facebook

Бакалавърски програми 2024/2025

priem-23_1050x399_crop_478b24840a

 

 

ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ПН) ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2024 Г.

 

 

ПН ПЕДАГОГИКА

Начална училищна педагогика и чужд език

  

ПН ФИЛОЛОГИЯ

Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Учител по български език и литература

Германистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Гръцки език и култура

Испанистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Русистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

  

 

ПН ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Египтология (Египетски език, култура и литература)

История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света

 История и археология ДО

  Модул: Археология на Евразия
  Модул: История на България, Европа и света

 

ПН ФИЛОСОФИЯ

Философия

Философия ДО

 

 

ПН СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Антропология

Социология

 

 

ПН ПСИХОЛОГИЯ

Психология

Психология (на английски език)

 

  

ПН ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Международна политика (на френски език)

Политиката и обществото (на английски език)

Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление

 

 

 

ПН СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социална работа

 

 

 

 

ПН ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития

Журналистика

 

 

 

ПН ПРАВО

Право (магистърска програма)

 

ПН АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

 

 

ПН ИКОНОМИКА

Маркетинг

Маркетинг ДО

Счетоводство и контролинг

Счетоводство и контролинг ДО

Финанси

Финанси ДО

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

 

 

 

ПН ТУРИЗЪМ

Туризъм

Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност

Специализация: Културен туризъм

 

Туризъм ДО

Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност

Специализация: Културен туризъм

 

 

ПН БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология

Клетъчна биология и вирусология

 

 

  

ПН НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда ДО

 

ПН ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Информатика

Информационни технологии

Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Network Administration
    Модул: Network Programming

Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация

  

ПН КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА


Телекомуникации и компютърни технологии

    Модул: Компютърни системи и мрежова сигурност
    Модул: Мрежово инженерство и интернет на нещата
    Модул: Телекомуникационни технологии и мобилни приложения
    Модул: Изкуствен интелект и технологично управление в света на интернет

 

 

ПН АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Архитектура (магистърска програма)

 

 

ПН ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Логопедия

 

ПН ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВАТА
Изкуствознание и артмениджмънт

 

 

ПН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Визуални изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис

Интериорен дизайн

 

 

Мода
    Специализация: Експериментална и уникална мода
    Специализация: Модна индустрия

Уеб дизайн и графична реклама

 

  

ПН МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Музика

Специализация: Китара
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (китара)

Специализация: Тонрежисура
Специалност: Тонрежисура
Квалификация: тонрежисьор

 


Специализация: Ударни инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (ударни инструменти)

Специализация: Български фолклорни изкуства
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: хореограф

Специализация: Български фолклорни изкуства
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: изпълнител (фолклорно пеене)

Специализация: Цигулка
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (цигулка)

Специализация: Пиано
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (пиано)

Специализация: Електронна и компютърна музика
Специалност: Електронна и компютърна музика
Квалификация: музикален изпълнител (електронна и компютърна музика)

Специализация: Струнни инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Духови инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Контрабас
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (контрабас)

Специализация: Поп и джаз инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Поп и джаз пеене
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (поп и джаз пеене)

Специализация: Музикално изкуство
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: композитор

Специализация: Виолончело
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (виолончело)

  

ПН ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

 

 

Анимационно кино

Графичен дизайн

Кино и телевизия

Реклама

Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър

Фотография и видеография

 

ПН НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на населението и критичната инфраструктура
    Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
    Специализация: Криминология и криминалистика