Консултиране и събития

konsultirane_1050x399_crop_478b24840a

 

Кандидатстудентски и студентски информационен център на Нов български университет развива дейности свързани с привличането на кандидат-студенти, създаването на партньорски мрежи с училища и професионални колежи, консултирането на студентите по въпроси, свързани с оптималните. възможностите на обучението във всички образователни степени, представянето на университета - организиране на дни на отворени врати, участия в кандидатстудентски борси и събития, подготвянето на рекламно-информационни материали за Нов български университет. Към Кандидатстудентски и студентски информационен център работят структурите - отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“, отдел „Консултиране на студенти“, отдел „Рекламно-информационни материали“.

 


Контакти:

 

И.д. директор на Кандидатстудентски и студентски информационен център


Валентин Гьонов
корпус 1, офис 126
тел.: 02/ 8110 136, в. 11262
e-mail: vgionov@nbu.bg

 

Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“

 

Христо Панчугов - началник отдел
корпус 1, офис 126
тел.: 02/ 8110 176, в. 11261
e-mail: hpanchugov@nbu.bg

 

 

Десислава Бушева - специалист общи консултации
корпус 1, Студентски център
тел.: 02/ 8110 265, в. 11201
e-mail: dbusheva@nbu.bg

 

 

Отдел „Консултиране на студенти“

 

д-р Албена Стамболова - директор специализирани консултации
корпус 1, офис 102
тел.: 02/8110 162, в. 11022
e-mail: astambolova@nbu.bg

 

Специализираните консултации относно избора на програма е с времетраене минимум 60 минути.


Лилия Колова - специалист индивидуални програми
корпус 1, офис 102
тел.: 02/8110 173, в. 11021
e-mail: lkolova@nbu.bg

 

Отдел „Рекламно-информационни материали“

 

д-р Веселина Василева - началник отдел
корпус 1, офис 125
тел.: 02/8110 125, в. 11252
e-mail: vvassileva@nbu.bg