facebook

Администрация


И.д.Директор:

Ирина Нанчева-Бурнаска
тел.: 02/8110 133, вътр. 11221
e-mail: inancheva@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

 

 

Секретар „Докторанти“:
Силвия Давидова

тел.: 02/8110 142, вътр. 11222
e-mail: sdavidova@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

 

 Секретари „Магистри“:
Мирослав Терзиев
тел.: 02/8110 103, вътр. 11222
e-mail: mterziev@nbu.bg

корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00


Петя Младенова
тел.: 02/8110 152, вътр. 11224
e-mail: pmladenova@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00