facebook

НБУ в твоето училище

 

 

 

НБУ е мобилен университет и предлага организирани посещения на свои преподаватели и студенти във всички училища в страната. За тази цел е необходимо - да ни изпратите имейл, в който да уточним темата и направлението на срещата, да посочите удобен ден и час, в който искате да посетим Вашето училище, да уточните броя и възрастта на аудиторията, за която се организира срещата.

 

Какви екипи можем да Ви изпратим

 

 • Преподаватели в различни професионални направления
 • Студенти на НБУ
 • Консултанти, които добре могат да Ви представят възможностите, които предлага НБУ

 

Каква програма можем да Ви предложим

 

 • Да Ви представим възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ
 • Да ни разкажете за Вашето училище и за посоките, в които можем да си бъдем полезни
 • Да направим презентация на нашия университетски кампус
 • Да Ви разкажем за нашите програми
 • Да ни разкажете какво бихте искали да учите
 • Да Ви разкажем за нашите преподаватели
 • Да Ви включим в различни казуси – за избор на програма и професионално обучение
 • Да отразим нашата среща в университетския уебсайт

 
Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg

 

 

 

 

 • 22 март 2023 г. - Среща с ученици от 2 СУ "Акад. Емилиян Станев", София

 • На 22 март 2023 г. , екип от Нов български университет ще посети  2 СУ "Акад. Емилиян Станев", София. Гл. ас. д-р Маргарита Мишева и  гл. ас. д-р Ралица Димитрова ще представят редовните и дистанционните форми на бакалавърските програми "Управление на туризма", "Финанси" и "Маркетинг".
   
  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП),  обучението в НБУ, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 7 март 2023 Г. - Среща с ученици от ПГПЧЕ "Алеко Константинов", Правец
 • На 7 март 2023 г., екип от Нов български университет ще посети ПГПЧЕ "Алеко Константинов" - гр. Правец.

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на туризма, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 10 март 2023 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов - гр. Банкя
 • На 10 март 2023 г., от 11.00 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и консултант от КСИЦ ще се срещнат с ученици от  Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов - гр. Банкя , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 13 декември 2022 г. - Среща с ученици от Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" - гр. Перник
 • На 13 декември 2022 г., от 13.25 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и консултант от КСИЦ ще се срещнат с ученици от  Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" - гр. Перник , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 01 декември 2022 г. - Среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ - гр. Перник
 • На 01 декември 2022 г., от 13.30 часа,  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и екип от университета ще се срещнат с ученици от  Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ - гр. Перник , пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 25 ноември 2022 г. - Среща с ученици от Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир”
 • На 25 ноември 2022 г.  гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант на направление "Туризъм", департамент "Администрация и управление" и екип от университета ще се срещнат с ученици от  Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир”, пред които ще представят бакалавърската програма "Управление на туризма", която е с редовна и с дистанционна форма на обучение.


  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти,  възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 9 НОЕМВРИ 2022 Г. - СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, СОФИЯ
 • На 9 ноември 2022 г.,  екип на Нов български университет (гл. ас. д-р Росица Накова и гл. ас. д-р Елена Александрова от департамент "Икономика") ще посети Национална финансово-стопанска гимназия.

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на икономиката, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.

 • 9 НОЕМВРИ 2022 Г. - Среща с ученици от Частна профилирана гимназия "Образователни технологии", СОФИЯ
 • На 9 ноември 2022 г. от 12:30 ч.,  Нов български университет (гл. ас. д-р Маргарита Мишева от секция „Туризъм“, департамент "Администрация и управление") ще посети Частна профилирана гимназия "Образователни технологии".

   

  По време на събитието учениците ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване в програмите в областта на туризма, спецификите на кандидатстудентските изпити  - онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), специализираните изпити,  обучението в НБУ, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, университетските преподаватели, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си в съответна програма, професионалната реализация.