facebook

Комисии

Комисия към фонд „Учебни програми“ на Бакалавърския факултет


Председател:
доц. д-р Кристиян Постаджиян

 

Членове на комисията:
гл. ас. д-р Евелина Стайкова
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска 
Сава Керелезов

Секретар: Таня Кръстева

 

 

Комисия по акредитация


Председател:
доц. д-р Кристиян Постаджиян 

Членове на комисията:
проф. д-р Даниела Пиларска
гл. ас. д-р Евелина Стайкова
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
гл. ас. д-р Мария Нейкова
гл. ас. д-р Виктор Аврамов
ас. д-р Делян Керемедчиев