facebook

Прием в докторски програми

doctors_1050x399_crop_478b24840a

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен прием 2024 – 2025 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 47, от дата 04.06.2024 г.  Неофициален раздел, стр. 82.

Прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2024-2025 г.: 3.9. Туризъм (ДП „Туризъм“), тема: „Изследване влиянието на филмовия туризъм върху индустрията на изживяванията“ - едно място;  

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

Прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2024-2025 г.: 3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места; 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) - две места; 5.3 Комуникационна и компютърна техника (ДП „Телекомуникации“) – едно място; 2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – едно място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

 

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен прием 2023 – 2024 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 100, от дата 01.12.2023 г.  Неофициален раздел, стр. 85.

Нов български университет обявява следните конкурси:

Прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2023-2024 г.: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Архитектура и исторически контекст“ - едно място;  5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда“ - едно място; 7.4 Обществено здраве (ДП „Логопедия“), тема: „Фонетичен анализ на артикулацията в предучилищна възраст“ – едно място.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2023-2024 г.: 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – едно място; 5.3 Комуникационна и компютърна техника (ДП „Телекомуникации“) – едно място.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен  прием 2023 – 2024 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 49, от дата 06.06.2023 г.  Неофициален раздел, стр.59 и стр.60.

            Нов български университет обявява следните конкурси:

Прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2023-2024 г.: 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „Виолончелото в камерната музика на Николо Паганини. Откривателство и изпълнителски проблеми“ - едно място;

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

Прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2023-2024 г.: 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места; 3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) – едно място; 2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: НБУ, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142.

 

 

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен  прием 2022 – 2023 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 92, от дата 18.11.2022 г.  Неофициален раздел, стр.158.

Нов български университет обявява следните конкурси:

Прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2022-2023 г.: 8.1.Теория на изкуствата (ДП „Изкуствознание и визуални изследвания“), тема: "Теорията на изкуството през XX век и възгледите за изкуството на Фридрих Ницше. Понятия, фигури, тенденции"  – едно място; 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (ДП „Медии и обществени комуникации“), тема: „Европейски политики и регулации в сферата на дигиталните  комуникации“ - едно място;

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2022-2023 г.: 3.6. Право (ДП „Наказателно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен  прием 2022 – 2023 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 43, от дата 10.06.2022 г.  Неофициален раздел, стр.65.

 Конкурс редовна докторантура със стипендия
 Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за есенен прием 2022 – 2023 г.:

3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема: "Семиотика на модата: сравнителен анализ на механизмите за културно въздействие на масовата мода преди и след възникването на системата на инфлуенсърите в социалните медии"  – едно място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „ДЖАЗОВИЯТ КОМПОНЕНТ В ПОП МУЗИКАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА. ПРОМЕНИ В МУЗИКАЛНИТЕ ФОРМИ И ХАРМОНИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ“ - едно място; 3.2. Психология (ДП „Обща психология“), тема: „Връзка между когнитивно и социално развитие при деца в предучилищна възраст“ – едно място;

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура със стипендия, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142. e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

 Конкурс редовна докторантура с такса

Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти с такса за есенен прием 2022-2023 г.:

3.2 Психология (ДП „Обща психология“) – две места; 3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – едно място; 3.1 Социология, антропология и науки за културат (ДП „Семиотика“) – едно място; 8.3 Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика") – три места; 2.2. История и археология (ДП „Археологически изследвания и археометрия“)едно място.

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142. e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

  

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен  прием 2021 – 2022 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 103, от дата 10.12.2021 г.  Неофициален раздел, стр.59 и стр.60.

Конкурс редовна докторантура със стипендия

 Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2021 – 2022 г.:

 

 3.7 Администрация и управление (ДП "Организация и управление на извънпроизводствената сфера" (публична администрация)), тема: „Перспективи и предизвикателства пред комуникациите на публичните организации в Дигиталната ера”(“Opportunities and challenges of the communications of the public organizations in the Digital Age“)“ – едно място;

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Конкурси за редовна докторантура с такса

Прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2021 – 2022 г.:

2.2. История и археология ("Египтологияя") – едно място;

2.2. История и археология ("Археологически изследвания и археометрия") – едно място;

3.1 Социология, антропология и науки за културат ("Антропология") – едно място;

3.6 Право ("Трудово право и обществено осигуряване") – едно място

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за есенен прием 2021 – 2022 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 48, от дата 08.06.2021 г.  Неофициален раздел, стр.194 и стр. 195.

 Конкурс редовна докторантура със стипендия
 Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за eсенен прием 2021 – 2022 г.:

 

5.7 Архитектура, строителство  и геодезия (ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“), тема: „Приложение на цифровите технологии в оптимизацията на жизнения цикъл на архитектурните обекти“ – едно място;

 

8.2. Изобразително изкуство (ДП „Дизайн“), тема: „Дигиталната рисунка като визуална и концептуална основа на дизайна в края на 20-ти и началото на 21-ви век“ -  едно място;

 

3.8. Икономика (ДП „Световно стопанство. Международни икономически отношения“), тема: „Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в Европейския Съюз“едно място;

 

8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП "Кинознание, киноизкуство и телевизия"), тема: "Изследване на склонността за участие в корпоративни социални инициативи на българските професионалисти по кино и аудио-визуални комуникации"едно място;

 

3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Социология“), тема: "Постистина и пандемия: конспиративни наративи в полето на здравеопазването" – едно място;

 

3.1 Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“), тема: „Антропологични подходи и методи в изследвания на пазара“едно място. 

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Конкурси за редовна докторантура с такса

Прием на редовни докторанти с такса за eсенен прием 2021 – 2022 г.:

2.2 История и археология (ДП „Археологически изследвания и археометрия“) – едно място;

8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;

3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – две места;

2.2. История и археология (египтология) (ДП „Египтология“) – едно място;

8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) –  четири места;

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурс за  редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Проведени конкурси

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти за пролетен прием 2020 – 2021 г. Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник брой: 110, от дата 29.12.2020 г.   Неофициален раздел, стр.127

Конкурс редовна докторантура със стипендия
  Нов български университет – София, обявява следните конкурси: прием на редовни докторанти със стипендия за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“),

тема: „Сториборд и лейаут – композиционни решения в анимационното кино“

Конкурсът е за едно място.

Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

Конкурси за редовна докторантура с такса

прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2020 – 2021 г.:

3.6. Право (ДП „Граждански процес“) – едно място;

3.6. Право (ДП „Трудово право и обществено осигуряване“) – две места;

3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно място;

8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;

8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – четири места;

 

Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурс за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива); приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията; документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус I, офис 122, ул. Монтевиедо № 21, 1618 София; за повече информация: тел. 02/8110142,  email: sdavidova@nbu.bg

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2020/2021 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр.

54/16.06.2020 г., с. 63.

 

Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност
1. Когнитивна наука и психология 2 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"
2. Департамент "Археология" 1 Археологически изследвания и археометрия 2.2 История и археология "Археологически изследвания и археометрия"
3. Департамент "Музика" 4 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"

 

 Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура стакса; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по предложената от кандидата тема за дисертационен труд; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език - ниво В2;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142,, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти със стипендия. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестник", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.

 

Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 142, e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Департамент Брой места Докторска програма Тема на дисертацията Научен ръководител
1. Администрация и управление 1 "Туризъм" „Иновативни маркетингови подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион”(“Innovative Marketing Approaches to Increase the Competitiveness of  tourism in the Black Sea region”). доц. д-р Надя Иванова Маринова
2. Право 1 "Гражданско и семейно право" "Отговорност на държавата за вреди" проф. д-р Поля Голева
3. Информатика 1 "Информатика" "Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research on methods and tools for integration of panoramic images and virtual reality environments)" Проф. Стоян Малешков

 

Нов български университет обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на редовни докторанти с такса. Конкурсите са публикувани в Неофициалния раздел на "Държавен вестни", бр. 44/04.06.2019 г. с. 120.

 

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 142,  e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията научен ръководител
1. Администрация и управление 1 "Бизнес администрация" 3.7 Администрация и управление "Бизнес администрация" "Дигитална трансформация на лидерството (Digital Transformation of Leadership)" доц. д-р Димитър Панайотов и консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова
2. Антропология 1 "Антропология" 3.1 Социология, антропология и науки за културата "Антропология"    
3. Изкуствознание и история на културата 2 "Изкуствознание и визуални изследвания" 8.1 Теория на изкуствата "Изкуствознание и визуални изследвания"    
4. Изящни изкуства 3 Визуално-пластични изкуства 8.2 Изобразително изкуство Визуално-пластични изкуства    
5. Когнитивна наука и психология 3 "Обща психология" 3.2 Психология "Обща психология"    
6. Право 1 "Гражданско и семейно право" 3.6 Право "Гражданско и семейно право"    
7. Право 1 "Граждански процес" 3.6 Право "Граждански процес"    
10. Музика 3 "Музика" 8.3 Музикално и танцово изкуство "Музика"    

 

 nbu_cstudents 

 

 

 

Свързани страници

recognition_300x143_crop_478b24840a
Признаване на висше образование от чужбина

  Кандидатите за признаване на висше образование...