facebook

Факултетен съвет

Председател:
доц. д-р Кристиян Постаджиян

Членове:
проф. Мони Алмалех, д.н.
проф. д-р Георги Арнаудов
проф. д-р Ирина Генова
проф. д-р Калин Гайдаров
проф. д-р Мартин Канушев
доц. д-р Майа Василева
доц. д-р Лилия Гурова
доц. д-р Васил Къдрев
доц. д-р Момчил Баджаков
доц. д-р Елена Тодорова
доц. д-р Ралица Берберова
доц. д-р Илиян Боянов
доц. д-р Ралица Мирчева
доц. д-р Албена Павлова
доц. д-р Анна Пампулова
доц. д-р Емил Бузов
доц. д-р Стойко Петков
доц. Валентин Савчев
гл. ас. д-р Евелина Стайкова
гл. ас. д-р Енчо Найденов
гл. ас. д-р Мария Георгиева
гл. ас. д-р Емил Калчев
ас. Сияна Харизанова
 

Студенти:
Петър Петров - студент в НБУ
Габриела Изворска - студент в НБУ