facebook

Записване и такси за обучение

zapisvane-i-taksi-za-obuchenie_1050x399_crop_478b24840a

Записване 


Всеки новоприет студент се записва в Студентски център – корпус 1, централно фоайе, като представя следните документи: 

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение и документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), са необходими с цел и в случай, че кандидатът има основание и желание да се ползва от възможността за редуциране на таксата за обучение. Данни от посочените документи не се предоставят на трети лица;
 • документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца).

 

 

Семестриални такси за обучение за академичната 2022/2023 година 

 

 

Такси за обучение 2022/2023
програма студент курсист
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език) 1 500 лв. 1 400 лв.
Артистични психо-социални практики и психодрама
Археологически изследвания
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации  - ДО
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
Древният Египет в Класическата епоха
Езикова и речева патология
Екологични експертизи и контрол
Екологични експертизи и контрол - ДО
История, политика и религия
Клинична социална работа
Лидерство и мениджмънт в образованието
Лингводидактика
Писмен и устен превод
Психо-социални интервенции с деца и семейства на български или английски език
Сравнително изкуствознание
Технологии в писмения и устния превод
Тракия и културата на Древния свят
Цивилизациите на Евразия
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

 

програма студент курсист
Анимационна режисура 1 700 лв. 1 600 лв.
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт - ДО
Бизнес администрация
Бизнес администрация - ДО
Бранд мениджмънт (на английски език)
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Езикова и речева патология (на англ. език)
Живопис
Извличане на знания и технологии за големи данни
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Киберсигурност
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Криминология и политики за превенция на престъпността
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Мениджмънт на туристическия бизнес
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
Мода, стайлинг и бизнес стратегии
Мултимедия и компютърна анимация
Национална и международна сигурност
Организационна и социална психология
Плакат и комуникативен дизайн
Продуктов дизайн за интериор
Пространствен дизайн
Противодействие на престъпността и тероризма
Психология на развитието
Реклама и бранд мениджмънт
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
Софтуерни технологии в Интернет
Сценичен дизайн и медии
Счетоводство и одитинг
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на здравеопазването - ДО
Управление на проекти по информационни технологии
Филмово и телевизионно изкуство
Финанси
Фотографско изкуство

 

 

програма студент курсист
Класическа музика 1 900 лв. 1 800 лв.
Композиция и дирижиране
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Музикално изпълнителство (на англ. език)
Мюзикъл – музикална драма и комедия
Поп и джаз музика
Танцово изкуство
Тонрежисура
Управление и развитие на човешките ресурси (на български език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български език) - ДО

  

програма студент курсист
Банково дело и финанси (съвместна програма с университет на Йорк)  
 • За повече информация можете да се обърнете към:

  Десислава Пенчева

  Телефон: (+359)2 961 62 63

  Имейл: dpencheva@york.citycollege.eu

  ул. Твърдишки проход 23, ет. 9, офис 34

  работно време от 9:30ч. до 18ч.

  София 1404

   

   

  Тихомир Тихомиров

  Нов Български Университет

  ул. Монтевидео 21, корпус 1 зала 118

  Телефон: (+359) 884 592 904

  Website: https://york.citycollege.eu

  София

 
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (съвместна програма с университет на Йорк)
Дигитален маркетинг и социални медии (съвместна програма с университет на Йорк)
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (съвместна програма с университет на Йорк)

 

 

програма студент курсист
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) 2 100 лв. 2 000 лв.
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

 

 

програма студент
Едногодишни програми  
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии 2 000 лв.
Визуална антропология
Дигитални комуникации
Дипломация и международни отношения
Европейско управление 
Език и публичност. Философски и социологически подходи
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Културен туризъм - ДО
Културен туризъм
Културна и социална антропология - ДО 
Културна и социална антропология
Лидерство и публичен мениджмънт
Литература, книгоиздаване, медии
Маркетинг мениджмънт
Маркетинг мениджмънт - ДО
Международен алтернативен туризъм - ДО
Международен алтернативен туризъм
Международен бизнес и развитие - на български или английски език
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Микробиология
Политически мениджмънт и публични политики
Социално предприемачество
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
Стратегическо лидерство (на английски език)
Творческо писане
Театрално изкуство и общество
Телекомуникации
Финансово-счетоводен мениджмънт
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Таксите се заплащат:

 • в касата на НБУ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
 • чрез ПОС терминал в Студентски център;
 • по банков път: Банка ДСК, BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

При определяне на семестриалната такса студентите ползват едно избрано от тях намаление.

 

Tелефон за контакт:

 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ.