Прием в магистърски програми

 


Предлаганите магистърски програми се излъчват от департаментите и са от различни научни области. Програмите, предназначени за кандидати с висше образование, са със средна продължителност година и половина. Обучението в магистърските програми включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия. В периода на своето обучение студентите имат възможност за един семестър да отидат в чуждестранен университет по програмата Еразъм. Нов български университет има сключени договори за съвместно сътрудничество в 24 направления със 115 университета от 19 европейски държави.

 

График за консултации и приемни интервюта за академичната 2018/2019 г.

 

За повече информация:

Магистърски факултет 

корпус 1, офис 122

тел.: 8110 1038110 133
e-mail: magister@nbu.bg

 

 

Свързани страници

mag-programi-2014-2015_300x143_crop_478b24840a
Магистърски програми 2018/2019

Програми за образователно-квалификационна степен...

law-architecture_300x143_crop_478b24840a
Магистърски програми “Архитектура“ и “Право“

Област на висше образование: Технически науки  ...