facebook

НБУ в твоето училище

 

 

 

НБУ е мобилен университет и предлага организирани посещения на свои преподаватели и студенти във всички училища в страната. За тази цел е необходимо - да ни изпратите имейл, в който да уточним темата и направлението на срещата, да посочите удобен ден и час, в който искате да посетим Вашето училище, да уточните броя и възрастта на аудиторията, за която се организира срещата.

 

Какви екипи можем да Ви изпратим

 

 • Преподаватели в различни професионални направления
 • Студенти на НБУ
 • Консултанти, които добре могат да Ви представят възможностите, които предлага НБУ

 

Каква програма можем да Ви предложим

 

 • Да Ви представим възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ
 • Да ни разкажете за Вашето училище и за посоките, в които можем да си бъдем полезни
 • Да направим презентация на нашия университетски кампус
 • Да Ви разкажем за нашите програми
 • Да ни разкажете какво бихте искали да учите
 • Да Ви разкажем за нашите преподаватели
 • Да Ви включим в различни казуси – за избор на програма и професионално обучение
 • Да отразим нашата среща в университетския уебсайт

 
Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg

 

 

 

 

 • 30 май 2023 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по информатика и компютърни науки "Академик Благовест Сендов" и Колеж по иновативни технологии, гр. Пловдив
 • На 30 май 2023 г. в Тех Парк АД "ОПТЕЛА" ще се проведе среща с ученици от Професионална гимназия по информатика и компютърни науки "Академик Благовест Сендов" и Колеж по иновативни технологии, гр. Пловдив и екип от Нов български университет - Христо Панчугов, Кандидатстудентски и студентски информационен център и доц. Йосиф Аврамов, департамент "Телекомуникации". По време на срещата ще се проведе кръгла маса, по въпроси, свързани с иновациите в сектор "Телекомуникации" и обучението на млади специалисти за него. Ще бъдат представени бакалавърските програми в областта на информационните технологии и телекомуникациите. В дискусията ще се включат и представители на бизнеса от Пловдивския регион.

 • 26 април 2023 г. - Среща с ученици от Държавната финасово-стопанска гимназия (ДФСГ), гр. Плевен

 • На 26 април 2023 г. от 12:00 ч. екип от Нов български университет (гл. ас. д-р Маргарита Мишева и ас. д-р Виолета Донева) ще посети  Държавната финасово-стопанска гимназия (ДФСГ) в гр. Плевен. По време на срещата ще бъде представена бакалавърска програма "Управление на туризма" с редовна и с дистанционна форма на обучение.

  Учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП),  обучението в НБУ, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 21 април 2023 г. - Дни на кариерното ориентиране в ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково
 • На 21 април 2023 г. от 09.40 - 10.20 ч. в ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково (зала във фоайе на 3. етаж), екип от Кандидатстудентски и студентски информационен център ще се включи в училищните Дни на кариерното ориентиране. Представянето на различните университети ще се проведе по предварителна програма, а във фоайето на третия етаж ще се провеждат индивидуални консултации извън графика на програмата. Всеки който желае ще може да се запознае с кандидатстването и обучението в НБУ, кандидатстудентските изпити, разнообразието от бакалавърски и магистърски програми, възможностите за професионална  реализация и др.

 • 20-22 април 2023 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново и Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново
 • В периода 20-22 април 2023 г.  преподаватели и студенти от Нов български университет (доц. д-р Кристина Савова и гл. ас. д-р Стефания Темелкова) ще се срещнат с ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново и Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново. По време на срещата студентите от бакалавърските програми  "Мода" и "Маркетинг" и магистърската програма "Маркетинг мениджмънт" с редовна и дистанционна форма на обучение ще представят НБУ и програмите, в които се обучават.

  Учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП),  обучението в НБУ, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 24 април 2023 г. - Среща с ученици от НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР. БУРГАС
 • На 24 април 2023 г. преподаватели и студенти от департамент "Театър" и департамент "Музика" (доц. д-р Антоанета Петрова, гл. ас-д-р Илиян Парасков, и  студентите - Гергана Господинова, Денис Николов, Тони Кондева, Елена Рангелова (бакалавърска програма "Театър") и Илиян Китанов (бакалавърска програма "Музика") ще се срещнат с ученици от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", гр. Бургас.

  Програма на срещата:


  10:00 – 12:00 ч. – уъркшоп по импровизационен игрови театър, с водещ: доц. д-р Антоанета Петрова  
  12:00 – 13:00 ч. Playback спектакъл с участие на студенти от Департамент „Театър“ и департамент „Музика“
  14:00 – 16:00 ч.   – музикално ателие, с водещ: гл.ас.д-р Илиян Парасков  
  17:00 ч. – „Дневникът на един луд“ – моноспектакъл на Антоанета Петрова     


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП),  обучението в НБУ, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 7 март 2023 Г. - Среща с ученици от ПГПЧЕ "Алеко Константинов", Правец
 • На 7 март 2023 г., екип от Нов български университет ще посети ПГПЧЕ "Алеко Константинов" - гр. Правец.

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на туризма, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 10 март 2023 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов - гр. Банкя
 • На 10 март 2023 г., от 11.00 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и консултант от КСИЦ ще се срещнат с ученици от  Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов - гр. Банкя , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 22 март 2023 г. - Среща с ученици от 2 СУ "Акад. Емилиян Станев", София

 • На 22 март 2023 г. , екип от Нов български университет ще посети  2 СУ "Акад. Емилиян Станев", София. Гл. ас. д-р Маргарита Мишева и  гл. ас. д-р Ралица Димитрова ще представят редовните и дистанционните форми на бакалавърските програми "Управление на туризма", "Финанси" и "Маркетинг".
   
  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП),  обучението в НБУ, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 13 декември 2022 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" - гр. Перник
 • На 13 декември 2022 г., от 13.25 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и консултант от КСИЦ ще се срещнат с ученици от  Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" - гр. Перник , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 01 декември 2022 г. - Среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ - гр. Перник
 • На 01 декември 2022 г., от 13.30 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и екип от университета ще се срещнат с ученици от  Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ - гр. Перник , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 25 ноември 2022 г. - Среща с ученици от Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир”
 • На 25 ноември 2022 г.  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и екип от университета ще се срещнат с ученици от  Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир”, пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 9 НОЕМВРИ 2022 Г. - СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, СОФИЯ
 • На 9 ноември 2022 г.,  екип на Нов български университет (гл. ас. д-р Росица Накова и гл. ас. д-р Елена Александрова от департамент "Икономика") ще посети Национална финансово-стопанска гимназия.

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на икономиката, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 9 НОЕМВРИ 2022 Г. - Среща с ученици от Частна профилирана гимназия "Образователни технологии", СОФИЯ
 • На 9 ноември 2022 г. от 12:30 ч.,  Нов български университет (гл. ас. д-р Маргарита Мишева от секция „Туризъм“, департамент "Администрация и управление") ще посети Частна профилирана гимназия "Образователни технологии".

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на туризма, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 2 март 2023 г. – Среща с ученици от Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”
 • На 2 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (проф. д-р Пламен Цветков, доц. д-р Росен Пасарелски и студент 2-ри семестър Кирил Борисов) посети Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, гр. София. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

   

 • 9 март 2023 г. – Среща с ученици от Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София
 • На 9 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (доц. д-р Росен Пасарелски, гл. ас. д-р Тереза Стефанова, д-р Цветелина Симеонова и студент 2-ри семестър Ивайло Лесков) посети Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 9 март 2023 г. – Среща с ученици от Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София
 • На 9 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (гл. ас. д-р Тереза Стефанова), посети Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 23 март 2023 г. – Среща с ученици от НПГ по компютърни технологии и системи, гр. Правец
 •  

  На 23 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет  (доц. д-р Росен Пасарелски и студент 4-ти семестър Денислав Младенов) посети НПГ по компютърни технологии и системи, гр. Правец. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 24 март 2023 г. – Среща с ученици от 44 СУ "Неофит Бозвели", гр. София
 •  

  На 24 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (д-р Цветелина Симеонова), посети 44 СУ "Неофит Бозвели", гр. София. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 21 март 2023 г. – Среща с ученици от Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“, гр. Благоевград
 • На 21 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (гл. ас. д-р Тереза Стефанова), посети Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“, гр. Благоевград. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 21 март 2023 г. – Среща с ученици от Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград
 • На 21 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (гл. ас. д-р Тереза Стефанова), посети Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ

 • 21 март 2023 г. – Среща с ученици от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград
 • На 21 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (гл. ас. д-р Тереза Стефанова), посети Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ

 • 23 март 2023 г. – Среща с ученици от Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“, гр. Перник
 • На 23 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (гл. ас. д-р Тереза Стефанова), посети Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“, гр. Перник. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.

 • 31 март 2023 г. – Среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан", гр. Монтана
 • На 31 март 2023 г. екип от департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (студент от 4-ти сем. в програма „Телекомуникации и компютърни технологии“ - Десислава Трайкова), посети Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан", гр. Монтана. По време на срещата бяха представени бакалавърските и магистърските програми в областта на телекомуникациите, кандидатстването и обучението в НБУ.