facebook

Магистърски програми

priem-mp-redovno_1050x399_crop_478b24840a

 

НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ


Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

  • интервю с комисия
  • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
  • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

РЕДОВЕН ПРИЕМ

Нов български университет обявява редовен прием в магистърските програми.

Документи за прием могат да бъдат подадени от 29.05.2023 г. до 21.09.2023 г. в Студентския център на Университета

Приемът в магистърските програми включва:                                          

  • интервю с комисия (датите за консултации и интервюта са обявени тук)
  • мотивационно есе
  • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

  • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София)
  • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                              
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
  • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета.       

 

Електронен каталог на Нов български университет