facebook

Фонд „Стипендии“ към Настоятелството на НБУ

 

 

 

Стипендии за новоприети студенти

 

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява едногодишни академични и социални стипендии за новоприети студенти. Академичните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100 % и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


Повече информация –  тук.

 

Академични стипендии 

 

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100 % от годишната такса за обучение, а частичните – 50 %. 

 

 

Социални стипендии 

 

Фонд „Стипендии“ на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ и принадлежащи към една от следните групи: сираци и полусираци, лица в неравностойно положение, майки с повече от едно дете. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100 %  от годишната такса, а частичните – 50 %.

Повече информация за академични и социални стипендии – тук.  

 

Академични стипендии на Нов български университет за новоприети докторанти

 

Всяка година университетът отпуска определен брой стипендии за новоприети докторанти в докторските програми към Магистърски факултет след спечелен конкурс по тема, обявена от департамент на НБУ.


Повече информация – тук.