facebook

Бакалавърски факултет

karusel-bf-2_1050x399_crop_478b24840a

 

Бакалавърски факултет организира обучението на студентите през третата и четвъртата година на бакалавърската степен  - бакалавърска програма ІІ част. Във втората част на бакалавърските програми се изучават специализиращи аудиторни курсове, тренингови курсове, както и практически некредитни курсове (за част от програмите).  Някои програми предлагат отделни модули и специализации. Студентите имат възможност да запишат допълнително и minor-програма - втора специалност. Minor-програмите имат силна практическа насоченост и целят да предоставят допълнителна професионална квалификация на студентите, която в дипломите се вписва като втора специалност.

  

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ MINOR-ПРОГРАМИ

 

 

Обучението във Втората част на бакалавърските програми има за цел да осигури на студентите необходимите компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за стажове и професионална реализация.