facebook

Декан

Доц. д-р Венцислав Джамбазов


Доц. д-р Венцислав Джамбазов работи като щатен преподавател в Нов бълграски университет от 2004 г.  Започва в департамент „Антропология“, но по-късно професионалните интереси и спецификата на работата му, свързана с електронното обучение в НБУ, го отвеждат в департамент „Информатика“. Доц. Джамбазов е сред основните фигури в НБУ, които развиват електронната и дистанционната форма на обучение по модерни европейски и световни стандарти. Ролята му за изграждането и функционирането на платформата за електронно обучение MOODLE НБУ е изключително важна.

 

През 2002 г. защитава дисертация и става доктор на НБУ по темата „Социология на комуникациите“, а през 2009 г. става доктор на БАН, Център по наукознание и история на науката по темата „Иновации в обучението и изследванията“. През 2013 г. става доцент на НБУ с разработка по темата „Уеббазирани потребителски интерфейси“.

 

Венцислав Джамбазов е преподавател в Нов български университет по дисциплини, свързани с мултимедия, програмиране, изследвания в интернет, реклама и др.

 


Приемно време
:
вторник: 14:00 - 16:00
сряда: 12:30 – 14:30


Контакти
:
тел.: 02/8110 279
e-mail: vdzhambazov@nbu.bg 
корпус 2, офис 209