facebook

Описание на специализираните изпити 2024 г.

specializirani_1050x399_crop_478b24840a

 

Tелефон за контакт:

 

02 8110 105

02 8110 155

 

e-mail: bhristova@nbu.bg

 

 

 

 • АРХИТЕКТУРА
 •  

  Изпитът по рисуване се състои от две части. Всяка част продължава по 3 астрономически часа.

  Те се провеждат в един ден, сутрин и следобед, с почивка между тях.


  В първата част на изпита кандидат-студентите изобразяват обемна композиция от прости стереометрични тела в перспектива чрез графична техника (с черен молив върху бял кадастрон) – от натура.


  Във втората част те изобразяват друга обемна композиция от прости стереометрични тела в перспектива чрез графична техника (с черен молив върху бял кадастрон) – от натура, като трябва да направят и допълнителни построения по задание.

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р Виолета Шатова

  E-mail: vshatova@nbu.bg

  Телефон: 02 8110 563

   

   

  гл. ас. д-р Петър Петров

  E-mail: pppetrov@nbu.bg

  Телефон: 02 8110 563

   

 • МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ на английски език
 • Специализираният изпит е на ниво В2 по Европейската рамка.
  Включва компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране, употреба на езика, писане на аргументативно есе от 250-300 думи. Изпитните задачи са от типа вярно/невярно, задачи с множествен избор, попълване на липсващи думи и словообразуване. Текстовете за четене и слушане са тематично съобразени с програмата, избрана от кандидат-студентите. Кандидатите с международно признати сертификати на ниво В2 се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.

   

   

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р Георги Няголов

  Приемно време:

  понеделник: 12:00 - 14:00 ч.

  сряда: 14:00 – 16:00 ч.

  петък: 11:30 – 12:30 ч., 15:00 - 16:00 ч.


  e-mail: gniagolov@nbu.bg
  тел.: 02/8110 443
  офис: корпус 1, офис 117

   

   

   

 • МУЗИКА
 • Изпитът по музика за специалностите музикално изпълнителство е в две части:
  - музикално изпълнение (изпълнение на 2 пиеси по избор или 2 песни)
  - събеседване

  Изпитът за специалностите компютърна и електронна музика и  тонрежисура се състои в писане на есе на тема „Защо искам да се обучавам в тази специалност“.

  За български танци изпитът е в две части:
  - изпълнение на 2 танцови образци от различни фолклорни области;
  - танцова импровизация.

  За музикална педагогика изпитът е:

  - писане на есе на тема „Защо искам да се обучавам в тази специалност“;

  или

  - музикално изпълнение (изпълнение на 2 пиеси по избор или 2 песни).

   

  Изпитът за специалност музикално продуцентство се състои в писане на есе на тема „Защо искам да се обучавам в тази специалност“.

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

  e-mail: mkrusteva@nbu.bg

  тел.: 02/8110 555

   

   

   

 • ПОЛИТИКАТА И ОБЩЕСТВОТО на английски език
 • Изпит на английски език за оценка на комуникативните способности (свободен разговор) и оценка на нивото на ползване (свободен преразказ на прочетен текст и тест).

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  Йоана Ненчева

  e-mail: ynencheva@nbu.bg

  тел.: 02/8110 621

  офис: корпус 2, офис 601

   

   

   

   

   

   

   

 • ПСИХОЛОГИЯ на английски език
 • Специализираният изпит е на ниво В2 по Европейската рамка.
  Включва компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране, употреба на езика, писане на аргументативно есе от 250-300 думи. Изпитните задачи са от типа вярно/невярно, задачи с множествен избор, попълване на липсващи думи и словообразуване. Текстовете за четене и слушане са тематично съобразени с програмата, избрана от кандидат-студентите. Кандидатите с международно признати сертификати на ниво В2 се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р Георги Няголов

  Приемно време:

  понеделник: 12:00 - 14:00 ч.

  сряда: 14:00 – 16:00 ч.

  петък: 11:30 – 12:30 ч., 15:00 - 16:00 ч.


  e-mail: gniagolov@nbu.bg
  тел.: 02/8110 443
  офис: корпус 1, офис 117

   

   

   

   

 • ТЕАТЪР
 •  

  Изпитни материали за модул „Актьорско майсторство“:

  -          1 монолог (драматичен или комедиен)

  -          Откъс от проза

  -          Стихотворение или басня

  -          Песен или танц

   Откъсът от проза и монологът не трябва да са по-кратки от 3 минути.

   Насоки за набор на материалите: моля, свържете се с нашия секретар- специалист.

   

   

   

  Изисквания  за модул „Танцов театър“:

  -          Танц, с продължителност между 3 – 5 минути. Хореографията и музиката са подбрани от кандидат-студента.

  Моля да запознаете комисията с всякакви други умения, които притежавате (свирене на инструмент, пеене, всякакви физически умения - видове танци, спорт).

   

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  Секретар-специалист

  Християна Стоименова

  корпус 1, офис 513

  тел.: 02/8110 513; в. 15131

  e-mail: hstoimenova@nbu.bg