Записване и такси за обучение

zapisvane_1050x399_crop_478b24840a

 

Записване

 

Класиране: септември

 

Срок за записване и плащане на таксата : 17.09 - 25.09.2020 г.

 

Регистрация: 

      - НБУ - София

        Студентски център, корпус 1 (понеделник - петък, от 09:00 до 17:00 ч.)

        Телефон 02/8 110 110 (подменю 2 - Студенти)

     

      - Локалните центрове на НБУ:

        Пловдив:
        бул. „Марица“ No 91, партер
        Телефони: (032) 625321, 0878 125 263

 

        Варна:
        ул. „Мусала“ № 8 (срещу хотел „Лондон/Мусала“)

        Телефони: (052) 631427, 0878 125 264

 

 


Начини на плащане на таксата за обучение: 


      Заплащане в НБУ:
Корпус 1, етаж 2, каса 201 - на каса или чрез ПОС-терминал

      За заплащане на студентски такси по банков път в лева: 

      Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

      В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

 

 

Необходими документи:

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление.

 

Такси за обучение 
випуск 2020/2021 година

 

Таксите за обучение в Нов български университет са семестриални и се запазват за целия период на обучение – до пет години за бакалавърските програми, до шест години за магистърска програма „Право“, до седем години за магистърска програма „Архитектура“ и до три години за магистърските програми след висше образование.

 

Програма за степен „Професионален бакалавър“

Мениджмънт на хотелиерството и ресторанстьорството

1 100 лв.

 

Програми за степен „Бакалавър“

Редовно обучение

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Испанистика (с втори чужд език английски)

Гръцки език и култура

Русистика (с втори чужд език английски)

Антропология

Антропология (на английски език)

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Администрация и управление

Биология – обща и приложна

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Изкуствознание и артмениджмънт

История и археология

Логопедия

Политически науки

Социална работа

Социология

Философия

Философия (на английски език)

Англицистика (Английски език, култура и литература)

1 350 лв.

Международна политика (на френски език)

Политиката и обществото (на английски език)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Телекомуникации и компютърни технологии

Връзки с обществеността

Гражданска и корпоративна сигурност

Журналистика

1 400 лв.

Маркетинг

Финанси

Счетоводство и контролинг

Управление на туризма

Управление на бизнеса и предприемачество

Анимационно кино

Фотография

1 450 лв.

Визуални изкуства

Театър

Кино и телевизия

Реклама

Мултимедия и компютърна графика

1 550 лв.

Мрежови технологии (на английски език)

Мода

1 600 лв.

Графичен дизайн

Уеб дизайн и графична реклама

Интериорен дизайн

Психология (на английски език)

Информатика

Информационни технологии

Психология

Музика

1 800 лв.

 

Дистанционно обучение

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Маркетинг

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Счетоводство и контролинг

Управление на туризма

Управление на бизнеса и предприемачество

Финанси

Философия

1 350 лв.

 

Програми за степен „Магистър“ (след средно образование)

Архитектура

Право

1 800 лв.

 

 *Таксите са за студенти български граждани, граждани на държави членки на ЕС, както и за студенти с

хуманитарен статут, постоянно пребиваване и бежански статут.Допълнителни предимства

 

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебна такса програма и два аудиторни лекционни курса от друга програма;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе

Tелефон за контакт:


E-mail: top.info@nbu.bg