Прием в докторски програми

priem-doctorski_1050x399_crop_478b24840a

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2020/2021 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 54/16.06.2020 г., с. 63.

Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност
1. Когнитивна наука и психология 2 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"
2. Департамент "Археология" 1 Археологически изследвания и археометрия 2.2 История и археология "Археологически изследвания и археометрия"
3. Департамент "Музика" 4 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"

 Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура стакса; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по предложената от кандидата тема за дисертационен труд; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език - ниво В2;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103, e-mail: mterziev@nbu.bg

 

 

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти със стипендия. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

 

Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103.

 

Департамент Брой места Докторска програма Тема на дисертацията Научен ръководител
1. Администрация и управление 1 "Туризъм" „Иновативни маркетингови подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион”(“Innovative Marketing Approaches to Increase the Competitiveness of  tourism in the Black Sea region”). доц. д-р Надя Иванова Маринова
2. Право 1 "Гражданско и семейно право" "Отговорност на държавата за вреди" проф. д-р Поля Голева
3. Информатика 1 "Информатика" "Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research on methods and tools for integration of panoramic images and virtual reality environments)" Проф. Стоян Малешков

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестни", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 10

Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията научен ръководител
1. Администрация и управление 1 "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление "Бизнес администрация" "Дигитална трансформация на лидерството (Digital Transformation of Leadership)" доц. д-р Димитър Панайотов и консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова
2. Антропология 1 "Антропология" 3.1 Социология, антропология и науки за културата "Антропология"    
3. Изкуствознание и история на културата 2 "Изкуствознание и визуални изследвания" 8.1 Теория на изкуствата "Изкуствознание и визуални изследвания"    
4. Изящни изкуства 3 Визуално-пластични изкуства 8.2 Изобразително изкуство Визуално-пластични изкуства    
5. Когнитивна наука и психология 3 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"    
6. Право 1 "Гражданско и семейно право" 3.6 Право "Гражданско и семейно право"    
7. Право 1 "Граждански процес" 3.6 Право "Граждански процес"    
10. Музика 3 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"    

 

 

 

 

 

Свързани страници

recognition_300x143_crop_478b24840a
Признаване на висше образование от чужбина

  Кандидатите за признаване на висше образование...