facebook

Бланки и формуляри

 • Магистърски програми
 • 1. Карта за записване за студенти в магистърски програми.

  2. Заявление до декана на МФ.

 • Докторски програми
 • 1. Индивидуален учебен план на докторант

  2. Работен план за докторант за първата година

  3. Общ работен план на докторант

  4. Атестация на докторант след .... година

  5. Стандарт за кредитиране на дейността на докторант

  6. Декларация за свързани лица

  7. Доклад  - отчет за редовен докторант на НБУ

   

Прикачени файлове