facebook

Програмите отблизо

po_1050x399_crop_478b24840a

"Програмите отблизо" е  инициатива на програмните съвети, програмните консултанти и преподавателите в НБУ, която  се провежда веднъж в месеца и представя особеностите на бакалъвърските и магистърските програми в различните професионални области.

Консултациите ще се провеждат присъствено и онлайн и ще са свързани с:


- обучението в програмата по години
- структура и особености на програмата

- специфики на общото образование
- специализациите в програмите
- практики и стажове в програмата
- учебно-практическата материална среда
- преподавателите в програмите

- възможности за международна мобилност

Кандидат-студентите ще могат да посетят различни лекции и събития, организирани от програмите.

 

 

 

 Кандидат-студенти НБУ  https://www.facebook.com/groups/781189626591661

 

nbu_cstudents

 • 20 ноември 2023 г. - Представяме отблизо Бакалавърска програма „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“ РО и ДО

 • На 20 ноември 2023 г. от 15:30 до 16:30 часа  в книжарница и галерия "НБУ в Центъра" (ул. „Георги С. Раковски“ 191Б), ще бъде направено представяне на БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“ - с редовна и с дистанционна форма на обучение  от гл. ас. д-р Милка Хаджикотева.
   

   

  За повече информация: https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2023&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=3&M_PHD=0&P_ID=2711&TabIndex=1&l=0

 • 16 ноември 2023 г. - Представяме отблизо бакалъвърските програми "Философия", "Българистика (Български език, култура и литература)", "Театър"


 • На 16 ноември 2023 г. от 11.30 до 15.30 ч. в НБУ ще бъдат представени бакалъвърските програми: "Философия", "Българистика (Български език, култура и литература)", "Театър".  По време на срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване в НБУ, спецификите на кандидатстуденските изпити, бакалавърските и магистърските програми, обучението в университета.

   

  За повече информация: https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2023&PageShow=listprograms&Fac_ID=3&M_PHD=0&TabIndex=2&l=0