facebook

Програмно консултиране

obslujvane_1050x399_crop_478b24840a

Консултации по академични въпроси: формирането на учебната програма и избора на курсовете; проследяването на натрупаните образователни кредити; изработването на индивидуален план на обучение; избора на minor-програма – след първата година от обучението в бакалавърска програма; явяването на приравнителен или повишителен изпит; смяната на курс; подготовката за дипломирането, се извършват от съответния програмен консултант /секретар специалист .

 

За бакалавърскa програмa - Управление на бизнеса и предприемачество ДО
За магистърска програма - Бизнес администрация ДО
Програмен консултант : доц. д-р Теодора Ризова
НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 387, email: trizova@nbu.bg
Приемно време: Понеделник: 09:30 - 11:30 ч., Вторник: 9:30 - 11:30ч., Сряда: 9:30 - 11:30ч. 
Секретар – специалист: Десислава Кирова,
НБУ: офис 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623, email: dkirova@nbu.bg 
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.       
 
 
За бакалавърски програми - Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО
За магистърска програма - Маркетинг мениджмънт ДО                    
Секретар – специалист: Румяна Димитрова ,
НБУ: офис 604/корпус 2, тел.: 02/8110 624, email: rndimitrova@nbu.bg  
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.       
 
 
За бакалавърска програма - Екология и опазване на околната среда ДО 
За магистърски програми - Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО
Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова
НБУ: офис С1/07 - корпус 1, тел:02/8110 692, email: bkostova@nbu.bg  
Приемно време: Вторник: 10:00 - 13:00ч., Сряда: 10:00 - 13:00ч.
 
 
За бакалавърска програма - Философия ДО
Секретар – специалист: Ирена Димитрова
НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
 
 
За бакалавърска програма - Приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. и втори чужд ез.) ДО
Програмен консултант: гл.ас д-р Емануела Чичова, 
НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: etchitchova@nbu.bg 
Приемно време: Понеделник: 14:30 - 16:30ч., Вторник:13:00 - 15:00ч., Сряда: 09:00 - 11:00ч.
 
 
За бакалавърска програма - Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО
Програмен консултант: преп. Мария Гаргова
НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: mgargova@nbu.bg
Приемно време: Понеделник: 12:30 - 14:30ч., Сряда:13:00 - 15:00ч., Петък: 13:00 - 15:00ч.
 
 
За магистърска програма - Бизнес комуникации ДО
Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед
НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110 132,  email: tnfed@nbu.bg 
Приемно време: Вторник: 13:00 - 15:00ч., Четвъртък: 11:15 - 13:15ч., Петък: 14:30 - 16:30ч.
 
За бакалавърски програми : Управление на туризма ДО, Туризъм ДО 
За магистърски програми - Управление и развитие на човешките ресурси - на български и англ. език – ДО, 
Мениджмънт на организационното съвършенство ДО
Програмен консултант : доц. д-р Теодора Ризова
НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 387, email: trizova@nbu.bg
Приемно време: Понеделник: 09:30 - 11:30 ч., Вторник: 9:30 - 11:30ч., Сряда: 9:30 - 11:30ч. 
Секретар – специалист: Десислава Ачева
НБУ: офис: 603/корпус 2, тел.: 02/8110 623, e-mail: dacheva@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
 
 
За магистърска програма - Управление на здравеопазването ДО 
Секретар – специалист: Милена Здравкова 
НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg 
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.
 
 
За магистърски програми - Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО
Секретар – специалист: Наталия Вълкова
НБУ: офис 615/корпус 2, тел.: 02/8110 615, email: nvalkova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
 
 
За бакалавърска програма - История и археология ДО
Секретар – специалист: Ирена Димитрова
НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.  
Секретар – специалист: Салиха Йълмазова 
НБУ: офис: 206/корпус 2, тел.: 02/8110 276, e-mail: syilmazova@nbu.bg
Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30ч. и 13:30-16:30ч.