facebook

Прием след ВО, след прехвърляне и по договор

2122665_1050x399_crop_478b24840a

 Прием след завършено висше образование

 

 1. Завършилите висше училище с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ („специалист“) могат да продължат обучението си в НБУ за придобиване на бакалавърска или магистърска степен от същото професионално направление.
 2. Завършилите висше училище със степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в НБУ за придобиване на друга бакалавърска или магистърска степен.

 

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора (получава се в Студентския център) 
 2. Диплома за висше образование (за завършилите в чужбина се изисква превод, легализация и признаване на образователна степен в НБУ)
 3. Диплома за средно образование (за завършилите в чужбина се изисква удостоверение от МОН)

 

Повече информация за условията за кандидатстване и прием може да получите от:

 

Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 110
e-mail: student@nbu.bg

 

Прехвърляне от друго висше училище

 

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора (получава се в Студентски център) 
 2. Академична справка (при прехвърляне от чужбина се изисква превод и легализация)
 3. Диплома за средно образование (за завършилите в чужбина се изисква удостоверение от МОН)

Повече информация за условията за кандидатстване и прием можете да получите от:

 

Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел: 02/8110 110
e-mail: student@nbu.bg

  

Прием по договор

 

В бакалавърските програми, предлагани от НБУ, могат да се обучават и завършилите професионални колежи и гимназии, с които НБУ има договор.

Информация за условията за кандидатстване и прием: 

 • За завършилите професионален колеж или гимназия с профилирано обучение (прием в І семестър):
  Факултет за базово образование
  корпус 1, офис 105
  тел.: 02/8110 135; 8110 105
  fbo@nbu.bg