facebook

Декан

Доц. д-р Венцислав Джамбазов

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов е дългогодишен преподавател в Нов български университет - доцент в департамент Информатика и Декан на Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение на НБУ. Има инженерно висше образование, през 2002 година защитава дисертация в област „Социология на комуникациите“, а през 2009 година става доктор с темата „Иновации в обучението и изследванията“. През 2013 година става доцент с разработка по темата „Уеббазирани потребителски интерфейси“.

 

Занимава се с информатика повече от 30 години и е един от пионерите на българския интернет. Той е автор и съавтор на 5 книги и има над 40 публикации в специализирани издания по теми, свързани с уеб дизайн, мултимедия, програмиране, общуване във виртуална среда, дигитална икономика, електронно обучение. В Нов български университет е преподавател по дисциплини, свързани с информационни технологии, мултимедия, програмиране, изследвания в интернет и др.

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов е сред основните фигури в НБУ, които развиват електронната и дистанционната форма на обучение по модерни европейски и световни стандарти.

 


Приемно време
:
понеделник: 13:00 - 15:00ч.
вторник: 13:00 – 15:00ч.


Контакти
:
тел.: 02/8110 279
e-mail: vdzhambazov@nbu.bg 
корпус 2, офис 209