facebook

Програми

295862001-10160121057925929-4048815984659241422-n_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Дистанционни програми за степен „бакалавър“ 2024–2025 г.


Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
   Специализация: Учител
   Специализация: Преводач

Екология и опазване на околната среда - ДО

История и археология ДО

Маркетинг - ДО

Международен алтернативен туризъм ДО

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Счетоводство и контролинг - ДО

Туризъм - ДО
   Специализация: Културен туризъм
   Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Философия ДО

Финанси - ДО
Дистанционни програми за степен „магистър“ 2024–2025 г.


Бизнес администрация ДО
   Специализация: Управление на човешките ресурси
   Специализация: Мениджмънт и лидерство

Бизнес комуникации - ДО

Екологични експертизи и контрол ДО

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии ДО

Културна и социална антропология ДО

Маркетинг мениджмънт ДО

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Телекомуникации ДО
   Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
   Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Управление на здравеопазването - ДО