facebook

Програмно консултиране

obslujvane_1050x399_crop_478b24840a

Консултации по академични въпроси: формирането на учебната програма и избора на курсовете; проследяването на натрупаните образователни кредити; изработването на индивидуален план на обучение; избора на minor-програма – след първата година от обучението в бакалавърска програма; явяването на приравнителен или повишителен изпит; смяната на курс; подготовката за дипломирането, се извършват от съответния програмен консултант /секретар специалист .

 

За бакалавърски програми - Управление на туризма ДО, Управление на бизнеса и предприемачество ДО,

За магистърски програми - Бизнес администрация ДО, Мениджмънт на туристическия бизнес ДО

Програмен консултант : доц. д-р Теодора Ризова

НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110387, email: trizova@nbu.bg

Приемно време: Вторник: 9:30 - 11:30ч., Сряда: 9:30 - 11:30ч., Петък: 9:30 - 11:30ч.

 

За бакалавърски програми - Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО,

За магистърска програма - Маркетинг мениджмънт ДО                    

Секретар – специалист: Румяна Димитрова ,

НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: rndimitrova@nbu.bg  

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.        

 

За бакалавърска програма - Екология и опазване на околната среда ДО, 

За магистърски програми - Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО

Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова

НБУ: офис С1/07 - корпус 1, тел:02/8110692, email: bkostova@nbu.bg  

Приемно време: Вторник: 10:00 - 13:00ч., Сряда: 10:00 - 13:00ч. 

 

За бакалавърска програма - Философия ДО

Секретар – специалист: Ирена Димитрова

НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  

 

За бакалавърска програма - Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Програмен консултант: гл.ас д-р Емануела Чичова,

НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: etchitchova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник: 14:30 - 16:30ч., Вторник: 13:00 - 15:00ч., Сряда: 9:00 - 11:00ч. 

 

За бакалавърска програма - Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО

Програмен консултант: преп. Галина Величкова

НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: gvelichkova@nbu.bg 

Приемно време: Вторник: 12:00 - 14:00ч., Четвъртък: 11:00 - 13:00ч., Петък: 12:00 - 14:00ч.

 

За магистърска програма - Бизнес комуникации ДО

Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед

НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110132,  email: tnfed@nbu.bg 

Приемно време: Вторник: 14:00 - 16:00ч., Сряда: 14:30 - 16:30ч., Петък: 14:30 - 16:30ч

 

За магистърски програми - Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език – ДО,

Мениджмънт на организационното съвършенство ДО

Програмен консултант : доц. д-р Мария Иванова

НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110277, email: maivanova@nbu.bg

Приемно време: Вторник: 14:00 - 16:00ч., Четвъртък: 14:00 - 16:00ч., Петък: 14:00 - 16:00ч.

 

За магистърска програма - Управление на здравеопазването ДО 

Секретар – специалист: Милена Здравкова 

НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.

 

За магистърски програми - Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО

Секретар – специалист: Наталия Вълкова

НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.