facebook

Изпълнителен директор на НБУ

 

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на НБУ работи с Председателя на Настоятелството и с Настоятелството по въпросите, свързани с иновации и предприемачество: стратегическото планиране и развитие, финансовото управление и счетоводната отчетност, управлението на персонала, правното консултиране, стопанските въпроси, развитието на информационните ресурси и технологии и проектното консултиране.


Дейността си в НБУ започва през 1991 г. като асистент на Изпълнителния директор с отговорности за съставянето на бюджета, финансовия отчет, развитието на учебната база, маркетинг и PR дейности. От 1992 г. до 1994 г. е директор на Свободен факултет. От 1994 г. до 2000 г. е директор на Централната университетска администрация. От 2000 г. е Изпълнителен директор на Нов български университет.

Научната му дейност обхваща теми, свързани с университетския мениджмънт – дисертационен труд на тема „Съвременни форми на организация и управление на университетската институция. Преходът към предприемаческия университет“, изследователска дейност във Факултета по политически науки към Университета в Болоня при проф. Джилиберто Капано, специализация в Университета за чужденци в Сиена, работа по проект „Мениджмънт на модерния университет. Социални аспекти“ в Университета Съри и Института Ройхемптън, Лондон, в Гилфорд и в Оксфордския университет.


Сред проектите му за развитие на НБУ са Интегрираната информационна система; Системата за стратегическо развитие; Системата за управление на качеството; Процедурите за оценяване и атестиране на преподавателите, академичната администрация и административния състав, изграждането на университетския кампус, Университетския театър и Галерия УниАрт, Международният майсторския клас на Райна Кабаиванска и др.

Член е на Настоятелството, на Председателския съвет на Настоятелството, на управителния съвет на Фонд „Райна Кабаиванска“ и е Председател на управителния съвет на Фондация „За нов български университет“.

 

За контакт:

д-р Георги Текев
корпус 1, офис 223, тел. 02/8110 283;
e-mail: gtekev@nbu.bg

 Кабинет на Председателя на Настоятелството 

 

Секретар на Настоятелството
Ваня Шикова
корпус 1, офис 223
тел. 02/8110 243, в. 12231
e-mail: vshikova@nbu.bg