facebook

Материална база

prep-bf-1050x399-crop-478b24840a_1050x399_crop_478b24840a

Зала №

Тип

Корпус

Брой места

119

Лаборатория по графичен дизайн

1

10

305

Лаборатория по икономика и електронна търговия

1

48

310 Б

Лаборатория по природни бедствия и рискове

1

5

312

Компютърна зала

1

10

501

Камерна зала по музика

1

35

502

Музикална зала

1

8

503

Музикална зала

1

5

504

Музикална зала

1

10

505

Музикална зала

1

5

506

Камерна зала по музика

1

40

507

Музикална зала

1

5

508

Театрална зала 

1

50

509

Театрална зала

1

15

510 

Център за компютърно музициране и саунд дизайн "Станислав Станчев-Стенли"

1

5

511

Център за компютърно музициране и саунд дизайн "Станислав Станчев-Стенли"

1

58

514

Балетна зала

1

15

C1/01

Музикална зала

1

30

C1/06

Лаборатория по геология

1

5

C1/07

Лаборатория по геология

1

5

C1/15

Зала по рисуване

1

15

C1/16

Музикална зала

1

5

C1/18

Музикална зала 

1

5

C1/21

Музикална зала 

1

5

C1/22

Лаборатория по вирусология

1

15

C1/25

Лаборатория по фотография - тъмно помещение

1

5

C1/26

Музикална зала 

1

5

05

Балетна зала

2

15

115

Лаборатория по рискове и сигурност

2

30

504

Зала по рисуване

2

25

510

Аудитория

2

16

607

Аудитория

2

42

800

Зала по рисуване

2

25