facebook

Факултетен съвет

fbo-fs_1050x399_crop_478b24840a

 

Председател

 

Доц. д-р Георги Гочев

 

 

Членове

 

проф. д-р Кристиан Банков

гл. ас. д-р Десислава Данкова

гл. ас. д-р Деяна Марчева

доц. д-р Евелина Стайкова

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

доц. д-р Илия Кожухаров

доц. д-р Ласко Ласков

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, зам.-председател на ФС

доц. д-р Моника Попова

доц. д-р Морис Фадел

гл. ас. д-р Михаел Димитров

доц. д-р Николай Петров

доц. д-р Пенка Христова

проф. Петя Александрова, д.н.

доц. д-р Полина Михова

доц. д-р Светла Янева

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

гл. ас. д-р Светлозар Василев

доц. Снежина Петрова

доц. д-р Станислава Георгиева

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

доц. д-р Христо Гьошев

проф. д-р Христо Тодоров

доц. д-р Юлияна Гълъбинова, зам.-председател на ФС

 

Студенти


Милена Янкова

Юлиан Карамфилов