Документи и такси за кандидатстване

docs-kandidatsvane_1050x399_crop_478b24840a

Нов български университет организира прием в програми с образователно-квалификационна степен „магистър“ два пъти годишно – през есента и пролетта.


Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

- интервю с комисия
- мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
- допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма. 

 

Документи и такси за кандидатстване 

 

 1. Заявление за кандидатстване: можете да получите на място в НБУ – София, в Студентски център, локалните центрове в Пловдив и Варна, както и да го изтеглите от тук ;
 2. Диплома за завършено средно образование. Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката;
 3. Диплома за завършено висше образование или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
 4. Уверение с указано професионално направление (важи за професионални бакалаври, при които професионалното направление не е изписано в дипломата);
 5. Документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение - с цел и при желание за освобождаване от кандидатстудентска такса.

 

Подаване на кандидатстудентски документи 


Кандидатстудентски документи се подават в:

НБУ-София:
ул. „Монтевидео“ 21
, корпус 1, централно фоайе, Студентски център
Телефон: 02/8110 110
E-mail: top.info@nbu.bg

 

Локалните центрове на НБУ:


Пловдив:
бул. „Марица“ No 91, партер
Телефони: (032) 6253210878 125 263
e-mail: lc-plovdiv@nbu.bg

 

Варна:
ул. „Мусала“ № 8

(срещу хотел „Лондон/Мусала“)
Телефони: (052) 631427, 0878 125 264
E-mail: lc-varna@nbu.bg

 

  

Такси за кандидатстване 

 • Кандидатстудентска такса за подаване на документи – 15 лв;
 • Такса за явяване на интервю за магистърски програми – 25 лв;
 • Кандидат-студенти в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.


Таксите се заплащат:

 • в касата на НБУ – офиси 201 и 209, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
 • чрез ПОС терминал в Студентски център, корпус 1, централно фоайе;
 • по банков път - Банка ДСК  BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF;
 • в локалните центрове на НБУ.


Tелефон за контакт:

 

 

Свързани страници

master-programs-2020_300x143_crop_478b24840a
График за консултации и приемни интервюта

  ЕСЕНЕН ПРИЕМ  Приемът в магистърските...