facebook

Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие

strategichesko-razvitie_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Председател:

проф. д-р Васил Гарнизов 

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ

 

Членове:

проф. Пламен Дойнов, д.н.                              

Ректор на НБУ

 

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството на НБУ и на Председателския съвет на НБУ

 

д-р Георги Текев   

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ, Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар:

Росена Томова

специалист в бюро „Проекти“