Докторски програми

novabulgaristikanachalna_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Не пропускайте да следите новините за предлаганите докторски програми и изследванията на нашите докторанти на нашата Фейсбук страница.

Отворени сме и оставаме на разположение както за нови партньорства, препоръки и съвети, така и за съвместна и ползотворна работа със специалисти от различни области на висшето образование в България!

Още за докторските програми и курсовете към тях можете да намерите тук.

 

 • Записване и такси за обучение
 •  

   

  Видове докторантури

   

  Редовна докторантура със стипендия или срещу такса

   

  Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно - през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.


  Информация за конкурса се публикува тук веднага след обявяването му, както и в "Държавен вестник".

   

  Докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

   

  Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответен Департамент/Център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

   

  Документи

   

  В зависимост от типа докторантура те са:

  За редовна докторантура със стипендия:

   

  • Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура
  • Автобиография
  • Диплома за завършена степен “магистър”
  • Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография
  • Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива)

   

  За редовна докторантура срещу такса

   

  • Молба до Ректора на НБУ за обучение срещу платен прием в редовна докторска програма
  • Автобиография
  • Диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография 
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
  • Специфично изисквани от съответните програми документи

   

  За докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

  • Молба до Ректора на НБУ за докторант на самостоятелна подготовка
  • Автобиография
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива)
  • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”
  • Три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд специфично изисквани от съответните програми документи

  Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет според посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).

   

  Записване

  Необходимите документи за записване са:

  Карта за записване.
  Лична карта (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Диплома за завършена магистърска степен (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Два броя снимки паспортен формат.
  Препис от протокола на Факултетния съвет на Магистърски факултет за приемане в докторската програма.

   

  Записването става в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, ет. 1.

   

  Такси за обучение


  Семестриални такси за обучение за академичната 2020/2021 година

   

  Програма

  Такса за редовна с такса и свободна докторантура 

  Докторски програми 1800 лв.

   

   

  Семестриалните такси се заплащат в касата на НБУ, стая 201, етаж 2, корпус 1.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg

  .

 • Обучение и дипломиране
 •  

   

  Обучение

   

  През трите години, за които сте зачислени за докторанти, ще имате:

  • научноизследователска дейност
  • преподавателска дейност
  • тюторни курсове
  • изпити по докторски минимуми – по съответната специалност, по компютри и по чужд език


  Дипломиране

   

  След като завършите докторската програма и защитите дисертационен труд пред научно жури, придобивате научно-образователна степен “доктор”.

   

  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 14202/8110 133
  e-mail: sdavidova@nbu.bg  

   

 • Конкурси
 • Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен прием 2020 – 2021 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 110, от дата 29.12.2020 г.   Неофициален раздел, стр.127

  Конкурс редовна докторантура със стипендия
    Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“),

  тема: „Сториборд и лейаут – композиционни решения в анимационното кино“

  Конкурсът е за едно място.

  Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110 103;

  Конкурси за редовна докторантура с такса

  прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

  3.6. Право (ДП „Граждански процес“) – едно място;

  3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места;

  3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място;

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;

  8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – четири места;

  Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурс за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус I, офис 122, ул. Монтевиедо № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110 103.

   

   

   

   

  Проведени конкурси

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2020/2021 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 54/16.06.2020 г., с. 63.

  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност
  1. Когнитивна наука и психология 2 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"
  2. Департамент "Археология" 1 Археологически изследвания и археометрия 2.2 История и археология "Археологически изследвания и археометрия"
  3. Департамент "Музика" 4 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"

   Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура стакса; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по предложената от кандидата тема за дисертационен труд; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език - ниво В2;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

   

   

   

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти със стипендия. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

  Департамент Брой места Докторска програма Тема на дисертацията Научен ръководител
  1. Администрация и управление 1 "Туризъм" „Иновативни маркетингови подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион”(“Innovative Marketing Approaches to Increase the Competitiveness of  tourism in the Black Sea region”). доц. д-р Надя Иванова Маринова
  2. Право 1 "Гражданско и семейно право" "Отговорност на държавата за вреди" проф. д-р Поля Голева
  3. Информатика 1 "Информатика" "Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research on methods and tools for integration of panoramic images and virtual reality environments)" Проф. Стоян Малешков

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестни", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142

  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията научен ръководител
  1. Администрация и управление 1 "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление "Бизнес администрация" "Дигитална трансформация на лидерството (Digital Transformation of Leadership)" доц. д-р Димитър Панайотов и консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова
  2. Антропология 1 "Антропология" 3.1 Социология, антропология и науки за културата "Антропология"    
  3. Изкуствознание и история на културата 2 "Изкуствознание и визуални изследвания" 8.1 Теория на изкуствата "Изкуствознание и визуални изследвания"    
  4. Изящни изкуства 3 Визуално-пластични изкуства 8.2 Изобразително изкуство Визуално-пластични изкуства    
  5. Когнитивна наука и психология 3 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"    
  6. Право 1 "Гражданско и семейно право" 3.6 Право "Гражданско и семейно право"    
  7. Право 1 "Граждански процес" 3.6 Право "Граждански процес"    
  10. Музика 3 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"