facebook

Декан

 


Проф. д-р Борис Сергинов
е ръководител на департамент „Дизайн“ от 2011 година. Завършил е СХУ за изящни изкуства в гр. София през 1987 година, а през 1994 година - специалност „Живопис“ в Националната художествена академия. През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема „Традиционни и съвременни средства за визуализация в индустриалния  дизайн” и придобива образователна и научна степен „доктор“. През 2009 г. защитава хабилитационен труд на тема „Интериорният дизайн и неговото проектиране чрез съвременни и класически методи“ и придобива научна степен „доцент“. От 26 май 2016 година след конкурс заема академичната длъжност "професор".


Творческите му проекти са в областта на визуализацията в дизайна, интериорния дизайн, компютърната графика и колористика, пърформънса, инсталацията, фотографията, живописта, електронната живопис, стенописта, музиката и поезията.


Преподавал е в Свободната академия „Жул Паскин“, в СХУ за приложни изкуства, гр. София, в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика на изящните изкуства“, в Националната художествена академия, специалност „Промишлен дизайн“.


От 2001 година преподава „Съвременни средства за проектиране“ и „Дизайн на градската среда“ в департамент „Дизайн и архитектура” на НБУ. От 2005 година е директор на магистърска програма „Моден дизайн на облеклото“ и на бакалавърска програма „Интериорен дизайн“ в департамент „Пластични изкуства и архитектура“ на НБУ.


Негови произведения и инсталации се съхраняват в колекциите на Националната художествена галерия – град София, в Градската галерия – гр. Перник, в колекциите на М-Тел, „Димонт“ и на Българско посолство в САЩ, в държавни и частни колекции във Финландия, Япония, Канада, Франция, Русия  и т.н.


Борис Сергинов участва в голям брой национални и общи изложби, изложения и фестивали. Има над 20 самостоятелни изяви,  награди  и специализации, както и множество публикации в национални и  международни издания. Автор е на книгата „Дизайн проектиране“ – НХА, 2007 г. През 2015 година публикува монографичен труд „Дизайн, диалог и монолог. Факти, методи, прогнози“, издание на Нов български университет.

 

Приемно време:

Вторник 14:30-16:15 ч.
Сряда 14:00-16:15 ч.Контакти:
тел.: 02/8110104, вътр. 1121
e-mail: bserginov@nbu.bg
корпус 1, офис 121