facebook

Факултетен съвет

1. проф. д-р Борис Сергинов – декан
2. гл. ас. д-р Даниела Кадийска– зам.-  председател                                                      
3. проф. Явор Конов, д.н.                                  
4. проф. Райна Николова, д.н.
5. проф. д-р Николай Радулов
6. проф. д-р Георги Георгиев                
7. проф. д-р Димитър Вацов                            
8. доц. д-р Димитър Атанасов          
9. доц. д-р Кристиян Хаджиев
10. доц. д-р Борис Наймушин
11. доц. д-р Ралица Стефанова
12. доц. д-р Петя Неделева              
13. доц. д-р Маргарита Станкова
14. доц. д-р Надежда Димова
15. доц. арх. Зарко Узунов                                  
16. доц. д-р Златка Михова
17. доц. д-р Анушка Станчева                            
18. проф. д-р Магдалена Елчинова
19. доц. д-р Морис Гринберг                            
20. доц. д-р Петя Асенова
21. доц. Пламен Дойнов, д.н.
22,. доц. д-р Калина Христова
23. гл. ас. д-р Иван Начев                    
24. гл. ас. д-р Тодор Панайотов
25. Симон Янков – редовен докторант със стипендия от ДП „Туризъм“
26. Ангел Йорданов – студент от МП „Право“