График за консултации и приемни интервюта

master-programs-2020_1050x399_crop_478b24840a

 

ЕСЕНЕН ПРИЕМ

 Приемът в магистърските програми на НБУ е удължен до 30.10.2020 г. За магистърска програма се кандидатства след завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност една година или година и половина. 

 

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

                      

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование                                           
 • диплома за завършено висше образование или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта.                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна и Пловдив.       

        

За информация:

Магистърски факултет 

корпус 1, офис 122

тел.:  02/8110 152, 02/8110 142, 02/8110 133,  02/8110 103,
e-mail: nadimitrova@nbu.bg; mterziev@nbu.bg; pmladenova@nbu.bg; inancheva@nbu.bg

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • МП "Американистика и британистика" Консултации:     проф. д.ф.н. Албена Бакрачева
  Дата: 12.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 Лице за контакт: проф. д.ф.н. Албена Бакрачева доц. д-р Морис Фадел
      e-mail: abakratcheva@nbu.bg преп. Галина Величкова
      тел.: 0882274608  
      офис: 312, к.2  
  Интервю:   Лице за контакт: доц. д-р Елена Савоова  
  Дата: 12.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 e-mail: esavova@nbu.bg  
      тел.: 02/8110 340, 0889012461  
      офис: 312 / II корпус  
         
  МП "Американистика и британистика" Консултации:     проф. д.ф.н. Албена Бакрачева
  Дата: 19.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 Лице за контакт: проф. д.ф.н. Албена Бакрачева доц. д-р Морис Фадел
      e-mail: abakratcheva@nbu.bg гл.ас. Амелия Марева
      тел.: 0882274608  
      офис: 312, к.2  
  Интервю:   Лице за контакт: доц. д-р Елена Савоова  
  Дата: 19.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 e-mail: esavova@nbu.bg  
      тел.: 02/8110 340, 0889012461  
      офис: 312 / II корпус  
         
  МП "Американистика и британистика" Консултации:     проф. д.ф.н. Албена Бакрачева
  Дата: 26.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 Лице за контакт: проф. д.ф.н. Албена Бакрачева доц. д-р Морис Фадел
      e-mail: abakratcheva@nbu.bg гл.ас. Амелия Марева
      тел.: 0882274608  
      офис: 312, к.2  
  Интервю:   Лице за контакт: доц. д-р Елена Савоова  
  Дата: 26.10.2020 Час: 18:00 - 19:00 e-mail: esavova@nbu.bg  
      тел.: 02/8110 340, 0889012461  
      офис: 312 / II корпус  
         
 • Анимационна режисура
 •  Анимационна режисура Консултации и интервюто: Час: Лице за контакт:
  22.10.2020 г. 13:00-14:30 ч. Весела Данчева-Богданова
  29.10.2020 г. 13:00-14:30 ч. GSM: 0895005007
       
      гл. ас. д-р Севина Иванова
      GSM: 0887 549959
      e-mail: sivanova@nbu.bg
       офис 408, корпус 1 
 • Артистични практики в архитектурна среда
 •  "Артистични практики в архитектурна среда" Консултации:    лица за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева и преп. Станимир Божилов
  Дата: 03.06.2020 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail:     rmircheva@nbu.bg                                           sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 09.07.2020 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511,     0889 335 991                                                           0887 511 807
  Дата: 16.09.2020 г. Час: от 12 до 13 ч. 511, корпус 2
  Дата: 24.09.2020 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 03.06.2020 г. Час: от 12 до 13 ч.  
  Дата: 09.07.2020 г. Час: от 15 до 16 ч.  
  Дата: 16.09.2020 г. Час: от 13 до 14 ч.  
  Дата: 24.09.2020 г. Час: от 17 до 18 ч.  
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 •  

  Артистични психо-социални практики и психодрама

  Консултации:

   

          лице за контакт:                                            Цветелина Йосифова
   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   ул. "Сан Стефано" 27, вх. В, партер вдясно, най-долният звънец на кооперацията, с номер 2, София 1504 / ъглова кооперация на "Сан Стефано" и "Шейново" като вход В е единственият откъм "Шейново"
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

  Т +359(0)888952500

   10, 15, 17.09.2020г. 09:00 - 10:00 ч.   e-mail: tzviossifova@gmail.com
  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   24.09.2020г. 09:00 - 16:00 ч.    
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова
  Дата: 27 май, 10, 24 юни, 8, 22 юли, 5, 19 август, 2, 16 септември 2020 Час: 12.30-14.30 e-mail: agpavlova@nbu.bg
  С предварителна уговорка по телефона, консултация може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.   тел.: 0888949168
      офис: 212, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 27 май, 10, 24 юни, 8, 22 юли, 5, 19 август, 2, 16 септември 2020 Час: 12.30-14.30  
  С предварителна уговорка по телефона, интервюто може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.    
       
       
 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:    лице за контакт: Ирена Димитрова
  Дата: 27.05.; 10.06.; 24.06.;08.07.;29.07.;19.08.;09.09.;23.09.2020 г. Час: 11.00 -12.00 часа e-mail: idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110289; 0899448605 (ще отговаря за организирането на онлайн консултации и интервюта и връзка с комисията)
      офис: 219, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 27.05.; 10.06.; 24.06.;08.07.;29.07.;19.08.;09.09.;23.09.2020 г. Час: 14.00 - 15.00  
   mail.NBU.bg :: дати за консултации и интервюта

  13, 20, 27. 10.2020 

  Час:  11.00 - 13.00 часа  
       
       
 • Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
 • BALKAN AND EASTERN MEDITERRANEAN ARCHEOLOGY Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Богдан Атанасов
  Дата: 03.07;31.07.; 03.08.12.08.; 16.09.2020 г. Час: 11.00 -12.00 часа e-mail: bo.atana@nbu.bg
      тел.: +359 2 8110289;
      офис: 219, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 03.07;31.07.; 03.08.12.08.; 16.09.2020 г. Час: 14.00 - 15.00  
       
       
       
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 •  Банков мениджмънт РО и ДО Консултации и интервю:   лице за контакт: Камен Пенев, МБИ
  06.10.2020 г. 12:00-14:00 ч. e-mail: k.penev7@gmail.com
  13.10.2020 г. 15:00-17:00 ч. тел.: 02/9805639 мобилен: 0877718390
  20.10.2020 г. 15:00-17:00 ч.
  27.10.2020 г. 15:00-17:00 ч.
      През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с Камен Пенев - администратор на програмата - на адрес: Международен банков институт - ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1.
     
     
 • Бизнес администрация РО и ДО
 • "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"- РО и ДО Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 9.00-11.00 e-mail: trizova@nbu.bg,tedirizova@mail.bg
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06   тел.: 0898 279 200, 02/8110387
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07   офис: офис 207, корпус 2
  3.08,5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
  Интервю:    
  Дата:19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 13.00-16.00  
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06    
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07    
  3.08, 5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    

   

  „Бизнес администрация“ РО и ДО Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22, 281 29 юли                                             8, 9, 23, 24 септември 2020 Час: 14.30 - 16.30 e-mail: maivanova@nbu.bg
      тел.: 02 8110277, 0887290543
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22 юли                                                 8, 9, 23, 24 септември 2020 Час: 14.30 - 16.30  
       
       
       
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • "Бизнес комуникации" РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Татяна Фед
  Дата: 27.05.2020, 29.05.2020, 03.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 19.08.2020, 21.08.2020, 09.09.2020, 11.09.2020, 16.09.2020, 18.09.2020, 23.09.2020, 25.09.2020 12.00-14.00 ч. e-mail: tnfed@nbu.bg
      тел.: 0898661383
      офис:211, к.2 и онлайн по вайбър
       
  Интервю:    
  Дата: 14.00-16.00 ч.  
  Дата: 27.05.2020, 29.05.2020, 03.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 19.08.2020, 21.08.2020, 09.09.2020, 11.09.2020, 16.09.2020, 17.09.2020, 23.09.2020, 25.09.2020    
       
       
 • Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
 • Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 9.00-11.00 e-mail: trizova@nbu.bg,tedirizova@mail.bg
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06   тел.: 0898 279 200, 02/8110387
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07   офис: офис 207, корпус 2
  3.08,5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
  Интервю:    
  Дата:19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 13.00-16.00  
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06    
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07    
  3.08, 5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 •   Консултации:   лице за контакт:
  "Бранд мениджмънт на англ. език" Дата: 9, 18, 23 юни Час: 16-18 гл. ас. Д-р Рени Янкова                  
    7, 14, 21 юли   тел. 0893365151
  11, 25 август   reni.iankova@gmail.com
  1, 2, 15, 17, 22, 24, 29 септември   офис: корпус 2, офис 306
  Интервю:    
  Дата: 9, 18, 23 юни Час: 16-18  
  7, 14, 21 юли    
  11, 25 август    

  1, 2, 15, 17, 22, 24, 29 септември

  07, 14, 21, 28 октомври

   час: 16;00 - 18:00 ч.

  проф. д-р Кристиан Банков

  гл. ас. д-р Рени Янкова

  ас. Георги Цонев

 • Визуална антропология
 • Визуална антропология Консултации:    лице за контакт:  Ели Тодорова
  Дата: 07.10.2020 г. 13.10.2020 г. 20.10.2020 г. 27.10.2020 г Час: 10.00 - 11:00 ч. e-mail:  egtodorova@nbu.bg
      тел.: 02/8110559
      офис: 615, корпус 2
       
  Интервю:    лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
  Дата: 07.10.2020 г. 13.10.2020 г. 20.10.2020 г. 27.10.2020 г Час: 10.00 - 11:00 ч. e-mail: irena_bokova@abv.bg
 • Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
 • Графичен дизайн за дигитални и печатни медии Консултации: Всички кандидат-студенти могат да получат консултация по всяко време на мобилния номер на директора на "Лабораторията по графичен дизайн" - доц. д-р Илия Кожухаров или в офис 119, корпус 1    лице за контакт: доц. д-р Илия Кожухаров
      e-mail: ilijakojuharov@gmail.com
      тел.: 0887385340
      офис: 119, корпус 1
  Интервю:    
  07.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:00 ч.  
  14.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:00 ч.  
  21.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:00 ч.  
  28.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:00 ч.  
 • Дигитални комуникации - период на обучение 1 година
 • Дигитални комуникации Консултации:   лице за контакт:       гл. ас. д-р Десислава Данкова
  Дата: Час: e-mail: ddankova@nbu.bg
  10 юни 2020г. 11.30 - 14.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  24 юни 2020 г. 11.30 - 14.30 офис: 709 и 710, корпус 2
  1 юли 2020 г. 11.30 - 14.30  
  23 септември 2020 г. 11.30 - 14.30  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10 юни 2020 г. 13.30 - 14.30  
  1 юли 2020 г 13.30 - 14.30  
  23 септември 2020 г. 13.30 - 14.30  
       
 • Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • "Дизайн на електронни издания и уеб сайтове"      
      лице за контакт: гл. ас. д-р Стоян Бунджулов
  Консултации: На посочения имейл
     
      e-mail: bundjulov@gmail.com
      тел.: 02/8110644, 02/8110599
  Интервю:   офис: 614 II корпус
  Дата: 07.10.2020 г. Час: 11:00 - 12:00 ч.
           14.10.2020 г.
          21.10.2020 г.
  28.10.2020 г.
 • Дипломация и международни отношения
 •  програма

  дати

  координати

  Дипломация и международни отношения

   

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Древният Египет в Класическата епоха
 •  „Древният Египет в Класическата епоха“ Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Емил Бузов
  Дата: Час: e-mail: ebuzov@nbu.bg
  28.05.2020 г. 13.00-14.30 часа Тел.: 0896 893872
  11.06.2020 г. 13.00-14.30 часа офис: корпус 1, офис 406
  25.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  9.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  23.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  27.08.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  10.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  24.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  28.05.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  11.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  25.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  9.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  23.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  27.08.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  10.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  24.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
       
 • Европейско управление и икономическа дипломация
 •  програма

  дати

  координати

   

  Европейско управление и икономическа дипломация

   

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Език и публичност.Философски и социологически подходи - период на обучение 1 година
 • Език и публичност. Философски и социологически подходи Консултации:   лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 28.05.,25.06., 16.07., 13.08., 16.09., 25.09.2020 Час: 11.30-12.30 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 28.05.,25.06., 16.07., 13.08., 16.09., 25.09.2020 Час: 13.00-14.00  
       
       
       
 • Езикова и речева патология на български и на английски език
 • Езикова и речева патология на български и на английски език

  Консултации:

   

     лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                               
   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   skype: polymihova
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

   лице за контакт: секретар-специалист:                              

  Милена Здравкова

   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                             офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
 • Екологични експертизи и контрол РО и ДО
 •  "Екологични експертизи и контрол" - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Б. Костова
  Дата: м. май: 20, 27 м. юни: 3, 10, 24 м. юли: 1, 14, 15, 22, 29 м. август: 4, 5, 11, 12 м. септември: 15, 16, 21, 23, 24, 25 Час: 11:00-13:00 e-mail: bkostova@nbu.bg тел.: 0888 358 450
       mail.NBU.bg :: Fwd: Re: Резолюция на Ректора на НБУ - приемни интервюта 2020/2021
  С1/22, корпус 1 
  Интервю:    
  Дата: м. май: 20, 27 м. юни: 3, 10, 24 м. юли: 1, 14, 15, 22, 29 м. август: 4, 5, 11, 12 м. септември: 15, 16, 21, 23, 24, 25 Час: 11:00-13:00  
       
 • Експозиционен дизайн и креативни индустрии
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати  
  Експозиционен дизайн и креативни индустрии Консултации:      
  Дата: 17.06.2020 г.          08.07.2020 г.          24.09.2020 г.   лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов  
    Час: 14:30 - 16:10 e-mail: ipopov@nbu.bg  
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644  
      офис: 509 II корпус  
  Интервю:      
  Дата: 17.06.2020 г.          08.07.2020 г.          24.09.2020 г.      
    Час: 16:10 - 17:10    
 • Електронно здравеопазване
 • Електронно здравеопазване

  Консултации:

   

     лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                               
   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   skype: polymihova
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

   лице за контакт: секретар-специалист:                              

  Милена Здравкова

   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                             офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
 • Живопис
 • Живопис
  Консултации:    лица за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева и преп. Станимир Божилов
  Дата: 03.06.2020 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail:     rmircheva@nbu.bg                                           sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 09.07.2020 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511,     0889 335 991                                                           0887 511 807
  Дата: 16.09.2020 г. Час: от 12 до 13 ч. 511, корпус 2
  Дата: 24.09.2020 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 03.06.2020 г. Час: от 12 до 13 ч.  
  Дата: 09.07.2020 г. Час: от 15 до 16 ч.  
  Дата: 16.09.2020 г. Час: от 13 до 14 ч.  
  Дата: 24.09.2020 г. Час: от 17 до 18 ч.  
 • Журналистика 3.0. (онлайн преса, радио и телевизия) - период на обучение 1 година
 • Журналистика 3.0. Консултации:   лице за контакт:       доц. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
  10 юни 2020г. 11.30 - 14.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  24 юни 2020 г. 11.30 - 14.30  
  1 юли 2020 г. 11.30 - 14.30  офис: 709 и 710, корпус 2
  23 септември 2020 г. 11.30 - 14.30  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10 юни 2020 г. 13.30 - 14.30  
  1 юли 2020 г 13.30 - 14.30  
  23 септември 2020 г. 13.30 - 14.30  
 • Извличане на знания и технологии за големи данни
 • Извличане на знания и технологии за големи данни Консултации:   лице за контакт: Юлиана Кирова
  Дата: Час: e-mail: datascience@nbu.bg, jkirova@nbu.bg
  09.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020 16:30 - 18:00 тел.: 02/8110630
      офис: за контакт офис 610, II корпус
      Интервютата и консултациите ще се провеждат в офис 217, II корпус или на адрес https://meet.google.com/wzq-tkpv-ona
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  09.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020 16:30 - 18:00  
       
       
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Константин Вълчев
  Дата: Час: e-mail:kosyo@seznam.cz                                                   д-р Моника Найденова     e-mail: studio@mohika.bg
  29.5.2020 14:30-16:00  
  26.6.2020 14:30-16:00 тел. 0876761202; 0894 395 395
  2.7.2020 14:30-16:00 ателие по стъкло ЦИ/09, 2 к.
  24.9.2020 14:30-16:00  
  Интервю:    
  29.5.2020 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  26.6.2020 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  2.7.2020 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  24.9.2020 14:30-16:00  
 • Илюстриране и графични технологии
 • Илюстриране и графични технологии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Калина Христова
  Дата: 19.05, 02.06, 23.06, 07.07, 28.07, 11.08, 08.09 Час: 13:00 - 15:00 часа e-mail: k_hristova@nbu.bg
      тел.: 0898 505 795
      офис: 511, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 18.08, 15.09, 23.09 Час: 13:00 - 15:00 часа  
       
       
       
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии Консултации:   лице за контакт: инж. Цветелина Попова       e-mail: cpopova@nbu.bg
  Дата: 18.05.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 8110 636, 0899219152
           08.06.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  

  0878539529 - доц. д-р Васил Къдрев

  Дата: 17.06.2020 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  

  0878200457 - доц. д-р Анушка Станчева

  Дата: 08.07.2020 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  

  0888674629 - гл. ас. д-р Тереза Стефанова

  Дата: 20.07.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 10 и 24.08.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 10 и 17.09.2020 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 21.09.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 25.09.2020 (петък) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 18.05.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
           08.06.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 17.06.2020 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 08.07.2020 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 20.07.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 10 и 24.08.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 10 и 17.09.2020 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
    Дата: 21.09.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 25.09.2020 (петък) Час: от 11:00 до 13:00  
 • Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
 •  програма

  дати

  координати

  Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:   лице за контакт: Марияна Стоянова
  Дата: Час: e-mail: mbstoianova@nbu.bg
  19.5.2020 14:30-16:00 ч. тел.: 02/81 10 276 офис 206, 2 к.; 0893482378
  16.6.2020 14:30-16:00 ч.  
  14.7.2020 14:30-16:00 ч.  
  25.9.2020 14:30-16:00 ч.  
       
  Интервю:    
  Дата: Час  
  19.5.2020 14:30-16:00 ч.  
  16.6.2020 14:30-16:00 ч.  
  14.7.2020 14:30-16:00 ч.  
  25.9.2020 14:30-16:00 ч.  
       
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 •  Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми Консултации:    лице за контакт: Моника Попова
  Дата:21.05.20; 22.05.20; 28.05.20 Час: 11.20- 14.20 ч e-mail: mppopova@nbu.bg
      тел.: 0899157145
      офис: 511, II корпус
       
  Интервю:    
  Дата:29.05.20 Час:11.20-14.20ч офис: 511, II корпус
       
       
       
 • Киберсигурност РО
 •                      Киберсигурност Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
  24 - 28 август 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  24 - 28 август 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  2 септември (от 12 до 13 часа) и от 14 до 18 септември 2020 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  14 - 18 септември 2020 г.    
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  01 септември 2020 г. час: вторник,  11,00 - 12,00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 септември 2020 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  31 август - 4 септември 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  31 август - 4 септември 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
       
 • Класическа музика
 •  Класическа музика Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Светослав Савов
  Дата: Час: e-mail: ssavov@nbu.bg
  10.06.2020г. 13:00 - 15:00ч. тел.: 0898566710
  01.07.2020г. 13:00 - 15:00ч. офис: 401к. - 1 корпус
  12.08.2020г. 10.00 - 13.00ч.  
  16.09.2020г. 10:00 - 12:00ч.  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  16.09.2020г. 15:00 - 19:00ч.  
  25.09.2020г. 09:00-13:00ч.  
 • Клинична социална работа
 • Клинична социална работа

  Консултации:

   

      лице за контакт: доц. д-р Златка Михова                                                         
   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    e-mail: zmmihova@gmail.com
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    тел.: 0888366535
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

   офис 231, корпус 2

   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
 • Когнитивна наука (на английски език)
 • Когнитивна наука (на английски език) Консултации:    лице за контакт: Армина Джанян
  Дата: 21.05.20; 18.06.20 Час: 14:00 - 16:00 e-mail: ajanyan@cogs.nbu.bg
      тел.: 0885684543
  консултации и интервю могат да се уговарят допънително по имейла.   офис: 416, I k.
       
  Интервю:    
  Дата: 25.06.20 Час: 14:00 - 16:00  
  07.07.20    
  28.08.20    
  07.09.20    
 • Композиция и дирижиране
 •  Композиция и дирижиране Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  Дата: 18.05.2020; 08.06.2020; 15.06.2020; 22.06.2020; 06.07.2020; 20.07.202003.08.2020 Час: 15:00 - 17:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  20.05.2020; 27.05.2020; 03.06.2020; 10.06.2020; 17.06.2020; 24.06.2020; 15.07.2020; 29.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020; 09.09.2020; 16.09.2020; 23.09.2020 09:30 - 11:30 тел.: 02 8110 505
  21.05.2020; 04.06.2020; 11.06.2020; 18.06.2020; 25.06.2020; 02.07.2020; 09.07.2020; 16.07.2020; 30.07.2020; 06.08.2020; 20.08.2020; 10.09.2020; 17.09.2020; 24.09.2020; 10:00 - 11:00 офис: 504 a
  22.05.2020; 05.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020; 26.06.2020; 03.07.2020; 10.07.2020; 17.07.2020; 11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020 09:30-11:30  
  Интервю:    
  Дата: 27.05.2020; 10.06.2020; 24.06.2020; 08.07.2020; 22.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020; 09.09.2020; 16.09.2020; 23.09.2020 Час: 09:00 - 11:00  
  28.05.2020; 11.06.2020; 25.06.2020; 09.07.2020; 16.07.2020; 23.07.2020; 06.08.2020; 27.08.2020; 10.09.2020; 17.09.2020; 24.09.2020    
       
       
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 •  Криминология и политики за превенция на пpестъпността                    Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
  24 - 28 август 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  24 - 28 август 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  2 септември (от 12 до 13 часа) и от 14 до 18 септември 2020 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  14 - 18 септември 2020 г.    
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  01 септември 2020 г. час: вторник,  11,00 - 12,00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 септември 2020 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  31 август - 4 септември 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  31 август - 4 септември 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
       
 • Културен туризъм РО и ДО - период на обучение 1 година
 • Културен туризъм - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: Ели Тодорова
  Дата: 07.10.2020 г. 13.10.2020 г. 20.10.2020 г. 27.10.2020 г Час: 10.00 - 11:00 ч. e-mail: etodorova@nbu.bg
      тел.: 02/8110559
      офис: 615, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 07.10.2020 г. 13.10.2020 г. 20.10.2020 г. 27.10.2020 г Час: 10.00 - 11:00 ч.  лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
      e-mail: irena_bokova@abv.bg
 • Културна и социална атропология - период на обучение 1 година
 • Културна и социална антропология - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: Ели Тодорова
  Дата: 08.10.2020 г. 15.10.2020 г. 22.10.2020 г 29.10.2020 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: etodorova@nbu.bg
      тел.: 02/8110559
  Интервю:   офис: 615, корпус 2
  Дата: 08.10.2020 г. 15.10.2020 г. 22.10.2020 г 29.10.2020 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  лице за контакт: проф. д-р Магдалена Елчинова
      e-mail: melchinova@nbu.bg
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова
  Дата: 27 май, 10, 24 юни, 8, 22 юли, 5, 19 август, 2, 16 септември 2020 Час: 12.30-14.30 e-mail: agpavlova@nbu.bg
  С предварителна уговорка по телефона, консултация може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.   тел.: 0888949168
      офис: 212, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 27 май, 10, 24 юни, 8, 22 юли, 5, 19 август, 2, 16 септември 2020 Час: 12.30-14.30  
  С предварителна уговорка по телефона, интервюто може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.    
       
       
 • Лингводидактика
 • МП "Лингводидактика" Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Елена Савова доц.д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
  Дата:08.10.2020 г. Час: 14.00-16.00 e-mail: esavova@nbu.bg доц.д-р Елена Савова
      тел.: 02/8110 340, 0889012461 преп. Галина Величкова
      офис: 312 - НБУ - II корпус  
         
  Интервю:      
  Дата:08.10.2020 г. Час: 14.00-16.00    
         
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Елена Савова доц.д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
  Дата:16.10.2020г. Час: 16.30-18.30 e-mail: esavova@nbu.bg доц.д-р Елена Савова
      тел.: 02/8110 340, 0889012461 преп. Галина Величкова
      офис: 312 - НБУ - II корпус  
  МП "Лингводидактика"        
  Интервю: 16.10.2020 г. Час: 16.30-18.30    
         
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Елена Савова доц.д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
  Дата:23.10.2020 г. Час: 16.30-18.30 e-mail: esavova@nbu.bg доц.д-р Елена Савова
      тел.: 02/8110 340, 0889012461 преп. Галина Величкова
      офис: 312 - НБУ - II корпус  
         
  Интервю: 23.10.2020 г. Час: 16.30-18.30    
         
         
         
  МП "Лингводидактика" Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Елена Савова доц.д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
  Дата:27.10.2020 г. Час: 12.00-14.00 e-mail: esavova@nbu.bg доц.д-р Елена Савова
      тел.: 02/8110 340, 0889012461 преп. Галина Величкова
      офис: 312 - НБУ - II корпус  
         
  Интервю: 27.10.2020 г. Час: 12.00-14.00    
         
         
         
 • Литература, книгоиздаване, медии - период на обучение 1 година
 • "Литература, книгоиздаване, медии" РО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 28.05.2020, 11.06.2020, 25.06.2020, 21.09.2020, 28.09.2020 13.00-14.00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 211, к.2
       
  Интервю:    
    14.30-16.30 ч.  
  Дата: 28.05.2020, 11.06.2020, 25.06.2020, 21.09.2020, 28.09.2020    
       
       
 • Маркетинг мениджмънт - РО и ДО
 •  "Маркетинг мениджмънт"          
  Дати за консултации и приемни интервюта Час:      
          лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
  16.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Станислава Георгиева   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  18.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Ирена Николова   тел.: 02/8110635
  07.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Елена Спасова   офис: офис 605, корпус 2
  09.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Иван Боевски    
  10.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Красимир Костенаров    
  15.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Нигохос Канарян    
  17.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова    
  23.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. Димитър Трендафилов    

   

  07,14, 21, 28.10.2020 г./ офис 604, корпус 2 

   

  14:20 - 16:20 ч.

   

   

  гл. ас. д-р Стефания Темелкова

  гл. ас. д-р Ралица Димитрова

  гл. ас. д-р Елена Спасова

   

     
 • Международен алтернативен туризъм - РО - срок на обучение 1 година
 • "Международен алтернативен туризъм" - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Б. Костова
  Дата: м. май: 20, 27 м. юни: 3, 10, 24 м. юли: 1, 14, 15, 22, 29 м. август: 4, 5, 11, 12 м. септември: 15, 16, 21, 23, 24, 25 Час: 11:00-13:00 e-mail: bkostova@nbu.bg тел.: 0888 358 450
       
  Интервю:    mail.NBU.bg :: Fwd: Re: Резолюция на Ректора на НБУ - приемни интервюта 2020/2021
  С1/22, корпус 1
  Дата: м. май: 20, 27 м. юни: 3, 10, 24 м. юли: 1, 14, 15, 22, 29 м. август: 4, 5, 11, 12 м. септември: 15, 16, 21, 23, 24, 25 Час: 11:00-13:00  
       
 • Международен бизнес и развитие - период на обучение 1 година
 • Международен бизнес и развитие          
  Дати за консултации и приемни интервюта Час:      
         

  лице за контакт: д-р Петър Арабаджийски                                           

  16.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Станислава Георгиева   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  18.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Ирена Николова   тел.: 02/8110635
  07.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Елена Спасова   офис: офис 605, корпус 2
  09.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Иван Боевски    
  10.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Красимир Костенаров    
  15.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Нигохос Канарян    
  17.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова    
  23.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. Димитър Трендафилов    
  07,14, 21, 28.10.2020 г./ офис 604, корпус 2  14:20 - 16:20 ч.

  гл. ас. д-р Стефания Темелкова

  гл. ас. д-р Ралица Димитрова

  гл. ас. д-р Елена Спасова

     
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Консултации:   лице за контакт:       доц. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
  10 юни 2020г. 11.30 - 14.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  24 юни 2020 г. 11.30 - 14.30 офис: 709 и 710, корпус 2
  1 юли 2020 г. 11.30 - 14.30  
  23 септември 2020 г. 11.30 - 14.30  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10 юни 2020 г. 13.30 - 14.30  
  1 юли 2020 г 13.30 - 14.30  
  23 септември 2020 г. 13.30 - 14.30  
       
         
 • Международни отношения и публично управление (на френски език)
 •  програма

  дати

  координати

   

  Международни отношения и публично управление (на френски език)

   

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)
 •  програма

  дати

  координати

  Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
   "Мениджмънт за организационно съвършенство" - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: ас Мария Тумбева
  Дата: 18.05; 19.05; 26.05; 27.05; 01.06; 02.06; 03.06; 22.06; 23.06; 24.06; 06.07; 07.07; 08.07; 20.07; 21.07; 22.07; 27.07; 28.08; 29.08; 08.09; 09.09; 14.09; 15.09; 16.09; 28.09; 29.09; 30.09 Час: 10:00 - 13:00 e-mail: mtumbeva@nbu.bg
      тел.: 0896 736 486; 02 81 10 623
      офис: офис 603, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 18.05; 19.05; 26.05; 27.05; 01.06; 02.06; 03.06; 22.06; 23.06; 24.06; 06.07; 07.07; 08.07; 20.07; 21.07; 22.07; 27.07; 28.08; 29.08; 08.09; 09.09; 14.09; 15.09; 16.09; 28.09; 29.09; 30.09 Час: 10:00 - 13:00  
       
       
       

   

  Мениджмънт за организационно съвършенство - РО и ДО Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22 юли                                                 8, 9, 23, 24 септември 2020 Час:14.30 - 16.30 e-mail: maivanova@nbu.bg
  25, 26 август   тел.: 02 8110277, 0887290543
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22 юли                                                 8, 9, 23, 24 септември 2020 Час: 14.30 - 16.30  
       
       
       
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия - период на обучение 1 година
 • "Мениджмънт на развлекателната индустрия" РО  Консултации:   лице за контакт:
   
  Симон Янков
  Дата: Час: e-mail: simonyankov.sy@gmail.com
  05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2020 г. 15:00-16:00 ч.  
  06.10., 13.10., 20.10., 27.10.2020 г. 15:30-16:30 ч.  
  07.10., 14.10., 21.10., 28.10.2020 г. 13:30-14:30 ч.  
      тел.: 02/8110 623
      офис: 603, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2020 16:00-17:00 ч.  
  06.10., 13.10., 20.10., 27.10.2020 г. 16:30-17:30 ч.  
    07.10., 14.10., 21.10., 28.10.2020 г. 14:30-15:30 ч.  
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес  РО  Консултации:   лице за контакт:
   
  Симон Янков
  Дата: Час: e-mail: simonyankov.sy@gmail.com
  05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2020 г. 15:00-16:00 ч.  
  06.10., 13.10., 20.10., 27.10.2020 г. 15:30-16:30 ч.  
  07.10., 14.10., 21.10., 28.10.2020 г. 13:30-14:30 ч.  
      тел.: 02/8110 623
      офис: 603, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2020 16:00-17:00 ч.  
  06.10., 13.10., 20.10., 27.10.2020 г. 16:30-17:30 ч.  
    07.10., 14.10., 21.10., 28.10.2020 г. 14:30-15:30 ч.  
 • Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
 • " Мениджмънт на туристическия бизнес"-ДО Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 9.00-11.00 e-mail: trizova@nbu.bg,tedirizova@mail.bg
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06   тел.: 0898 279 200, 02/8110387
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07   офис: офис 207, корпус 2
  3.08,5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
  Интервю:    
  Дата:19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 13.00-16.00  
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06    
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07    
  3.08, 5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
 • Микробиология
 •  Микробиология Консултации: Постоянно, на мобилния тел.   Лице за контакт: Доц. д-р Галина Сачанска
      e-mail: gsatchanska@nbu.bg
      тел.: 02/8110 606/ GSM 0888 12 17 25
      офис: C1/04
       
  Интервю:    
  Дата: 01, 15 юли Час: 13 ч - 18 ч  
           05, 19 август    
           02, 16 септември    
       
 • Мода, стайлинг и бизнес стратегии
 • "Мода, стайлинг и бизнес стратегии" Консултации: На посочения имейл  
      лице за контакт: гл. ас. д-р Яна Дворецка
     
     
      e-mail: yana.dvoretska@gmail.com
      тел.: 8110644, 8110599
      офис: 614 II корпус
  Интервю:    
  Дата: 08.10.2020 г. Час: 12:00 - 13:00  
           15.10.2020 г.         
           23.10.2020 г.
  29.10.2020 г.
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 •  Музикално изпълнителство (на английски език) Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Музикознание
 •  Музкознаие Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Мултимедия и компютърна анимация
 • Мултимедия и компютърна анимация Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Мария Георгиева
  Дата: 28 май 2020 18 юни 2020 17, 24 септември 2020 Час: 9,00 – 11,00 9,00 – 11,00 9,00 – 11,00 e-mail: m.georgieva@nbu.bg
      тел.: 02/ 811 06 13 0885694301
      офис: офис 611, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 28 май 2020 18 юни 2020 17, 24 септември 2020 Час: 9,00 – 11,00 9,00 – 11,00 9,00 – 11,00  
       
       
       
 • Мюзикъл – музикална драма и комедия
 •  Мюзикъл - музикална драма и комедия Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Национална и международна сигурност - РО
 • Национална и международна сигурност                                      Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
  24 - 28 август 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  24 - 28 август 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  2 септември (от 12 до 13 часа) и от 14 до 18 септември 2020 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  14 - 18 септември 2020 г.    
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  01 септември 2020 г. час: вторник,  11,00 - 12,00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 септември 2020 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  31 август - 4 септември 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  31 август - 4 септември 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
       
 • Организационна и социална психология
 • Организационна и социална психология Консултации и интервюта:    лице за контакт: гл.ас..д-р Соня Драгова-Колева,     e-mail: sonyadragova@nbu.bg,                             
  16.10.2020 10:00 - 12:00 офис 414 б/ 1 к.
  23.10.2020 10:00 - 12:00 тел.: 02/8110434;
  30.10.2020 10:00 - 12:00  
      0896838492;
       
      02/8110401
      гл.ас.д-р Методи Коралов; e-mail: mkoralov@nbu.bg;тел: 02/8110402; 0888621225;
 • Писмен и устен превод
 • МП "Писмен и устен превод" Консултации:     доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 07.10.2020 Час:15:00 - 16:30   доц. д-р Елена Тарашева
        преп. Галина Величкова
         
      лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин  
  Интервю:   e-mail: bnaimushin@nbu.bg  
  Дата: 07.10.2020 Час:15:00 - 16:30 тел.: 089 845 1618  
      офис: 312 - II корпус  
      лице за контакт: преп. Галина Величкова  
      e-mail: gvelichkova@nbu.bg  
      тел. 0887198827  
      офис: 312 - II корпус, тел. 02 8110 312  
  МП "Писмен и устен превод" Консултации:     доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 14.10.2020 Час:15:00 - 16:30   доц. д-р Елена Тарашева
        преп. Галина Величкова
         
      лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин  
  Интервю:   e-mail: bnaimushin@nbu.bg  
  Дата: 14.10.2020 Час:15:00 - 16:30 тел.: 089 845 1618  
      офис: 312 - II корпус  
      лице за контакт: преп. Галина Величкова  
      e-mail: gvelichkova@nbu.bg  
      тел. 0887198827  
      офис: 312 - II корпус, тел. 02 8110 312  
  МП "Писмен и устен превод" Консултации:     доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 21.10.2020 Час:15:00 - 16:30 лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин доц. д-р Елена Тарашева
      e-mail: bnaimushin@nbu.bg преп. Галина Величкова
      тел.: 089 845 1618  
      офис: 312 - II корпус  
  Интервю:   лице за контакт: преп. Галина Величкова  
  Дата: 21.10.2020 Час:15:00 - 16:30 e-mail: gvelichkova@nbu.bg  
      тел. 0887198827  
      офис: 312 - II корпус, тел. 02 8110 312  
         
         
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • Плакат и комуникативен дизайн Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Калина Христова
  Дата: 19.05, 02.06, 23.06, 07.07, 28.07, 11.08, 08.09 Час: 13:00 - 15:00 часа e-mail: k_hristova@nbu.bg
      тел.: 0898 505 795
      офис: 511, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 18.08, 15.09, 23.09 Час: 13:00 - 15:00 часа  
       
       
       
 • Политически комуникации
 •  програма

  дати

  координати

  Политически комуникации

   

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Политически мениджмънт и публични политики - период на обучение 1 година
 •  програма

  дати

  координати

  Политически мениджмънт и публични политики

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Поп и джаз музика
 •  Поп и джаз музика Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  Дата: 18.05.2020; 08.06.2020; 15.06.2020; 22.06.2020; 06.07.2020; 20.07.202003.08.2020 Час: 15:00 - 17:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  20.05.2020; 27.05.2020; 03.06.2020; 10.06.2020; 17.06.2020; 24.06.2020; 15.07.2020; 29.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020; 09.09.2020; 16.09.2020; 23.09.2020 09:30 - 11:30 тел.: 02 8110 505
  21.05.2020; 04.06.2020; 11.06.2020; 18.06.2020; 25.06.2020; 02.07.2020; 09.07.2020; 16.07.2020; 30.07.2020; 06.08.2020; 20.08.2020; 10.09.2020; 17.09.2020; 24.09.2020; 10:00 - 11:00 офис: 504 a
  22.05.2020; 05.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020; 26.06.2020; 03.07.2020; 10.07.2020; 17.07.2020; 11.09.2020; 18.09.2020; 25.09.2020 09:30-11:30  
  Интервю:    
  Дата: 27.05.2020; 10.06.2020; 24.06.2020; 08.07.2020; 22.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020; 09.09.2020; 16.09.2020; 23.09.2020 Час: 09:00 - 11:00  
  28.05.2020; 11.06.2020; 25.06.2020; 09.07.2020; 16.07.2020; 23.07.2020; 06.08.2020; 27.08.2020; 10.09.2020; 17.09.2020; 24.09.2020    
       
       
 • Продуктов дизайн за интериор
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  "Продуктов дизайн в интериора" Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова
    На посочения имейл e-mail: iva_d_d@abv.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644
      офис: 509 II корпус
  Интервю:    
  Дата: 09.10.2020 г. 16.10.2020 г. 23.10.2020 г. 30.10.2020 г. Час: 13:00 - 14:00  
 • Пространствен дизайн
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
         
  "Пространствен дизайн" Консултации: На посочения имейл лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов
      e-mail: ipopov@nbu.bg тел.: 8110599, 8110614, 8110644 офис: 509 II корпус
  Интервю:    
  Дата: 09.10.2020 г. 16.10.2020 г. 23.10.2020 г. 30.10.2020 г. Час: 13:00 - 14:00  
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 • Противодействие на престъпността и тероризма                         Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
  24 - 28 август 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  24 - 28 август 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  2 септември (от 12 до 13 часа) и от 14 до 18 септември 2020 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  14 - 18 септември 2020 г.    
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  01 септември 2020 г. час: вторник,  11,00 - 12,00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 септември 2020 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  31 август - 4 септември 2020 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  31 август - 4 септември 2020 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272
       
 • Психология на развитието
 • Психология на развитието Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Милена Мутафчиева
  Дата: Час: e-mail: mmutafchieva@nbu.bg
  26.05.2020 13.00-15.00  
  16.06.2020 13.00-15.00 офис: 414Б корпус 1
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  7.07.2020 13.00-15.00  
  16.09.2020 10.00-12.00  
  29.09.2020 13.00-15.00  
 • Психо-социални интервенции с деца и семейства
 •  

  Психо-социални интервенции с деца и семейства

  Консултации:

   

   

   лице за контакт: ас д-р Антоанета Матеева                                                                          e-mail:   mateeva.antoaneta@gmail.com                                                                                                   GSM: +359898970582                                                                      

   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

   лице за контакт: секретар-специалист:                              

  Милена Здравкова

   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                

  тел.: +35928110683                                                                            

  офис: 213, 2 корпус

  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
 • Реклама и бранд мениджмънт
 • "Реклама и бранд мениджмънт" Консултации:   лице за контакт:
    Дата: 9, 18, 23 юни Час: 16-18 гл. ас. Д-р Рени Янкова                             
    7, 14, 21 юли   reni.iankova@gmail.com
  11, 25 август   тел. 0893365151
  1, 2, 15, 17, 22, 24, 29 септември   офис: корпус 2, офис 306
  Интервю:    
  Дата: 9, 18, 23 юни Час: 16-18  
  7, 14, 21 юли    
  11, 25 август    

  1, 2, 15, 17, 22, 24, 29 септември

   

  07, 14, 21, 28 октомври

   

   Час: 16:00-18:00

   

  проф. д-р Кристиан Банков

  гл. ас. д-р Рени Янкова

  ас. Георги Цонев

 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: доц. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg
  0888 78 28 74
  офис: 123, корпус 1
  8 октомври 15:00-16:00 ч.  
  15 октомври 15:00-16:00 ч.  
  22 октомври 15:00-16:00 ч.  
  29 октомври 15:00-16:00 ч.  
       
  Онлайн консултации и интервюта: всеки работен ден на e-mail: kpostagian@nbu.bg и    
  на тел.: 0888 78 28 74

   

 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултации:   лице за контакт: Теодора Алексова
  Дата: 02.06 Час: 13:00 - 16:00 e-mail: talexova@nbu.bg
  Дата: 17.09 Час: 09:30 - 15:00 тел.: 02/8110 610
      офис: 610, 2 корпус                 Провеждащ интервюто: гл. ас. д-р Марияна Райкова e-mail: mariana_sokolova@yahoo.com тел.: 02/8110 610 офис на провеждане на консултация и интервю: 610, корпус 2
      Интервютата и консултациите ще се провеждат в 610 кабинет, 2 корпус
  Интервю:   Допълнителни изисквания за прием: - копие от диплома за бакалавърска степен или заверена академична справка и заверено уверение;
  Дата: 02.06 Час: 13:00 - 16:00 -мотивационно писмо; - актуално CV; - сертификати и/или други дипломи, ако има такива.
  Дата: 17.09 Час: 09:30 - 15:00
     
       
 • Социално предприемачество - период на обучение 1 година
 •  

  Социално предприемачество Консултации:   лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 28.05.,25.06., 16.07., 13.08., 16.09., 25.09.2020 Час: 11.30-12.30 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 28.05.,25.06., 16.07., 13.08., 16.09., 25.09.2020 Час: 13.00-14.00  
       
       
       
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: 08.10.2020 г. 12.10.2020 г. 19.10.2020 г. 26.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:30 ч. 14:30 - 16:30 ч. 14:30 - 16:30 ч. 14:30 - 16:30 ч.  лице за контакт: Ели Тодорова
      egtodorova@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02/8110559
  Дата: 08.10.2020 г. 12.10.2020 г. 19.10.2020 г. 26.10.2020 г. Час: 15:30 - 17:30 ч. 14:30 - 16:30 ч. 14:30 - 16:30 ч. 14:30 - 16:30 ч. офис: 612, корпус 2
       
      лице за контакт: доц. д-р Оксана Минаева
      e-mail: ominaeva@nbu.bg
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • „Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток“ Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Владимир Маринов
  Дата: Час: е-mail: vmarinov@nbu.bg
  29.05.2020 г. 13.00-14.30 часа Тел.: 0897 224642
  12.06.2020 г. 13.00-14.30 часа офис: корпус 2, офис 101
  26.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  10.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  24.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  28.08.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  11.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  25.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  29.05.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  12.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  26.06.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  10.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  24.07.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  28.08.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  11.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
  25.09.2020 г. 13.00-14.30 часа  
       
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 •  програма

  дати

  координати

  Стратегическо лидерство (на английски език)

  Консултации и интервю: График за прием:

  м. Май 21, 26, 28

  м. Юни:  2, 9, 16, 23, 30

  м. Юли: 2, 9, 16, 23

  м. Август: 3, 28

  м. Септември: 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30

  Всеки от посочените дни: 13.00-17.00 ч.

  Място на приема: кабинет 602, Втори корпус, НБУ.

  гл. ас д-р Георги Проданов.

  Задължително: информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;

  тел. 02/8110 602;

  е-mail: gprodanov@nbu.bg

  gprodanov@gmail.com

 • Сценичен дизайн и медии
 • "Сценичен дизайн и медии" Консултации:    лице за контакт: ас. д-р Христина Дякова
  Дата: 21.05.2020 г. Час: 11:30 e-mail: hristina.dqkova@abv.bg
  04.06.2020 г.   тел.: 0887794210
  25.06.2020 г.   офис: 511 II к.
  21.09.2020 г.    
  Интервю:    
  Дата: 21.05.2020 г. Час: 13:30  
  04.06.2020 г.    
  25.06.2020 г.    
  21.09.2020 г.    
 • Счетоводство и одитинг
 •  "Счетоводство и одитинг"          
  Дати за консултации и приемни интервюта Час:      
          лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
  16.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Станислава Георгиева   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  18.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Ирена Николова   тел.: 02/8110635
  07.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Елена Спасова   офис: офис 605, корпус 2
  09.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Иван Боевски    
  10.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Красимир Костенаров    
  15.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Нигохос Канарян    
  17.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова    
  23.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. Димитър Трендафилов    
  07,14,21,28.10.2020 г. / офис 604, корпус 2 14:20 - 16:20 гл. ас. д-р Стефания Темелкова
  гл. ас. д-р Ралица Димитрова
  гл. ас. д-р Елена Спасова
     
 • Танцово изкуство
 •  Танцово изкуство Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Творческо писане - период на обучение 1 година
 • "Творческо писане" РО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 27.05.2020, 12.06.2020, 26.06.2020, 23.09.2020, 29.09.2020 13.00-14.00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 211, к.2
       
  Интервю:    
    14.30-16.30 ч.  
  Дата: 27.05.2020, 12.06.2020, 26.06.2020, 23.09.2020, 29.09.2020    
       
       
 • Театрално изкуство и общество
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта  лице за контакт: 
  "Театрално изкуство и общество" Консултации:   Александър Томов
  13, 14, 19 октомври 11:00-12:00 ч. e-mail: atomov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02/811 0 513
      офис: 513, 1к.
       
       

  15 октомври 

  20 октомври 

  11:00-12:00 ч.

  11:00-12:00 ч.

  лице за контакт: доц. д-р Анна Пампулова, 0888705056
      офис: 513, 1к., тел.: 02/811 0 513
   
 • Телекомуникации
 • "Телекомуникации" Консултации:   лице за контакт: инж. Цветелина Попова       e-mail: cpopova@nbu.bg доц. д-р Васил Къдрев                 e-mail:vkadrev@nbu.bg                   тел.: 0878539529
  Дата: 02.10.2020 (петък) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 8110 636, 0899219152 доц. д-р Анушка Станчева           e-mail:astancheva@nbu.bg       тел.: 0878200457
        гл.ас. д-р Тереза Стефанова     
  Дата: 13.10.2020 (вторник) Час: от 11:00 до 13:00   e-mail: tstefanova@nbu.bg
  Дата: 21.10.2020 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00   тел.: 0888674629
  Дата: 26.10.2020 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 616 2- ри корпус  
  Дата: 30.10.2020 (петък) Час: от 15:00 до 17:00    
         
         
         
         
  Интервю:      
  Дата: 05.10.2020 (понеделник) Час: от 16:00 до 18:00    
  Дата: 12.10.2020 (понеделник) Час: от 16:00 до 18:00    
    Дата: 19.10.2020 (понеделник) Час: от 16:00 до 18:00    
    Дата: 26.10.2020 (понеделник) Час: от 16:00 до 18:00    
 • Тонрежисура
 •  Тонрежисура Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева; д-р Ана Линчева
  08.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  15.10.2020 г. 09:00-13:00 ч. тел.: 02 8110 505
  22.10.2020 г 09:00-13:00 ч. офис: 504 a
  29.10.2020 г. 09:00-13:00 ч.  
 • Тракия и културата на Древния свят
 • Тракия и културата на Древния свят Консултации:    лице за контакт:
  Дата: 18.05, 20.05, 22.05, 22.05, 29.05, 01.06, 04.06, 08.06, 11.06, 15.06, 18.06, 22.06, 25.06, 02.07, 07.06, 09.07, 10.07, 13.07, 16.07, 17.07, 27.08, 28.08, 01.09, 03.09, 08.09, 10.09, 11.09, 15.09, 16.09, 18.09, 21.09, 23.09, 24.09 Час: 10.00 - 12.30 ч. и 13.00 - 16.30 ч.  лице за контакт: Мария Кънчева
      e-mail: anthropo@nbu.bg
      тел.: 0898557030
      офис: 613, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: 20.05, 27.05,30.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 7.08, 14.08, 11.09, 18.09, 25.09 Час: 15.00 - 17.00 ч. лице за контакт: гл. ас. д-р Росица Гичева
      e-mail: r.gicheva@nbu.bg
      тел. 02/8110122
       
 • Управление и икономика на устойчивото развитие
 •  Управление и икономика на устойчивото развитие Консултации:   

   лице за контакт:

  Доц.  Д-р Нинел Нешева-Кьосева

  Доц. Д-р Нинел Кьосева
  Дата:                                                                   e-mail: nkioseva@nbu.bg Доц. Д-р Виолета Касърова
  21.юли  9-11 ч тел.: 02 811620 Гл. Ас. Д-р Теодора Ризова
  2.септ  9-11 ч офис:207, 412, 620 вториI корпус НБУ  
      В посочените офиси се осъществява административна подкрепа на кандидат студентите  
      Интервютата се осъществяват по скайп nelly_sophia  
         
         
  Интервю:      
  Дата: 2 септември Час: 9-11 ч    
         
         
         
 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО
 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, и на английски език - РО и ДО                                                                                    Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22 юли                                                 8, 9, 23, 24 септември 2020 Час: 14.30 - 16.30 e-mail: maivanova@nbu.bg
  25, 26 август   тел.: 02 8110277, 0887290543
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 19, 20, 26, 27 май       2, 3, 9, 10 юни                   7, 8, 14,15, 21, 22 юли                                                 8, 9, 23, 24 септември 2020 Час: 14.30 - 16.30  
       
       
       

   

  Магистърска програма "Управление и развитие на човешките ресурси" - български и английски език Консултации:    лице за контакт: ас Мария Тумбева
  Дата: 18.05; 19.05; 26.05; 27.05; 01.06; 02.06; 03.06; 22.06; 23.06; 24.06; 06.07; 07.07; 08.07; 20.07; 21.07; 22.07; 27.07; 28.08; 29.08; 08.09; 09.09; 14.09; 15.09; 16.09; 28.09; 29.09; 30.09 Час: 10:00 - 13:00 e-mail: mtumbeva@nbu.bg
      тел.: 0896 736 486; 02 81 10 623
      офис: офис 603, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 18.05; 19.05; 26.05; 27.05; 01.06; 02.06; 03.06; 22.06; 23.06; 24.06; 06.07; 07.07; 08.07; 20.07; 21.07; 22.07; 27.07; 28.08; 29.08; 08.09; 09.09; 14.09; 15.09; 16.09; 28.09; 29.09; 30.09 Час: 10:00 - 13:00  
       
       
       
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

 •  

   

  "Управление на агробизнеса и развитие на селските райони"-РО Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 9.00-11.00 e-mail: trizova@nbu.bg,tedirizova@mail.bg
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06   тел.: 0898 279 200, 02/8110387
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07   офис: офис 207, корпус 2
  3.08,5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
  Интервю:    
  Дата:19.05.,20.05.,26.05.,27.05. Час: 13.00-16.00  
  2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06    
  7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,29.07    
  3.08, 5.08,26.08,2.09,9.09,16.09,17.09,23.09    
 • Управление на здравеопазването РО и ДО
 • Управление на здравеопазването - РО и ДО

  Консултации:

   

     лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                               
   20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   skype: polymihova
   24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.  

   лице за контакт: секретар-специалист:                              

  Милена Здравкова

   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.   e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                             офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
    20.07.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
    24.08.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   08.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
   25.09.2020г. 10:00 - 13:00 ч.    
 • Управление на луксозното хотелиерство
 • Управление на луксозното хотелиерство - Албена Консултации:    лице за контакт: Славянка Стамова
  Дата: 19.05; 26.05.2020 Час: 10:00 ч. e-mail: dirstamova@yahoo.fr
  02.06; 16.06; 30.06.2020   тел.: 0885 853 766
  07.07; 14.07.2020    
  04.08; 11.08.2020    лице за контакт: Десислава Илиева
  01.09; 08.09; 15.09.2020   e-mail: dilieva@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 0885 853 620
  Дата: 21.05; 28.05.2020 Час:10:00 ч.  
  04.06; 11.06; 18.06; 25.06.2020   офис:к.к. Албена, х-л Маастрихт, офис 301
  09.07; 16.07.2020    
  06.08; 13.08.2020    
  03.09; 10.09; 17.09; 24.09.2020    
 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  Управление на проекти по информационни технологии Консултации:    лице за контакт: Александър Иванов
  Дата: Час: e-mail: alivanov@nbu.bg
  02.06.2020г. 13:00 - 16:00ч. тел.: 02/8110619
  17.09.2020г. 09:30 - 15:00ч. офис: 610 корпус 2
      Провеждащ Интервюто
  Интервю:    доц. д-р Петя Асенова
  Дата: Час: e-mail:pasenova@gmail.com
  02.06.2020г. 13:00 - 16:00ч. тел.: 02/8110 631
  17.09.2020г. 09:30 - 15:00ч. офис на провеждане на консултация и интервю: 611 корпус 2
      За интервюто трябва да се носят: Мотивационно писмо, CV, Диплома за висше образование, ЕСЕ на тема “ Качества на един проджект лидер и е-лидер“, Препоръка от преподавател или работодател
 • Филмово и телевизионно изкуство
 • "Филмово и телевизионно изкуство" Консултации и интервю:   проф. д-р Светла Христова
  13.10.2020 г. 12:30-14:30 ч. e-mail: shristova@nbu.bg 
  27.10.2020 г. 12:30-14:30 ч. тел.: 0888960068
      офис:408, корпус 1
       
      доц. Боряна Минчева, 0898377833
      bmincheva@nbu.bg; 
      гл. ас. д-р Николай Милев, 0888960250, nmilev@nbu.bg
     
      проф. д-р Светла Христова, доц. Боряна Минчева, гл. ас. д-р Николай Милев
     
 • Финанси
 • "Финанси"          
  Дати за консултации и приемни интервюта Час:      
          лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
  16.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Станислава Георгиева   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  18.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Ирена Николова   тел.: 02/8110635
  07.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Елена Спасова   офис: офис 605, корпус 2
  09.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Иван Боевски    
  10.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Красимир Костенаров    
  15.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Нигохос Канарян    
  17.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова    
  23.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. Димитър Трендафилов    
  07,14,21,28.10.2020 г. / офис 604, корпус 2 14:20 - 16:20 ч. гл. ас. д-р Стефания Темелкова
  гл. ас. д-р Ралица Димитрова
  гл. ас. д-р Елена Спасова
     
 • Финансово-счетоводен мениджмънт - период на обучение 1 година
 • "Финансово-счетоводен мениджмънт"          
  Дати за консултации и приемни интервюта Час:      
          лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
  16.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Станислава Георгиева   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  18.06.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Ирена Николова   тел.: 02/8110635
  07.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Елена Спасова   офис: офис 605, корпус 2
  09.07.2020 г./зала 404-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Иван Боевски    
  10.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. д-р Красимир Костенаров    
  15.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 3. гл. ас. д-р Нигохос Канарян    
  17.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова    
  23.09.2020 г./офис 604-2 корпус 16:00 - 19:00 ч. 2. гл. ас. Димитър Трендафилов    
  07,14,21,28.10.2020 г. / офис 604, корпус 2 14:20 - 16:20 ч. гл. ас. д-р Стефания Темелкова
  гл. ас. д-р Ралица Димитрова
  гл. ас. д-р Елена Спасова
     
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство Консултации и интервю:   Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов
  12.10.2020 г. 13:00-14:00 ч. e-mail: enaydenov@nbu.bg
  19.12.2020 г. 13:00-14:00 ч. тел.: 02/8110408, 0888503626
      офис: 408, корпус 1
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Светла Янева
  Дата: Час: e-mail: sianeva@nbu.bg
  19.5.2020 14:30-16:00 ч. тел.: 02/81 10 276, офис: 206, 2 корпус; 0889657828
  16.6.2020 14:30-16:00 ч.  
  14.7.2020 14:30-16:00 ч.  
  25.9.2020 14:30-16:00 ч.  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  19.5.2020 14:30-16:00 ч.  
  16.6.2020 14:30-16:00 ч.  
  14.7.2020 14:30-16:00 ч.  
  25.9.2020 14:30-16:00 ч.  
       

Свързани страници

docs-kandidatsvane_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

Нов български университет организира прием в...