facebook

Материална база

materialna-baza-mf_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Зала № Тип на залата Корпус Брой места
207 Аудитория I 52
210 Аудитория I 89
212 Аудитория I 50
213 Аудитория I 50
311 СУКЗ - Лаборатория по компютърни мрежи I 15
313 СУКЗ - Архитектура I 20
315 Аудитория I 15
405 Аудитория I 48
407 Аудитория I 48
411 Аудитория I 56
413 Аудитория I 60
C1/04 УПИЗ - УНЛ по приложна биология I 8
C1/09 СУЗ - Лаборатория по анатомия и хистология I 10
C1/12 СУЗ - Дейта център, мобилни системи и колокиране I 5
C1/17 СУЗ - Лаборатория по химия I 10
C1/19-20 УПИЗ - Лаборатория по археология I 10
Аула Аула I 240
116 СУЗ по архитектура II 12
302 УПИЗ - Лабораторията за практики за устойчиво развитие II 10
306 УПИЗ - Лаборатория по семиотика и социология II 10
310 Аудитория II 16
505 СУЗ по архитектура II 25
506 СУЗ по архитектура II 15
617 СУКЗ по телекомуникации II 10
618 СУКЗ по телекомуникации II 8
619 СУЗ - Клуб "Роботика и електроника" II 5
701 СУКЗ по телекомуникации II 15
702 СУКЗ - Компютърна зала II 20
703 Аудитория II 48
704 СУЗ по архитектура II 18
705 СУЗ по архитектура II 15
706 СУЗ - Лаборатория по бизнес информатика II 20