facebook

Администрация


Директор:
Никол Андреева
тел.: 02/8110 379, в. 22092
е-mail: nandreeva@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 209

 

Секретар:
Десислава Симеонова
тел.: 02/8110 578, в. 22181
e-mail: dsimeonova@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

 

Секретар (учебен процес):
Емили Балджиева
тел.: 02/8110 558, в. 22182
e-mail: ebaldzhieva@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

 

Технически сътрудник (Moodle): 
Светла Цветанова
тел.: 02/8110 538, в. 22183
e-mail: scvetanova@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00