолетната култура по нашите земи и получават достъп до научни и образователни проекти, разработвани от екипа на Музея.

 

СПОРТНА БАЗА

 

 

АУЛА

 


Аулата на НБУ разполага с 240 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, екран, компютърна станция, озвучителна система, безжични и статични микрофони и преносима преводаческа система за симултанен превод, роял. Местата за публиката са подредени амфитеатрално в два сектора, в централната част на сцената са разположени знакът на Нов български университет и неговият девиз Ne varietatem timeamus. Аулата е място за провеждане на тържествени академични церемонии по случай откриването на академичната година, дипломиране на студентите, удостояване с почетни звания и т.н. Благодарение на модерния кинопрожектор всеки четвъртък тя се превръща в киноклуб. Аулата притежава и всички възможности както за провеждане на учебни занятия, така и за организирането на големи външни събития: семинари, конференции, срещи.