facebook

Докторски програми

novabulgaristikanachalna_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Не пропускайте да следите новините за предлаганите докторски програми и изследванията на нашите докторанти на нашата Фейсбук страница.

Отворени сме и оставаме на разположение както за нови партньорства, препоръки и съвети, така и за съвместна и ползотворна работа със специалисти от различни области на висшето образование в България!

Още за докторските програми и курсовете към тях можете да намерите тук.

 

 • Записване и такси за обучение
 •  Видове докторантури

   

  Редовна докторантура със стипендия или срещу такса

   

  Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно - през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.


  Информация за конкурса се публикува тук веднага след обявяването му, както и в "Държавен вестник".

   

  Докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

   

  Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответен Департамент/Център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

   

  Документи

   

  В зависимост от типа докторантура те са:

  За редовна докторантура със стипендия:

   

  • Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура
  • Автобиография
  • Диплома за завършена степен “магистър”
  • Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография
  • Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива)

   

  За редовна докторантура срещу такса

   

  • Молба до Ректора на НБУ за обучение срещу платен прием в редовна докторска програма
  • Автобиография
  • Диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография 
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
  • Специфично изисквани от съответните програми документи

   

  За докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

  • Молба до Ректора на НБУ за докторант на самостоятелна подготовка
  • Автобиография
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива)
  • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”
  • Три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд специфично изисквани от съответните програми документи

  Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет според посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).

   

  Записване

  Необходимите документи за записване са:

  Карта за записване.
  Лична карта (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Диплома за завършена магистърска степен (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Два броя снимки паспортен формат.
  Препис от протокола на Факултетния съвет на Магистърски факултет за приемане в докторската програма.

   

  Записването става в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, ет. 1.

   

  Такси за обучение


  Семестриални такси за обучение за академичната 2024/2025 година

   

  Програма

  Такса за редовна с такса и свободна докторантура 

  Докторски програми 2 900 лв.

   

   

  Семестриалните такси се заплащат в касата на НБУ, копус 1, етаж 2, стая 201.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: sdavidova@nbu.bg 

  .

 • Обучение и дипломиране
 •  Обучение

   

  През трите години, за които сте зачислени за докторанти, ще имате:

  • научноизследователска дейност
  • преподавателска дейност
  • тюторни курсове
  • изпити по докторски минимуми – по съответната специалност, по компютри и по чужд език


  Дипломиране

   

  След като завършите докторската програма и защитите дисертационен труд пред научно жури, придобивате научно-образователна степен “доктор”.

   

  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: sdavidova@nbu.bg  

   

 • Конкурси
 • Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен прием 2024 – 2025 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 47, от дата 04.06.2024 г.  Неофициален раздел, стр. 82.

  Прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2024-2025 г.: 3.9. Туризъм (ДП „Туризъм“), тема: „Изследване влиянието на филмовия туризъм върху индустрията на изживяванията“ - едно място;  

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

  Прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2024-2025 г.: 3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места; 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) - две места; 5.3 Комуникационна и компютърна техника (ДП „Телекомуникации“) – едно място; 2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – едно място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен прием 2023 – 2024 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 100, от дата 01.12.2023 г.  Неофициален раздел, стр. 85.

  Нов български университет обявява следните конкурси:

  Прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2023-2024 г.: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Архитектура и исторически контекст“ - едно място;  5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда“ - едно място; 7.4 Обществено здраве (ДП „Логопедия“), тема: „Фонетичен анализ на артикулацията в предучилищна възраст“ – едно място.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

  Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2023-2024 г.: 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – едно място; 5.3 Комуникационна и компютърна техника (ДП „Телекомуникации“) – едно място.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен  прием 2023 – 2024 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 49, от дата 06.06.2023 г.  Неофициален раздел, стр.59 и стр.60.

              Нов български университет обявява следните конкурси:

  Прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2023-2024 г.: 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „Виолончелото в камерната музика на Николо Паганини. Откривателство и изпълнителски проблеми“ - едно място;

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

  Прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2023-2024 г.: 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места; 3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) – едно място; 2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен  прием 2022 – 2023 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 92, от дата 18.11.2022 г.  Неофициален раздел, стр.158.

  Нов български университет обявява следните конкурси:

  Прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2022-2023 г.: 8.1.Теория на изкуствата (ДП „Изкуствознание и визуални изследвания“), тема: "Теорията на изкуството през XX век и възгледите за изкуството на Фридрих Ницше. Понятия, фигури, тенденции"  – едно място; 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (ДП „Медии и обществени комуникации“), тема: „Европейски политики и регулации в сферата на дигиталните  комуникации“ - едно място;

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

  Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2022-2023 г.: 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

   

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен  прием 2022 – 2023 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 43, от дата 10.06.2022 г.  Неофициален раздел, стр.65.

   Конкурс редовна докторантура със стипендия

   Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2022 – 2023 г.:

  3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема: "Семиотика на модата: сравнителен анализ на механизмите за културно въздействие на масовата мода преди и след възникването на системата на инфлуенсърите в социалните медии"  – едно място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „ДЖАЗОВИЯТ КОМПОНЕНТ В ПОП МУЗИКАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА. ПРОМЕНИ В МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ И ХАРМОНИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ“ - едно място; 3.2. Психология (ДП „Обща психология“), тема: „Връзка между когнитивно и социално развитие при деца в предучилищна възраст“ – едно място;

   Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

   Конкурс редовна докторантура с такса

  Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2022-2023 г.:

  3.2 Психология (ДП „Обща психология“) – две места; 3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място; 3.1 Социология, антропология и науки за културат (ДП „Семиотика“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места; 2.2. История и археология (ДП „Археологически изследвания и археометрия“) – едно място.

   Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен  прием 2021 – 2022 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 103, от дата 10.12.2021 г.  Неофициален раздел, стр.59 и стр.60.

   Конкурс редовна докторантура със стипендия
   Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2021 – 2022 г.:

   3.7 Администрация и управление (ДП "Организация и управление на извънпроизводствената сфера" (публична администрация)), тема: „Перспективи и предизвикателства пред комуникациите на публичните организации в Дигиталната ера”(“Opportunities and challenges of the communications of the public organizations in the Digital Age“)“ – едно място;

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142

  Конкурси за редовна докторантура с такса

  Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2021 – 2022 г.:

  2.2. История и археология ("Египтологияя") – едно място;

  2.2. История и археология ("Археологически изследвания и археометрия") – едно място;

  3.1 Социология, антропология и науки за културат ("Антропология") – едно място;

  3.6 Право ("Трудово право и обществено осигуряване") – едно място

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен прием 2021 – 2022 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 48, от дата 08.06.2021 г.  Неофициален раздел, стр.194 и стр. 195.

   Конкурс редовна докторантура със стипендия
   Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за eсенен прием 2021 – 2022 г.:

  5.7 Архитектура, строителство  и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Приложение на цифровите технологии в оптимизацията на жизнения цикъл на архитектурните обекти“ – едно място;

  8.2. Изобразително изкуство (ДП „Дизайн“), тема: „Дигиталната рисунка като визуална и концептуална основа на дизайна в края на 20-ти и началото на 21-ви век“ -  едно място;

  3.8. Икономика (ДП „Световно стопанство. Международни икономически отношения“), тема: „Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в Европейския Съюз“ – едно място;

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП "Кинознание, киноизкуство и телевизия"), тема: "Изследване на склонността за участие в корпоративни социални инициативи на българските професионалисти по кино и аудио-визуални комуникации" – едно място;

  3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Социология“), тема: "Постистина и пандемия: конспиративни наративи в полето на здравеопазването" – едно място;

  3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“), тема: „Антропологични подходи и методи в изследвания на пазара“ – едно място. 

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142

  Конкурси за редовна докторантура с такса

  Прием на редовни докторанти с такса за eсенен прием 2021 – 2022 г.:

  2.2 История и археология (ДП „Археологически изследвания и археометрия“) – едно място;

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;

  3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – две места;

  2.2. История и археология (египтология) (ДП „Египтология“) – едно място;

  8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) –  четири места;

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

   

   

   

  Проведени конкурси

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен прием 2020 – 2021 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 110, от дата 29.12.2020 г.   Неофициален раздел, стр.127

  Конкурс редовна докторантура със стипендия
    Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“),

  тема: „Сториборд и лейаут – композиционни решения в анимационното кино“

  Конкурсът е за едно място.

  Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110 142;

  Конкурси за редовна докторантура с такса

  прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

  3.6. Право (ДП „Граждански процес“) – едно място;

  3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места;

  3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място;

  8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;

  8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – четири места;

  Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурс за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус I, офис 122, ул. Монтевиедо № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110 142.

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2020/2021 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 54/16.06.2020 г., с. 63.

  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност
  1. Когнитивна наука и психология 2 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"
  2. Департамент "Археология" 1 Археологически изследвания и археометрия 2.2 История и археология "Археологически изследвания и археометрия"
  3. Департамент "Музика" 4 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"

   Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура стакса; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по предложената от кандидата тема за дисертационен труд; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език - ниво В2;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

   

   

   

   

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти със стипендия. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

  Департамент Брой места Докторска програма Тема на дисертацията Научен ръководител
  1. Администрация и управление 1 "Туризъм" „Иновативни маркетингови подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион”(“Innovative Marketing Approaches to Increase the Competitiveness of  tourism in the Black Sea region”). доц. д-р Надя Иванова Маринова
  2. Право 1 "Гражданско и семейно право" "Отговорност на държавата за вреди" проф. д-р Поля Голева
  3. Информатика 1 "Информатика" "Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research on methods and tools for integration of panoramic images and virtual reality environments)" Проф. Стоян Малешков

   

  Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестни", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142

  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията научен ръководител
  1. Администрация и управление 1 "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление "Бизнес администрация" "Дигитална трансформация на лидерството (Digital Transformation of Leadership)" доц. д-р Димитър Панайотов и консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова
  2. Антропология 1 "Антропология" 3.1 Социология, антропология и науки за културата "Антропология"    
  3. Изкуствознание и история на културата 2 "Изкуствознание и визуални изследвания" 8.1 Теория на изкуствата "Изкуствознание и визуални изследвания"    
  4. Изящни изкуства 3 Визуално-пластични изкуства 8.2 Изобразително изкуство Визуално-пластични изкуства    
  5. Когнитивна наука и психология 3 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"    
  6. Право 1 "Гражданско и семейно право" 3.6 Право "Гражданско и семейно право"    
  7. Право 1 "Граждански процес" 3.6 Право "Граждански процес"    
  10. Музика 3 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"    
 • Дипломиране
 • Съгласно действащата нормативна уредба научно-образователна степен „доктор“ се придобива след приключването на докторската програма и защитата на дисертационния труд пред научно жури. 

   След успешна защита на дисертационен труд, за да бъде издадена диплома за доктор, трябва да се подаде заявление в Студентския център на НБУ.
  Във връзка с регистрацията на докторанта в НАЦИД, в срок от две седмици след защита, е необходимо:

  - да се попълнят електронно две информационни карти (на български и английски език),

  - да се подготвят в PDF формат дисертацията и автореферата

  - да се регистрира на сайта на https://orcid.org/.

  Полученият код, информационните карти дисертацията и автореферата в PDF формат  се изпращат на ел. поща на секретар-специалист докторанти: sdavidova@nbu.bg.

  На хартиен носител се депозират автореферат и дисертационен  труд, в един екземпляр, в Магистърски факултет, офис 122, корпус 1 на НБУ.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: sdavidova@nbu.bg