facebook

Програмно консултиране

obslujvane_1050x399_crop_478b24840a

Консултации по академични въпроси: формирането на учебната програма и избора на курсовете; проследяването на натрупаните образователни кредити; изработването на индивидуален план на обучение; избора на minor-програма – след първата година от обучението в бакалавърска програма; явяването на приравнителен или повишителен изпит; смяната на курс; подготовката за дипломирането, се извършват от съответния програмен консултант /секретар специалист.

 

За бакалавърска програма - Управление на бизнеса и предприемачество ДО 
Програмен консултант: ас д-р Виолета Донева
НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 387, email: vdoneva@nbu.bg
Приемно време: понеделник 11:00 - 13:00ч., вторник11:00 - 13:00ч., сряда 13:00 - 17:00ч.

 

За бакалавърски програми - Туризъм ДО, Управление на туризма ДО
За магистърска програма: Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
Програмен консултант: гл.ас д-р Маргарита Мишева
НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623, email: mmisheva@nbu.bg
Приемно време: понеделник 15:30 – 17:30ч., вторник 15:00 – 17:00ч. сряда 09:30 – 11:30ч.

 

За бакалавърски програми - Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО                
Секретар – специалист:  Салиха Йълмазова
НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: syilmazova@nbu.bg
Приемно време: вторник и четвъртък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч., петък: 10:00 - 12:30ч. 

   

За магистърска програма - Маркетинг мениджмънт ДО                    
Секретар – специалист: Румяна Димитрова
НБУ: офис 605/корпус 2, тел.: 02/8110 635, email: rndimitrova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.

 

За бакалавърска програма - Екология и опазване на околната среда ДО 
За магистърски програми - Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО
Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова
НБУ: офис С1/07 - корпус 1, тел:02/8110 692, email: bkostova@nbu.bg  
Приемно време:  вторник 10:00 - 13:00ч., сряда: 10:00 - 13:00ч.  

 

За бакалавърска програма - Философия ДО
Секретар – специалист: Ирена Димитрова
НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.

  

За бакалавърска програма - Приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. и втори чужд ез.) ДО
Програмен консултант: гл.ас д-р Емануела Чичова, 
НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: etchitchova@nbu.bg 
Приемно време: понеделник 10:30 - 12:30ч., вторник 14:30 - 16:15ч., четвъртък 12:30 - 14:15ч.

 

За бакалавърска програма - Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО
Програмен консултант: преп. Мария Гаргова
НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: mgargova@nbu.bg
Приемно време: сряда 09:00 - 11:00ч., петък 09:00 - 11:00ч.

 

За магистърски програми - Бизнес администрация ДО, Управление и развитие на човешките ресурси - на български и англ. език – ДО,
Мениджмънт за организационното съвършенство ДО
Програмен консултант: гл.ас д-р Мария Тумбева
НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623,  email: mtumbeva@nbu.bg
Приемно време: вторник 09:30 - 11:30ч., сряда 09:30 - 11:30ч., петък 10:00 - 12:00ч.

 

За магистърска програма - Бизнес комуникации ДО
Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед
НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110 132,  email: tnfed@nbu.bg 
Приемно време: вторник 13:00 - 15:00ч., четвъртък 13:00 - 15:00ч., петък 13:00 - 15:00ч.

 

За магистърска програма - Управление на здравеопазването ДО 
Секретар – специалист: Милена Здравкова 
НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.

 

За магистърски програми - Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО
Секретар – специалист: Наталия Вълкова
НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  

 

За бакалавърска програма - История и археология ДО
Секретар – специалист: Ирена Димитрова
НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
Секретар – специалист: Салиха Йълмазова 
НБУ: офис: 206/корпус 2, тел.: 02/8110 276, e-mail: syilmazova@nbu.bg
Приемно време: понеделник и сряда 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч. , петък: 13:30-16:30ч.