facebook

Класиране и балообразуване

klasirania4_1050x399_crop_478b24840a

 

Класирания за академичната 2024/2025 г.

 

Какво трябва да направя преди крайният срок за подаване на документи?

 

  За резултати от класиране: Е-кандидат-студент, меню Резултати от ТОП и класиране

 

   

 

 

Класиране: м. май 2024 г.

 

Регистрация: до 10 май 2024
Обявяване на класирането: 15 май 2024 г.
Срокове за записване: от 16 до 23 май 2024 г.

 

 

 

Класиране: м. юли (І) 2024 г.

 

Регистрация: до 5 юли 2024
Обявяване на класирането: 10 юли 2024 г.
Срокове за записване: от 11 до 19 юли 2024 г.

 

 

 

 

Класиране: м. юли (IІ) 2024 г.

 

Регистрация: до 26 юли 2024
Обявяване на класирането: 31 юли 2024 г.
Срокове за записване: от 1 до 9 август 2024 г.

 

 

 

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • в касата на НБУ - Корпус 1, офис 201
 • по банков път във всеки клон на банка ДСК

BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Всеки кандидат-студент участва в съответното класиране за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.

 • Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се публикува в www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, ще бъде приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание);
 • Когато на последното място за прием в дадена програма се класират двама или повече кандидат-студенти с равен състезателен бал, всички те се приемат;
 • За да запази мястото си в програмата, в която е приет, кандидат-студентът трябва да заплати таксата за обучение в определените срокове;
 • Приетите, но неплатили в срок кандидат-студенти, губят правата си и отпадат от класирането;
 • Близнаци, които са кандидатствали едновременно в Университета, се записват след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

 

 

 

Балообразуване 

 

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:

 • общ резултат от ТОП;
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП „Архитектура“ и МП „Право“); 
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А - 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

 

 

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит

 • ТОП x 7;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 3;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 7 х А + 75 х (Д - 2), където А е общият резултат от ТОП, Д - средноаритметичната оценка от зрелостните изпити.


Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит

 • ТОП x 5;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • оценка от специализиран изпит x 4;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 5 х А +25 х (Д - 2) + 100 х (С - 2), където А е общият резултат от ТОП, Д - средноаритметичната оценка от зрелостните изпити, С - оценката от специализирания изпит.

  

 

Балообразуване за магистърска програма „Право“

 • ТОП x 6;
 • раздел „Български език“ от ТОП x 10;
 • раздел „Литература“ от ТОП x 10;
 • раздел „История“ от ТОП x 10;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 6 х А + 10 х (Б + И + Л) + 25 х (Д - 2), където А е общият резултат от ТОП, Б - резултатът от раздел "Български език" от ТОП, И - резултатът от раздел "История" от ТОП, Л - резултатът от раздел "Литература" от ТОП, Д - средноаритметичната оценка от зрелостните изпити.


Балообразуване за магистърска програма „Архитектура“

 • ТОП x 5;
 • раздел „Математика“ от ТОП x 10;
 • оценка от специализиран изпит x 30;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 5 х А + 25 х (Д - 2) + 75 х (С - 2) + 10 х М, където А е общият резултат от ТОП, Д - средноаритметичната оценка от зрелостните изпити, С - оценката от специализирания изпит, М - резултатът от раздел "Математика" от ТОП.За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе

Tелефон за контакт:


E-mail:
 cstudent@nbu.bg